vazeckapo.edupage.org – Základná škola , Važecká 11 , Prešov

Základná škola , Važecká 11 , PrešovZákladná škola , Važecká 11 , Prešov // // &scaron, sú, &euro, vý, kategó, roční, prí, ré, platba, ná, í, jú, na&scaron, zá, žiakov, krá, niektorí, obaly, ú, kolské, &ndash, prírode, kontakt, stupeň, kú, novinky, v&scaron, kategó rii, ré žia, &euro ré, &euro ré žia

URL adresa: http://vazeckapo.edupage.org

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Základná škola , Važecká 11 , Prešov Prihlásenie Hlavná stránka Novinky O škole História školy ŠKD Fotoalbum Kontakt EN Streda 18. 9. 2013 práve beží čas do zvonenia Počet návštev: 2194476 Novinky Výtvarno-literárna súťaž Ľudské práva očami detí 16. 9. 2013

   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák vyhlásil od 1. mája do 30. júna 2013 pre žiakov a žiačky základných škôl a osemročných gymnázií  prvý ročník výtvarno-literárnej súťaže Ľudské práva očami detí, s témou ľudské práva, princípy nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania.

viac » Účelové cvičenie v prírode pre II.stupeň 10. 9. 2013

 Cvičenie na prírodnom kúpalisku Delňa sa konalo dva dni. Bolo rozdelené na teoretickú časť – 5.09.2013 a praktickú časť 6.09.2013.

V piatok sa všetky triedy II. stupňa zúčastnili na súťaži ,,Delňa Cup.“ Celkový počet družstiev bol 10 a na trati sa naši žiaci otestovali v piatich disciplínach. Teoretické disciplíny boli: civilná obrana, dopravná výchova a prvá pomoc. V praktickej časti preverili pretekárov  stanovištia : hod granátom na cieľ a určovanie svetových strán pomocou kompasu, buzoly a tiež určenie polohy bez náradia.

viac » Platby za stravu v ŠJ 27. 8. 2013

 

I. stupeň      0,95 € + réžia 0,10 = platba 1,05 € na deň

II. stupeň      1,01 € + réžia 0,10 = platba 1,11 € na deň

Diéta I. st.             1,14 € + réžia 0,10 = platba 1,24 na deň

Diéta II. st.            1,21 € + réžia 0,10 = platba 1,31  na deň

viac » Prihláška na stravovanie v ŠJ 27. 8. 2013

 

Na stravovanie v školskej jedálni je možné sa prihlásiť v dňoch:

26.8. / pondelok / 2013 od 9,00 do 14,00 hod.

27.8. / utorok / 2013 od 9,00 do 14,00 hod.

30.8. / piatok / 2013 od 9,00 do 14,00 hod.

2.9.2013 od 7,00 do 15,00 hod.

Raňajky u p. riaditeľa - slávnostné ocenenie najlepších žiakov 28. 6. 2013

Dňa 28.6.2013 sa v zborovni školy uskutočnili raňajky u p. riaditeľa, ktoré boli spojené so  slávnostným oceňovaním najúspešnejších žiakov. Pán riaditeľ privítal žiakov napečenými buchtičkami a voňavým čajom. Jeho slová vďaky za vzdelávacie i mimoškolské aktivity, za dosiahnuté úspechy patrili tým, ktorí v tomto školskom roku reprezentovali našu školu a šírili jej dobré meno a výbornú úroveň nielen v regióne ale aj na celoslovenských či medzinárodných podujatiach, ako sú napr. matematická olympiáda, Klokan, Maks, Vševedko, Komiks 2013, Mám rád svoju školu, Voda – zdroj života. viac » Zber tetrapaku 2012/2013

Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.). • Tetrapaky tvoria menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. • Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

viac » Súťaž O najkrajší projekt z cudzieho jazyka

V druhej polovici júna sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže  "O najkrajší projekt z cudzieho jazyka”, t.j. z agličtiny a nemčiny.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách. V prvej kategórii za nemecký jazyk všetky ročníky spoločne, v druhej kategórii za anglický jazyk ročníky   1.-4., v tretej kategórii  ročníky, 5.-6. a vo štrvtej kategórii ročníky          7.-9.

viac » OZNAM

Oznamujeme žiakom školy, ktorí nakupovali mlieko v školskom mliečnom programe cez školské automaty, aby si  do konca júna 2013 kúpili mlieko, a tak vynulovali svoje Brejky kreditné karty a ďalej kredit nezvyšovali,  lebo  karty od 1. júla 2013 sa stanú neplatné.

Spoločnosť Rajo a.s. sa rozhodla ukončiť predaj mlieka cez školské mliečne automaty.

V prípade ďalších otázok kontaktujte   p. Merkovskú,  č. t. 0918 640646

Škola v prírode Lesnica

Tento jedinečný výlet sa začal túrou do Szczawnice. Cestou sme videli krásnu prírodu Pieninského národného parku. Spoznávali sme nové rastliny, živočíchy a samozrejme nových ľudí. Boli sme aj v krásnom, čistom prostredí Poľska. Ľudia tam boli veľmi milí a príjemní. Nakúpili sme si odtiaľ aj pekné suveníry pre našich blízkych. Večer sme opekali v drevenom altánku, ktorý bol krásne vyrezávaný. Jedli sme originálny goralský guľáš, ktorý nám  celkom zachutil. Statoční štvrtáci sa išli prejsť do Červeného kláštora (18 km), a za to im patrí náš obdiv. Neďaleko bola dedinka Lesnica, ktorú sme navštívili už v utorok. Vo štvrtok sme mali úžasnú diskotéku, na ktorej si väčšina nenechala ujsť „slaďáky“. Posledný deň sme sa zastavili na jednom zázračnom pútnickom  mieste – v Litmanovej. Tu sme si okrem iného nabrali krištáľovo čistú vodičku a šťastne sme sa vrátili domov.

viac » Škola v prírode v Mníchovskom potoku

V ŠvP bolo veľmi dobre. Niektorí si našli nových kamarátov, niektorí lásku a niektorí sa o to len pokúšali. Pani učiteľky boli milé a láskavé. Mali sme tam zábavné činnosti: túru, opekačku, orientačný beh a každý deň sme športovali. Bolo tam futbalové, basketbalové ihrisko, hrali sme stolný tenis. Večer sme sa zabávali, súťažili a na diskotéke tancovali. Navštívili sme múzeum v Bardejove a skanzen v Bardejovských kúpeľoch.

viac » Navigácia Hlavná stránka Novinky O škole História školy Fotoalbum Kontakt EN ŠkVP Učitelia Žiaci Triedy Predmety Krúžky Školský časopis Vážka Výchovné poradenstvo Rozvrh Jedálny lístok Školská jedáleň Správa o výsledkoch Nezisk. organizácia Štatistika Mapa Pracovné ponuky CVČ Zmluvy, faktúry Objednávky Dodávateľské faktúry Digitálna knižnica Kalendár 2% dane Prihlásenie Testy Alf Písomky / DÚ EN Objednávky Dodávateľské faktúry Vyhľadávanie RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok ...

&scaron, sú, &euro, vý, kategó, roční, prí, ré, platba, ná, í, jú, na&scaron, zá, žiakov, krá, niektorí, obaly, ú, kolské, &ndash, prírode, kontakt, stupeň, kú, novinky, v&scaron, kategó rii, ré žia, &euro ré, &euro ré žia