www.vsm.sk – Úvod – Vysoká škola manažmentu | Katalóg dedo.sk

www.vsm.sk – Úvod – Vysoká škola manažmentu

VSM | CityU - Vysoká škola manažmentuVSM | CityU - Vysoká škola manažmentu // Prvá súkromná prestížna vysoká škola manažmentu na Slovensku, ponúka podnikový manažment, znalostný manažment,pomaturitné štúdium, Anglický jazyk a online štúdium v Bratislave a Trenčíne. // Mgr.,Bc.,Ekonomika,Vysoká, Škola, Bratislava, Trenčín, Prestížne, Americké, Vzdelanie,pomaturitné štúdium, Výskum, Magisterské, Manažment, Online štúdium, Anglický jazyk, School, Education, Innovation, Teaching, Learning

URL adresa: http://www.vsm.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

  O škole Úvod Príhovor rektorky VŠM Akreditácia a evaluácia Partneri Profil školy Výročné správy VŠM Orgány akademickej samosprávy Rektorka VŠM Akademický senát Disciplinárna komisia Vedecká rada Dokumenty a médiá Vnútorné predpisy VŠM/CityU v médiách Prieskum spokojnosti VŠM Študentské aktivity Univerzitný hokejový tím Gladiators Trenčín CityU Club Uchádzači Úvod Informácie pre uchádzačov Prihláška VŠM/CityU Často kladené otázky Denné štúdium Online štúdium Externé štúdium Školné a poplatky Katalóg VŠM Katalóg CityU Štúdium v angličtine BSBA Bc./BSBA - dvojitý diplom MBA Mgr/MBA - dvojitý diplom Štúdium v slovenčine Bc. podnikový manažment Mgr. podnikový manažment PhD. podnikový manažment Špecializácie Manažérstvo kvality Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry Marketing Green manažment Kurzy pre firmy a verejnosť Intenzívny program výučby anglického jazyka Angličtina pre teba TOEFL Exam Preparation Intenzívna večerná angličtina Pre firmy: kurzy na mieru Ruština pre vás Letný jazykový kurz Študenti Študijné oddelenie Kontakty Akademický kalendár 2015/16 Akademický kalendár 2016/17 Rozvrhy Dokumenty Registrácie Bratislava Registrácie Trenčín PhD. štúdium Školné a poplatky Školné 2015/2016 a 2016/2017 Údaje o účte Štipendiá Predregistrácia Pôžičky Akademická etika Akademická etika (AE) Pravidlá a postupy (AE) Mobilitné programy CityU Mobility Program Erasmus+ - partnerské školy - Erasmus mobilita štúdium Postup - Erasmus mobilita stáže Postup WorkSpace Europe Služby študentom Knižnica IT služby Študijné materiály Kariérne centrum Zbierka šablón na písanie Ubytovanie Poradenské centrum Preukaz študenta Učitelia Služby učiteľom E-mail IT podpora eTeacher Môj profil SharePoint Akademická etika Dokumenty Sylaby Bc. Sylaby Mgr. Povinná literatúra Akademický manuál Online vyučovanie Proktorské centrum Pre vedúcich katedier Usmernenia rektorky Usmernenia Katedry Katedra jazykov Katedra manažmentu Katedra marketingu a komunikácie Katedra ekonómie a financií Katedra matematiky, štatistiky a informačných technológií Katedra sociálnych a humanitných vied Online Centrum Online portály Moodle (SK) Blackboard (US) MyCityU Uploader Online známky Online služby Online hodnotenie Študentský e-mail Môj profil Sylaby Bratislava Trenčín Proktorské centrum Bratislava Trenčín Často kladené otázky Veda a výskum Veda a výskum Zameranie Aktivity Konferencie a semináre Management Challenges in the 21st Century: 2016 Management Challenges in the 21st Century: 2015 Management Challenges in the 21st Century: 2014 Management Challenges in the 21st Century : 2013 Management Challenges in the 21st Century: 2012 Management Challenges in the 21st Century: 2011 International Workshop on Knowledge Management Grantové projekty Projekt obnovy infraštruktúry VaV Manažment IS - Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EU Projekty v roku 2014 Projekty v roku 2013 Projekty v roku 2012 Projekty v roku 2011 Projekty v roku 2010 Publikačná činnosť Ciele a evidencia Podklady k evidencii Elektronické formuláre Katalóg EPČ VŠM Katalóg Centr.registra SR Spolupráca Spolupráca s praxou Medzinárodná spolupráca Kontakty Bratislava Kontakty Bankové spojenie Mapa + navigácie Trenčín Kontakty Bankové spojenie Mapa + navigácie Partneri v Európe Kontakty Absolventi Blog  

