vazeckapo.edupage.org – Základná škola , Važecká 11 , Prešov | Katalóg dedo.sk

vazeckapo.edupage.org – Základná škola , Važecká 11 , Prešov

Základná škola , Važecká 11 , PrešovZákladná škola , Važecká 11 , Prešov // // &scaron, zá, expozí, vý, žiaci, ná, v&scaron, važecká, polrok, kontakt, prešov, vanie, vzdelá, rstvo, jedáleň, ktorý, prá, vysvedčení, pochvaly, biblickej, etký, piatok, pondelok, prvé, novinky, jakub, Školská, sú, expozí cia, kolo biblickej, v&scaron etký

URL adresa: http://vazeckapo.edupage.org

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Prihlásenie Škola spájajúca vedomosti, šport a umenie Hlavná stránka Novinky O škole História školy Viac ŠKD Fotoalbum Kontakt EN Navigácia Hlavná stránka Novinky O škole Školský poriadok História školy Fotoalbum Kontakt EN ŠkVP IŽK Učitelia Žiaci Triedy Predmety Krúžky Záujmové útvary O záujmových útvaroch ŠKD Školský časopis Vážka Výchovné poradenstvo Rozvrh hodín Jedálny lístok Školská jedáleň Správa o výsledkoch Nezisk. organizácia Štatistika Mapa CVČ Pracovné ponuky Zmluvy, faktúry Objednávky Dodávateľské faktúry Dokumenty Digitálna knižnica Kalendár 2% dane Prihlásenie Testy Alf Písomky / DÚ Kontakt Základná škola , Važecká 11 , Prešov Važecká 11, Prešov 080 05 Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod. +421 x 0517706755 tel/fax +421 x 0517706866 školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník) Školská športová olympiáda - Florbal

Dňa 4.2.2016 sa v našej telocvični  za účasti  všetkých tried prvého stupňa 1. – 4. uskutočnila  Školská športová olympiáda vo florbale. Zúčastnili sa ho  triedy: IV.A, IV.B,  III.A, III.B, II.A., aj žiaci prvého ročníka. Nemohli chýbať  ani rozhodcovia / Mgr. O. Siskovičová a Mgr. I. Zelinková/. Chlapci a dievčatá zo seba vydali všetko, bojovali zo všetkých síl až do posledného zápasu. I keď nie všetkým sa vždy darilo, nikto sa nevzdával.  Všetky družstvá hrali výborne.

viac » Školské kolo Biblickej olympiády

V piatok 29.januára 2016 sa v počítačovej učebni uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády, do ktorého postúpili žiaci, ktorí štúdiom biblických kníh pootvorili dvere  svojho srdca.

 

Do okresného kola postúpili:

1.Alexandra Ovšiaková z VIII.B

2.Jakub Vajčovec IX.B

3.Natália Uličná IV.B

Náhradník: Jakub Kolesár VIII.B

viac » Oznam pre rodičov budúcich prvákov

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 188/2015 z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zmene aj v § 20 školského zákona /Plnenie povinnej školskej dochádzky/ a v § 60 /Prijímanie na základné vzdelávanie/.

viac » 1. polrok úspešne za nami

Dňa 29.1.2016 bolo odovzdávanie vysvedčení za prvý polrok. Svoje prvé vysvedčenie si prevzali aj naši najmenší žiaci-prváčikovia. Sú veľmi šikovní, známky na vysvedčení boli skvelé, a preto im pani učiteľky pripravili krásne pochvaly za svoju polročnú prácu,  Pochvaly im odovzdal pán riaditeľ Mgr. D. Brhlík, ktorý im poprial veľa chuti do práce v ďalšom polroku. Deti mali z vysvedčení veľkú radosť a doma ich už iste čakala sladká odmena.

viac » Polročné hodnotenie

Dvadsiaty deviaty január 2016 je dňom, kedy sa hodnotia výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za prvý polrok. Okrem klasifikácie prospechu boli žiaci odmenení aj pochvalami za reprezentáciu seba a školy na rôznych súťažiach a akciách. Veronika Farkašová, Martina Tchurová, Daniel Koháni, Lukáš Puchovský, Lukáš Popadič, Miroslav Hudák, Jakub Puchovský z VIII. B a Kristián Dzugas z VIII. A boli ocenení p. riaditeľom. Poďakoval sa im aktivity počas Vianočných trhov 2015 v Prešove. Žiaci svoje voľno venovali výstave a predaju žiackych výtvarných prác. Za reprezentáciu školy na verejnosti dostali okrem pochvaly aj sladkú odmenu.

viac » V Krajskom múzeu

Dňa 27.1.2016 žiaci 5.A  si v Krajskom múzeu v Prešove prezreli národopisnú expozíciu, ktorá dokumentuje tradičnú ľudovú kultúru Šariša, ľudové zamestnania a remeslá – hrnčiarstvo, košikárstvo, čipkárstvo, salašníctvo...- odev, textil, poľnohospodárstvo, bývanie. Zo špecializovaných expozícií žiakov upútala Umeleckohistorická expozícia  s ukážkami dobového nábytku, expozícia Militárií- historických zbraní, expozícia Historických hodín, Dejiny hasičstva a hasičskej techniky na Slovensku. V expozícii Neživá príroda sa nám páčili trblietavé opály, živá príroda nás očarila pestrosťou vtáctva.

viac » Fotogaléria Pondelok 8. 2. 2016 práve beží čas do zvonenia Mapa Počet návštev: 3102486 Kalendár Novinky Školská športová olympiáda - Florbal Školské kolo Biblickej olympiády Oznam pre rodičov budúcich prvákov 1. polrok úspešne za nami Polročné hodnotenie Kontakt Základná škola , Važecká 11 , Prešov Važecká 11, Prešov 080 05 Úradné hodiny: Pondelok až piatok od 8,00 hod. do 15,30 hod. +421 x 0517706755 tel/fax +421 x 0517706866 školská jedáleň +421 x 0517706744 (na odhlasovanie slúži záznamník) Fotogaléria ...

&scaron, zá, expozí, vý, žiaci, ná, v&scaron, važecká, polrok, kontakt, prešov, vanie, vzdelá, rstvo, jedáleň, ktorý, prá, vysvedčení, pochvaly, biblickej, etký, piatok, pondelok, prvé, novinky, jakub, Školská, sú, expozí cia, kolo biblickej, v&scaron etký