www.czsskomtv.edu.sk – CSOS sv. Jozafata Trebisov

CSOŠ sv. Jozafáta TrebišovCSOŠ sv. Jozafáta Trebišov // // školy, našej, ktoré, veľmi, žiaci, súťaž, žiakov, súťaže, ktorí, počas, tento, škole, ktorý, jozafáta, odboru, trebišove, škôl, tomto, svoje, odborov, vďaka, medzi, tejto, ročníka, výcviku, školského, mohli, možnosť, rôznych, Žiaci, škola, odborného, študenti, veríme, ktorá, všetkých, kategórii, zručnosti, akadémia, opäť, miesto, patrí, našich, nápojov, každý, ktorých, zamestnancov, naše, súťaži, všetci, hotelová, školu, reprezentáciu, žiakom, junior, veľká, rôzne, podujatie, zúčastnili, učiteľov, rámci, prácu, všetkým, csoŠ, meste, oblasti, novembra, triedy, najmä, priestoroch, ročník, odbornej, uskutočnil, prezentovali, svoju, našu, ďakujeme, turnaj, programu, výbornú, učitelia, alebo, vedomosti, pripravili, získali, gastro, výstup, preto, riaditeľ, slávnostné, trebišov, podujatí, absolvovali, komprax, aktivity, budú, konala, podujatia, jednotlivých, vedením, hotela, smržíková, veľa, mnohých, ruchu, života, pedagogických, metodický, školskom, dvoch, gastronómie, výroba, život, skúsenosti, zaujímavé, damián, tiež, zeleniny, naša, nové, vychádzky, hostinský, tabule, spolu, septembra, mladosť, vianočná, dňoch, dobre, tešíme, žiačky, svojou, ľudí, reprezentovali, projekty, tohto, kreativitu, ďalších, projekt, práce, mesta, autoopravár, jozef, pretože, špeciality, chráme, konalo, ďalšie, burza, učiteľ, juroš, ktorým, prípravu, polianky, projektu, kategóriách, cukrár, zariadení, Ľudmila, kuchár, nádherné, hodinách, časť, budeme, našim, krúžok, pripravovala, turistický, hostinská, košiciach, ktorú, predviedli, aktivít, tému, strednej, mnohí, keďže, tentokrát, hostí, reštaurácie, rovnako, však, majstri, služby, záverečných, svojich, riaditeľa, programom, naši, tretieho, realizáciou, jeden, zúčastnila, roadshow, varení, gréckokatolíckom, orange, najlepší, zároveň, dekorácie, cieľom, ešte, žiakmi, okrem, kraja, cestovného, zážitkom, pripravovali, hodín, určite, presunuli, skúseností, futbalový, yorku, vianočnej, cirkevných, príprave, mesto, oboch, víťazom, hotelovej, duchu, priestor, konal, medzinárodná, ovocia, milan, slávnostnej, študentov, mechanik, stredných, školstva, následne, potom, prítomní, moderný, školskej, Študenti, informácií, súťažiaci, vladyka, tvorba, zapojili, záujem, cirkevnej, učiteľom, prednášky, tóthová, napriek, slovenska, chutné, cypre, žiak, týmto, prostredníctvom, exkurzia, kuchárov, čašníkov, komunikácia, akcia, petra, krúžku, martin, vianočných, odborných, mnohé, vína, špecialít, skills, moderných, uskutočnilo, slovakia, celá, dokonca, domov, časti, pridáte, maturantmi, vysokej, spoluprácu, náš, vzornú, jednotlivé, záver, októbra, október, centra, dhtml, odborná, príprava, súťažilo, počasie, záštitou, družstvá, riaditeľom, živote, vladykom, projektov, záverečné, otvorenie, najviac, ktorého, máme, názvom, skúšky, učebných, rozlúčka, ktorej, skúškach, manhattanu, postúpili, skaly, rankovské, niečo, anglickom, kurzu, zručnosť, účasť, súčasťou, urobili, poďakovanie, navštíviť, veľké, nálada, zažiť, samozrejme, jedlá, magnes, teraz, slovo, výrobky, výsledky, liturgii, návšteva, prezentáciu, predstavili, liturgiou, turnaja, vidieť, cyprus, zážitok, začali, odbory, kapustnice, barmanský, chcú, poznatky, blahoželáme, svojimi, témou, nielen, bodov, chuť, prístup, formou, rodinu, umenie, podľa, cirkevná, prispeli, jesenné, hosťom, vyskúšali, inventár, šalát, jazyku, školský, emília, všetky, vždy, majsterky, mäso, tieto, čašník, cyril, peter, slávnostnú, slova, tabuľu, vianočný, príjemné, semifinálového, prác, pláne, trieda, zúčastniť, musel, výzdobu, drink, prešova, študentom, vytvorenie, pekne, pracovníkov, svojej, súťažiacich, podávané, chlebom, chutí, príspevky, michaloviec, okolo, prevzatá, potrebné, somelierov, cassovia, inými, úlohy, kapustnica, prípadoch, stretli, praxe, ulici, úloh, najväčší, prestávke, Žiačky, niesla, februára, herľanoch, bratislave, danubius, finále, druhov, kávy, prírodnú, pavol, thlic, vypracovali, vypočuť, mazolín, zapikan, súťažiacim, rokov, budúcnosti, podporu, autobusom, náročnú, klientov, období, organizácie, herľany, rozhodne, téma, miesta, spoločnosti, písomného, obdivovali, dokázali, informácie, kaderníčky, ponuky, gréckokatolíckej, juraja, prvýkrát, odbor, akadémie, príležitosti, eparchie, košickej, atmosféru, prezentácie, ochutnať, krát, metodického, orenič, danko, atmosféra, priateľská, sobotu, festivalu, kultúrne, produktov, krásne, každým, ďalšej, nasledovala, činnosti, imatrikulácia, systémom, zaujímavých, ministerstva, ktorými, tých, zapojilo, zorganizovali, Ďakujeme, naozaj, športové, pripravené, pomoc, zručností, prvé, osláv, prispieť, realizovali, praktické, telocvične, grilované, akciu, výročie, účastníkom, skupina, skončení, pokračovali, partila, druhý, duchovní, mikuláš, výborný, súťaží, prospech, dochádzku, ostatných, slovami, zariadenie, košického, slová, počuť, pracovného, úspechy, dostali, prajeme, ročníkov, svojho, preukázali, kaderník, milanom, reštaurácii, konali, týchto, schopnosť, praktickej, dobré, slovenský, účesovej, družstvo, troch, tvorbe, zámky, nových, účesu, ukrajiny, celej, ráno, vychádzku, roklinu, vôňa, kráčalo, začala, úradu, vytvoriť, pripravil, Škoda, taktiež, závode, prehliadka, spolupráci, hradu, odbornom, variácie, majsterka, republiky, capíková, žiačka, akcii, sebou, turistického, sprievodkyňa, skvelú, túto, výlet, jediným, výborne, cestovnom, získať, navštívili, spoločnosť, vrátili, nahliadnuť, cesty, pastor, cestu, niektorí, prezentovať, našej školy, odborného výcviku, veríme že, našej škole, tento rok, hotelová akadémia, radi že, mali možnosť, reprezentáciu školy, veľká vďaka, odboru hotelová, školského roka, našu školu, metodický deň, naša škola, turistický krúžok, hostinský hostinská, pedagogických zamestnancov, pod vedením, školskom roku, sme radi, ing Ľudmila, Ľudmila smržíková, autoopravár mechanik, medzinárodná súťaž, tomto školskom, futbalový turnaj, veľmi radi, 2013 2014, damián juroš, svoje zručnosti, sme veľmi, gréckokatolíckom chráme, cirkevných škôl, strednej odbornej, vladyka milan, sme mali, cestovného ruchu, new yorku, oblasti gastronómie, majsterky odborného, jozef magnes, novembra 2013, barmanský kurz, dvoch kategóriách, slávnostné otvorenie, slávnostnej tabule, pod záštitou, anglickom jazyku, tento deň, pre nás, naši žiaci, roadshow moderný, junior 2014, tóthová ing, dana tóthová, rankovské skaly, burza informácií, tak mohli, skills slovakia, tomto podujatí, ing dana, učebných odborov, výbornú reprezentáciu, moderný učiteľ, gastro junior, tretieho ročníka, rôznych druhov, vianočná kapustnica, našich žiakov, pod názvom, nám veľmi, veľmi dobre, kategóriách –, junior skills, semifinálového kola, 2014 súťaž, sme už, súťaž gastro, pridáte ing, slávnostnú tabuľu, • príprava, tejto súťaži, kategórii kuchár, súťaž pripravovala, vďaka patrí, danubius gastro, cassovia cup, pre žiakov, tejto príležitosti, pri tejto, ministerstva školstva, riaditeľ školy, všetci prítomní, odbornej školy, študenti odboru, predviedli svoje, hotelovej akadémie, tento krát, školy Žiaci, tí ktorí, tak aby, programu komprax, reštaurácie mladosť, školskej reštaurácie, varení vianočných, vianočných špecialít, výborný prospech, už teraz, iii ročníka, že sme, deň pedagogických, cestovnom ruchu, možnosť nahliadnuť, turistického krúžku, celá akcia, školského úradu, vladykom milanom, záverečných skúškach, pracovného života, kaderník cukrár, záverečné skúšky, jozafáta trebišov, Škoda auto, ročníka odboru, systémom každý, metodického dňa, zamestnancov cirkevných, vedením majsterky, školu reprezentovali, školský rok, emília capíková, reprezentovali žiačky, slovenský raj, odboru hotelová akadémia, ing Ľudmila smržíková, sme veľmi radi, tomto školskom roku, výbornú reprezentáciu školy, majsterky odborného výcviku, roadshow moderný učiteľ, ing dana tóthová, sme mali možnosť, junior skills slovakia, súťaž gastro junior, gastro junior skills, nám veľmi dobre, našu školu reprezentovali, pedagogických zamestnancov cirkevných, deň pedagogických zamestnancov, strednej odbornej školy, pri tejto príležitosti, zamestnancov cirkevných škôl, ročníka odboru hotelová, varení vianočných špecialít, vedením majsterky odborného, pod vedením majsterky, školu reprezentovali žiačky

