www.zssibirskapo.edu.sk – ZŠ Sibírska, Prešov | Katalóg dedo.sk

www.zssibirskapo.edu.sk – ZŠ Sibírska, Prešov

Základná škola Sibírska | PrešovZákladná škola Sibírska | Prešov // Webová stránka Základnej školy na Sibírskej ulici v Prešove. Na stránke nájdete všetky dôležité informácie o škole, pedagógoch, vzdelávacom procese, novinkách, žiakoch, aktualitách, mimoškolských aktivitách a mnoho ďalších zaujímavých informácií. // január, školy, celý, článok, december, ponuky, prešov, november, október, august, september, predloženie, marec, apríl, február, výzva, rodičov, projekt, Školská, ročník, tlačivá, aktivity, odkazy, vianočné, zákona, Štatút, škola, aktuality, zákazky, informácie, sibírska, Školský, celý článok, január 2016, predloženie ponuky, december 2015, rady školy

URL adresa: http://www.zssibirskapo.edu.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Hlavná stránka | Mapa stránky Dnes je: 07.02.2016 O škole Organizačná štruktúra Pedagogický zbor Materiálne podmienky Východiská SWOT analýza Strategický cieľ Vízia školy Rada školy Zoznam členov rady školy Plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2013-2014 Štatút Rady školy Rada rodičov Štatút rodičovskej rady Rozpočet 2014/2015 Bezpečná škola Fotogaléria 1.A 5.B 6.B 7.B Športové podujatia Žiacky parlament Niečo o nás Sľub Štatút Zoznam poslancov Plán činnosti Žiackeho parlamentu na rok 2015/2016 Výzva PREČO Práva dieťaťa Tlačivá Prípravný ročník Zápis do 1. ročníka Športová trieda Výchovný poradca Školská jedáleň ŠKD Iné tlačivá pre vzdelávací proces Mapa Kontakt

       

Odkazy

E-Learning e-mail (učitelia) Informatika Internetová žiacka knižka Krúžky v školskom roku 2014/2015 Rozvrh hodín Školský mliečny program SPŠE Prešov Testy ALF Aktuality Zápis do 1. ročníka Folklórny súbor SIBÍRČEK Školská knižnica DÚHA Prípravný ročník Športová trieda Pedagógovia Administrácia Konzultácie Školský psychológ Výchovný poradca Projekty Prevencia Triedy Voľné pracovné miesta Vedúci metodických združení a predmetových komisií ŠKD Školská jedáleň Povinne zverejňované informácie FORMULÁRE A ŽIADOSTI Dokumenty školy Zaujímavé odkazy NEPREHLIADNITE Základné informácie ohľadom LVK (lyžiarského) 25. Január 2016 Pre tých, čo papiere stratili, nezobrali všetky tlačivá, alebo im to zjedol domáci miláčik  .... tieto dokumenty náj ... Celý článok...   Členovia rady školy za rodičov 22. Január 2016 [gview file="http://zssibirska.sk/wp-content/uploads/2016/01/EPSON001.pdf"  height="900" width="1000"] ... Celý článok...   ZÁPIS DETÍ na plnenie povinnej školskej dochádzky 21. Január 2016 V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 245/2008 Z. z. o výcho ... Celý článok...   ĎALŠIE AKTUALITY Výzva na predloženie ponuky – preprava na LVK 25. Január 2016 Výzva na predloženie ponuky – preprava na LVK   V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „Preprava žiakov ZŠ Sibírska Prešov na  lyžiarsky výcvikový kurz a späť.“. Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky, zmluvné podmienky jeho dodania ako aj ďalšie informácie potrebné k vypracov ... Celý článok...   Výzva na predloženie ponuky LVK 18. Január 2016 V súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás touto cestou vyzývame k predloženiu ponuky na predmet zákazky „Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov ZŠ“. Lehota a miesto na predloženie ponuky:  najneskôr do 28.01.2016 do 14.00 hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo Výzve na predloženie ponuky uvedenej v priloženom súbore „D00_Vyzva_LVK_Formular“. Opis a technické špecifikác ... Celý článok...   INFORMÁCIA PRE RODIČOV DEVIATAKOV 14. Január 2016 Dňa 20.1.2016 o 17:00 sa v jedálni školy uskutoční plenárne rodičovské združenie. Po jeho skončení – približne o 17:30 – prosíme rodičov našich deviatakov, aby zotrvali v jedálni školy, pretože sa budekonať ... Celý článok...   Pripomienka benefičného koncertu 2015 11. Január 2016 Ak niekto nezachytil, že na facebook-u máme zverejnené fotky benefičného. Tak tu môže nájsť odkazy: ... Celý článok...   Vianočné prázdniny 22. December 2015 Vianočné prázdniny sú od 23.12.2015 (streda) do 7.1.2016 (štvrtok) Riaditeľské voľno po prázdninách je 8.1.2016 (piatok). Nástup do školy je 11.1.2016 (pondelok) ... Celý článok...   Školské kolo Pytagoriády 16. December 2015 ... Celý článok...   TECHNICKÁ OLYMPIÁDA – OBVODNÉ KOLO 15. December 2015 Dňa 2.12.2015 sa na našej škole uskutočnil 6. ročník obvodného kola Technickej olympiády. Súťažiaci z 10 škôl si zmerali sily vo vedomostnej a praktickej časti. Súčet bodov priniesol v kategórii A žiakom z 9.A Marekovi Blaňárovi a Adamovi Lackaňovi  4. miesto a v kategórii B žiakovi z 7.A Jakubovi Malicherovi  5. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme a víťazom želáme úspech v krajskom kole. ... Celý článok...  