5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ NA VŠM/CityU

    1. študijné programy s prepojením na prax   2. štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku   3. možnosť získať slovenský a americký diplom   4. medzinárodné akademické prostredie   5. flexibilný študijný plán / online štúdium

    Manažérstvo kvality - nová špecializácia

Vysoká škola manažmentu/CityU of Seattle otvára v akademickom roku 2016/2017 v rámci študijného programu 2. stupňa podnikový manažment špecializáciu „Manažérstvo kvality“ (v slovenskom jazyku), ktorej absolvovanie umožní zamestnať sa jej absolventom v ktoromkoľvek type organizácie (priemyselnom podniku, organizácii služieb, verejnej správe, samospráve a pod.) v oblasti zabezpečovania, kontroly a riadenia kvality, certifikácie systémov manažérstva kvality v zmysle noriem STN EN ISO 9001:2015, modelu CAF pre verejnú správu, vykonávania auditov a pod.

Na VŠM/CityU môžeš študovať tiež ONLINE

Ak sú pre vás pracovné povinnosti, športová kariéra, starostlivosť o dieťa, či vzdialenosť prekážkou v návšteve školy v rámci jej denného rozvrhu, či víkendov, veríme, že uvítate plnohodnotné vysokoškolské štúdium v jeho ONLINE forme.

Absolventi VŠM zarábajú najviac!

Údaje o platoch absolventov boli publikované na portáli lepsieskoly.sk a majú slúžiť tak uchádzačom o štúdium na vysokých školách, ako aj širšej verejnosti. Ambíciou portálu je poskytnúť informácie, vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo k problematike uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce.

Online štúdium si beriem aj na kraj sveta

Herečka, absolventka VŠMU, aktuálne študentka magisterského štúdia Vysokej školy manažmentu (VŠM). Svoju bohatú hereckú dráhu štartovala na Malej scéne, neskôr účinkovala v muzikáloch “Rent” čí “Frida Kahlo” a mohli sme ju vidieť tiež v seriáli “Búrlivé víno” v roli Šantal. Ako sama hovorí, štúdium podnikového manažmentu na VŠM bolo pre ňu veľkou výzvou na ktorú potrebovala peniaze, ktoré nemala. Tak zavolala starým rodičom, ktorí jej požičali pod podmienkou, že keď by nedoštudovala, musí všetky peniaze do haliera vrátiť. O jej dojmoch z online štúdia na VŠM sme sa porozprávali s Natáliou PUKLUŠOVOU.

  Bc. Mgr. BSBA MBA

Bc./ BSBA

Mgr./ MBA

PhD. IEP

Save

Kika Ivan Johan Winbladh & Blue Ocean Strategy Ďalšie videá   UCHÁDZAČI ŠTUDENTI ONLINE CENTRUM Informácie Rozvrhy Moodle Prihláška Školné BlackBoard Štúdium v Slovenčine Knižnica MyCityU Štúdium v Angličtine Dokumenty Uploader Jazyková Akadémia Kontakty Online známky Katalóg VŠM Bazár kníh Študentský E-mail Katalóg CityU                                             

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín / Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava

© Copyright Vysoká škola manažmentu 2012 Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.

...

online, štúdium, cityu, manažment, management, katedra, centrum, projekty, century, manažmentu, challenges, kontakty, trenčín, katalóg, bratislava, školy, služby, akademický, podnikový, Školné, kvality, dokumenty, Štúdium, spolupráca, škola, vysoká, sylaby, akademická, profil, etika, erasmus, diplom, informácie, 21st century, the 21st, management challenges, vŠm cityu, podnikový manažment, škola manažmentu, vysoká škola, online štúdium, akademická etika, the 21st century, vysoká škola manažmentu