URL adresa: http://www.czsskomtv.edu.sk

Doplňujúce informácie o webe:
WINDOWS-1250

 Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov      Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

AKTUALITY

     Školská reštaurácia MLADOSŤ 2014

Po rekonštrukcii

Srdečne Vás pozývame do školskej reštaurácie Mladosť, ktorá od septembra 2014 poskytuje vynovené, väčšie priestory na konanie rôznych rodinných, firemných osláv a podujatí.

Celú ponuku služieb školskej reštaurácie nájdete na:

http://www.czsskomtv.edu.sk/indexrestikaponukasluz.php

     KOMPRAX   október - december 2014

Začiatkom októbra sa deviati žiaci našej školy - "KOMPRAX lídri" opäť zapojili do programu KOMPRAX, tentokrát do jeho poslednej série víkendových stretnutí. Prvé školenie absolvovali v hoteli Biele Studničky v Dargove. Počas víkendu absolvovali rôzne prednášky, no najmä aktivity podporujúce spoluprácu v skupine. Na ďalších stretnutiach sa s pomocou školiteľov usilovali napísať projekty tak, aby im boli schválené a mohli sa zrealizovať. S nápadmi na jednotlivé projekty a ich aktivity pomáhali mnohí spolužiaci "KOMPRAX lídrov", keďže prispieť k zlepšeniu podmienok na relax, učenie, šport či zábavu je snahou mnohých z nich. Schválené projekty sa realizovali v decembri. Žiaci tak pracovali s drevom, keď vyrábali lavičky do telocvične, či posedenie vonku, naučili sa vyšívať a šiť pri výrobe ekotašiek, športovali a hrali turnaje vo florbale a futbale. Pri všetkých aktivitách sa dobre bavili a získavali rôzne praktické skúsenosti z rôznych oblastí. V konečnom dôsledku je úsilie všetkých odmenené získaním cenných skúseností a zručností s písaním projektov, organizovaním, vedením a spoluprácou medzi žiakmi a získaním mnohých ďalších kompetencií využiteľných v praxi. Veľká vďaka za ochotu zapájať sa do takýchto aktivít, za lojálnosť voči škole, najviac však za snahu a pomoc zo strany žiakov o jej neustále napredovanie.

