www.oupd.edu.sk – Odborné učilište, praktická škola Prievidza

Odborné učilište, praktická škola Prievidza | ÚvodOdborné učilište, praktická škola Prievidza | Úvod // Odborné učilište, praktická škola Prievidza // učilište, škola, Prievidza

URL adresa: http://www.oupd.edu.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

 [ English ] [ Russian ] [ Spanish ] Odborné učilištePraktická školaPrievidza Úvod Predstavenie Učebné odbory Záujmové krúžky Aktivity Úspechy Napísali o nás Zamestnanci Dokumenty Kontakt Vitajte na stránkach Odborného učilišťa a praktickej školy v Prievidzi Odborné učilište

Poskytuje žiakom odborné vzdelanie a pripravuje ich na výkon robotníckych povolaní a odborných činností. Zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie (odborný výcvik, prax), výchovu mimo vyučovania, vykonáva ďalšie činnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Príprava odborného vzdelania trvá tri roky. Najvyšším dokladom o ukončení štúdia je výučný list.

viac informácií

Praktická škola

Poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom, ktorým zdravotný handicap neumožňuje vzdelávanie v odbornom učilišti. Praktická škola pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti a v chránenom pracovisku. Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Dokladom o ukončení vzdelávania je záverečné vysvedčenie.

viac informácií

 Posledná aktualizácia:07.06.2013 Valid XHTML | Valid CSS | Prehlásenie o prístupnosti lvnv mcdpuqsvbjfryfzortnyhflnywxciue ...

odborné