www.oupd.edu.sk – Odborné učilište, praktická škola Prievidza | Katalóg dedo.sk

www.oupd.edu.sk – Odborné učilište, praktická škola Prievidza

Odborné učilište, praktická škola Prievidza | ÚvodOdborné učilište, praktická škola Prievidza | Úvod // Odborné učilište, praktická škola Prievidza // učilište, škola, Prievidza

URL adresa: http://www.oupd.edu.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

 [ English ] [ Russian ] [ Spanish ] Odborné učilištePraktická školaPrievidza Úvod Predstavenie Učebné odbory Záujmové krúžky Aktivity Úspechy Napísali o nás Zamestnanci Dokumenty Kontakt Vitajte na stránkach Spojenej školy, Nábr.J.Kalinčiaka 4, Prievidza

S účinnosťou od 1.9.2014 bola zriadená SPOJENÁ ŠKOLA, Nábr.J.Kalinčiaka 4, Prievidza ako nástupnícka organizácia Odborného učilišťa, Praktickej školy, Nábr.J.Kalinčiaka č.4, Prievidza, zriaďovateľom ktorej je Okresný úrad v Trenčíne. Spojená škola preberá všetky práva, povinnosti a predmet činnosti Odborného učilišťa, Praktickej školy, Nábr.J.Kalinčiaka č.4, Prievidza. SPOJENÁ ŠKOLA spája dve organizačné zložky: Odborné učilište, Praktickú školu. Odborné učilište vzniklo 1.9.1985, Praktická škola vznikla 1.1.2001.

Odborné učilište

Poskytuje žiakom odborné vzdelanie a pripravuje ich na výkon robotníckych povolaní a odborných činností. Zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie (odborný výcvik, prax), výchovu mimo vyučovania, vykonáva ďalšie činnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Príprava odborného vzdelania trvá tri roky. Najvyšším dokladom o ukončení štúdia je výučný list.

viac informácií

Praktická škola

Poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom, ktorým zdravotný handicap neumožňuje vzdelávanie v odbornom učilišti. Praktická škola pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti a v chránenom pracovisku. Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Dokladom o ukončení vzdelávania je záverečné vysvedčenie.

viac informácií

 Posledná aktualizácia:16.06.2016 Valid XHTML | Valid CSS | Prehlásenie o prístupnosti lvnv mcdpuqsvbjfryfzortnyhflnywxciue ...

odborné, škola, prievidza, kalinčiaka, nábr, praktická, učilište, činnosti, odborného, školy, praktickej, praktická škola, odborné učilište, školy nábr