     Vianočná akcia 18. 12. 2014

III. ročník súťaže vo varení vianočných špecialít...

Pred Vianocami 2014 sme opäť zorganizovali veríme, že už tradičné, milé a veľmi zaujímavé podujatie týkajúce sa varenia vianočných pokrmov. Do súťaže vo varení vianočných špecialít sa tento rok zapojilo 13 tímov, sme radi, že z mnohých našich odborov, dokonca aj tých, ktoré s varením nesúvisia. Ďakujeme všetkým tímom za účasť a naozaj vzorový prístup k takejto forme aktivity na škole. Všetky pripravené pokrmy boli výnimočné svojou chuťou, podľa pochvalných slov žiakov, učiteľov, či majstrov. Sprievodnými aktivitami III. ročníka boli opäť športové hry, najmä florbal, volejbal, súťaž vo vianočnej výzdobe triedy, cvičné kaderníctvo, diskusia na tému UFO s odborníkom a vianočná zabíjačka, na ktorú sa mnohí tešili asi najviac, najmä na hody s ňou súvisiace. Úžasná pečienka na cibuľke, grilované rebierka, mäso, všetky tieto jedlá sme mohli vychutnať už dnes. Samozrejme k zabíjačke patria neodmysliteľne aj tlačenka, jaternice, najmä však klobásy, tieto sme si vychutnali všetci po Vianočnej akadémii. Veľká vďaka všetkým zúčastneným za zodpovednú prácu, za profesionálny prístup, majstrom obrovské ďakujeme za ochotu a skvelo odvedenú robotu na všetkých činnostiach súvisiacich so zabíjačkou. Už teraz sa tešíme na rovnako vydarenú akciu v roku 2015. Vianočná akadémia, ktorá sa konala 18.12. bola očakávaná najmä z dôvodu vyhlásenia výsledkov jednotlivých súťaží. Spev a slovo sprevádzané celou akadémiou len dotvorilo čaro očakávania sviatkov, no aj tak chvíľa, keď sa vyhlasovali výsledky jednotlivých súťaží bola pre mnohých najočakávanejšou. Ocenení boli žiaci III.H za I. miesto v súťaži vo varení vianočných špecialít, žiaci V.H za najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu, žiaci I.T za víťazstvo vo florbalovom turnaji, mnohí žiaci za výborný prospech a dochádzku, za účinkovanie v kultúrnych programoch školy, za aktívnu účasť na rôznych medzinárodných súťažiach, či za výbornú prácu a zručnosť počas barmanského kurzu. Všetkým bolo vyjadrené slovami pána riaditeľa veľké poďakovanie a veríme, že i milá pozornosť potešila. Nech ste všetci tí, ktorí ste v tento deň boli vyzvaní na pódium vzorom pre ostatných, ktorí Vás veríme, budú nasledovať.

     sv. Mikuláš 6. 12. 2014

Ako každý rok, aj tentokrát k nám zavítal sv. Mikuláš a potešil sladkosťami. Rovnako aj deti v detskom domove budú potešené hračkami, ktorých zbierku zorganizovali naši duchovní a Mgr. Fedák.

     Barmanský kurz 5. 12. 2014

V uplynulom týždni prebehol na škole barmanský kurz, sme radi, že tentokrát sa ho zúčastnila veľká skupina študentov. Veríme, že vedomosti, zručnosti a rôzne poznatky, ktoré nadobudli počas kurzu budú zveľaďovať už počas štúdia, na súťažiach a iných podujatiach, do ktorých sa škola zapája. Blahoželáme všetkým účastníkom, novým barmanom našej školy k získaniu hodnotného certifikátu.