Archív

Výber mesiaca Január 2016 December 2015 November 2015 Október 2015 September 2015 August 2015 Jún 2015 Máj 2015 Apríl 2015 Marec 2015 Február 2015 Január 2015 December 2014 November 2014 Október 2014 September 2014 August 2014 Jún 2014 Máj 2014 Apríl 2014 Marec 2014 Február 2014 Január 2014 December 2013 November 2013 Október 2013 September 2013 August 2013 Júl 2013 Jún 2013 Máj 2013 Apríl 2013 Marec 2013 Február 2013 Január 2013 December 2012 November 2012 Október 2012 September 2012 August 2012 Jún 2012 Máj 2012 Apríl 2012 Marec 2012 Február 2012 Január 2012 December 2011 November 2011 Október 2011 September 2011 August 2011

Kategórie

Výber kategórie Aktivity Aktivity Aktuality Erasmus+ Kalendár Nezaradené Pre rodičov Prevencia Projekty SJL ŠKD Školský psychológ Šport Stravovanie TOP Vianoce Vianočné piesne Žiacky parlament Zubná ambulancia

Zubná ambulancia

MUDr. Zlatica Firmentová Sibírska 42 080 01 Prešov Ordinačné hodiny: Pondelok-Piatok 7-.30- 13.30 telefónne číslo:051/770 12 68

ZMLUVY

kliknite na obrázok

Aktivity a spolupráca našej školy:

Karpatská nadácia

Erasmus+

eTwinning

Centrum Svetielko – pre hendikepované deti, Prešov

Projekt AMV

Národný projekt – ZŠ odborne

Komplexný poradenský systém:

Cvičná škola Prešovskej univerzity

Basketbalový klub PU Akademik

Debatiáda

Spolupráca s SPŠ E Prešov

Projekt jazykové vyučovanie

kliknite na obrázok

Projekt Policajná zebra

    Kontakt Mapa stránky Vyhlásenie o prístupnosti

Copyright © 2016 Základná škola Sibírska | Prešov. All rights reserved. Design by Premium WP Theme. | Vytvoril: Ing. Ivan LENKO v rámci projektu EDUPORTAL.

  ...

január, školy, celý, článok, december, ponuky, prešov, november, október, august, september, predloženie, marec, apríl, február, výzva, rodičov, projekt, Školská, ročník, tlačivá, aktivity, odkazy, vianočné, zákona, Štatút, škola, aktuality, zákazky, informácie, sibírska, Školský, celý článok, január 2016, predloženie ponuky, december 2015, rady školy