     Výročie školy 12. - 13. 11. 2014

90. výročie založenia školy a 10. výročie vzniku cirkevnej školy si v uplynulých dňoch pripomenuli na Cirkevnej strednej odbornej škole svätého Jozafáta v Trebišove. Dvojdňové oslavy sa začali 12. novembra, vo sviatok sv. Jozafáta, patróna školy archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan košický eparcha. Po jej skončení posvätil novopostavený vstupný pavilón školy. Oslavy pokračovali aj na druhý deň slávnostným galaprogramom. S hudobnými a tanečnými číslami sa v ňom predstavili žiaci školy. Žiaci spievali v školskej kapele známe a chytľavé piesne, tancovali latinské tance, spievali ľudovky a tiež predviedli odvážne akrobatické výkony. Riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila privítal prítomných hostí medzi, ktorými boli zástupcovia ministerstva školstva, košickej eparchie, predstavitelia mesta i hostia zo škôl v meste ako aj z družobných škôl z ukrajinského mesta Ľvov a poľského Rzeszowa. Prítomní sa potom oboznámili s bohatou históriou školy, jej úspechmi a projektmi, do ktorých bola škola zapojená aj tými, na ktorých sa stále podieľa. V krátkych šotoch potom vystúpili absolventi školy, ktorí sú v súčasnosti úšpesní v odboroch, ktoré vyštudovali. Následne na pódium prišli bývalí zamestnanci, ktorým riaditeľ školy pri tejto príležitosti poďakoval za ich záslužnú prácu a ocenil ich darmi. Po skončení programu na pozvaných hostí čakala slávnostná recepcia v priestoroch zrekonštruovanej školskej reštaurácie Mladosť. Zvyšok večera sa niesol v znamení skvelej zábavy, spevu a tanca. Všetci prítomní si z osláv okrúhleho jubilea Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta odnášali nezabudnuteľný zážitok a spomienky na príjemnú atmosféru osláv.

     Burza informácií 11. 11. 2014

Ani tento rok sa nezaobišiel bez prezentácie stredných škôl na podujatí Burza informácií, ktoré sa konalo už po šiestykrát. Burza sa konala 11. novembra, tento-krát v priestoroch Strednej odbornej školy v Trebišove. Žiaci deviateho ročníka základných škôl v meste a okolí tak mohli vidieť, vyskúšať, ochutnať a informovať sa o štúdiu na strednej škole. Aj tento rok naša škola mala veľkorysý priestor na prezentáciu našich mnohých odborov. Žiaci Hotelovej akadémie predviedli svoje zručnosti vo vyrezávaní ovocia a zeleniny, odbor Hostinský/hostinská sa prezentoval v prestieraní slávnostnej jesennej tabule. Naše kaderníčky ukázali svoje zručnosti pri vytváraní účesov a automechanici pri práci so špecializovaným prístrojom na diagnostikovanie poruchy automobilu. Veľmi chutné dobroty a torty pripravili študenti odboru cukrár. Naše strojárske odbory sa prezentovali svojimi hotovými výrobkami. Sme radi, že aj tento rok mali deviataci v značnej miere záujem o informácie týkajúce sa štúdia na našej škole. Tešíme sa, že sme ich dokázali našou prezentáciou širokej ponuky odborov opäť zaujať.

Mgr. Fedák

     Metodický deň 07. 11. 2014

V piatok 7. novembra sa uskutočnil metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach na našej škole. Účasť bola odporúčaná, prvýkrát sa na ňom zúčastnila aj Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove. Každý pedagóg obdržal od EŠÚ v Košiciach prihlasovacie heslo, ktorým sa prihlásil na vybranú prednášku v rámci ponuky programu metodického dňa. Metodický deň sa začal archijerejskou sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur. Spolucelebrovali duchovní správcovia škôl, dekan a protobresbyter farnosti o. Seman, riaditeľ EŠÚ v Košiciach – o. Orenič a ostatní prítomní kňazi. Po liturgii nasledovala spoločná prednáška v chráme na tému Zasvätené osoby a ich misia pri rozvoji školstva. Úlohy sa zhostil o. Metod Lukačik, CSsR z kláštora redemptoristov v Michalovciach. V priestoroch školy sa učitelia rozdelili do 6 sekcií podľa tém, ktoré si pripravili: 1. Ako sa nenechať manipulovať médiami – o. Hospodár 2. Ako sa nedostať do vplyvu zla – o. Petričko 3. Zvládanie žiaka a rodiča s agresívnym správaním – p. Wágnerová 4. Aktuálna trestnoprávna problematika mládeže a právna ochrana učiteľa – D. Petričko; právnik na OS v Košiciach 5. Pohybová aktivita a zdravá výživa – M. Chautur, učiteľ CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove 6. Psychohygiena – Jozef Ihnacík – psychológ Veríme, že metodický deň splnil svoj cieľ a bol prínosom do ďalšej pedagogickej činnosti.

     Imatrikulácia 06. 11. 2014

Vo štvrtok 6. 11. 2014 sa v školskej reštaurácií Mladosť uskutočnila imatrikulácia prvákov hotelovej akadémie. Na tento deň sa tešili hlavne žiaci tretieho ročníka, ktorí si vzali „do parády" mladších spolužiakov. Tretiaci pred imatrikuláciou urobili „make-up“ všetkým prvákov. Potom pokračovali programom, ktorý pozostával z rôznych zaujímavých disciplín. Imatrikulácia je slávnostné uvedenie do cechu študentského. Jej súčasťou bol aj imatrikulačný sľub, ktorým sa prváci zaväzujú „riadiť“. Po zložení imatrikulačného sľubu sa študenti zabávali na diskotéke. Dúfame, že prváci na svoju imatrikuláciu budú dlho a v dobrom spomínať .

MVDr. Zajacová

     Futbalový turnaj učiteľov 29. 10. 2014

Dňa 29.10.2014 sa uskutočnil na našej škole futbalový turnaj učiteľov, na ktorom sa zúčastnilo päť mužstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Mužstvo, ktoré získalo najviac bodov zvíťazilo. Výherná listina:

1. miesto - Gymnázium Ľ Štúra Michalovce

2. miesto - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov A

3. miesto - ZŠ sv. Juraja Trebišov

4. miesto - Cirkevná škola sv. Moniky a sv. Mikuláša Prešov

5. miesto - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov B.

Videli sme krásne góly a prežili sme nádherné športové popoludnie, dobrá nálada a priateľská atmosféra trvala aj počas posedenia pri chutnom guľáši.

Mgr. M. Danko

     Veľké Trakany 25. 10. 2014

V sobotu 25. októbra 2014 sa vo Veľkých Trakanoch, okres Trebišov, uskutočnil IV. ročník Svätomartinského festivalu - Husacie hody a jarmok domácich produktov. Organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v príprave husaciny, ktorú v poobedňajších hodinách vyhodnotil pozvaný hosť z Maďarskej republiky - šéfkuchár Benke László. Ďalšími súčasťami festivalu boli rôzne výstavy tvorivých dielní, ukážky ľudových tradícií, jarmok, zábavné programy pre deti a pod. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo 8 žiakov odboru Hotelová akadémia, a to v samotnej súťaži, ukážkami a ochutnávkou miešaných nápojov, ako aj ukážkami carvingu (dekoratívne vyrezávanie z ovocia a zeleniny). Do súťaže v príprave husaciny sa zapojili naši žiaci tretieho ročníka odboru Hotelová akadémia (Damian Juroš, Jozef Magnes), ktorí si svojou husacou špecialitou „DELIKATESA Z HUSACÍCH PŔS“ vyslúžili cenu víťaza. Dôraz sa kládol nielen na chuť pripravovanej špeciality, ale aj na kreativitu a estetiku servírovania pripravovanej špeciality. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Ukážkou a ochutnávkou miešaných nápojov, ktoré mali medzi návštevníkmi veľký úspech, našu školu reprezentovali žiačky tretieho ročníka odboru Hotelová akadémia (Gabriela Hrišenková, Jaroslava Katonová, Bianka Vargaeštoková), ktoré pripravovala a viedla majsterka odborného výcviku Bc. Emília Capíková. Ukážky carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny) predvádzali žiačky odboru Hotelová akadémia (Nikola Hudáková, Diana Habaľová, žiačky piateho ročníka a Gréta Balogohová, žiačka tretieho ročníka) pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Účastníci festivalu ako aj návštevníci obdivovali umenie a fantáziu žiačok, ktoré z jabĺčok vyrezávali labute, kyticu kvetov zo zeleniny, košíček z tekvice a iné oku lahodiace vyrezávané ovocné a zeleninové dekorácie, ktoré si zároveň mohli zobrať so sebou. Za úspešnú reprezentáciu, samotnú účasť a propagáciu našej školy na tomto podujatí patrí žiakom, majsterkám odborného výcviku, učiteľom, všetkým zúčastneným, ktorí akoukoľvek formou prispeli k vydarenej akcii veľké a úprimné ĎAKUJEME.

Ing. D. Tóthová

     Jesenné variácie október 2014

» Kľúčové slová

školy, našej, ktoré, veľmi, žiaci, súťaž, žiakov, súťaže, ktorí, počas, tento, škole, ktorý, jozafáta, odboru, trebišove, škôl, tomto, svoje, odborov, vďaka, medzi, tejto, ročníka, výcviku, školského, mohli, možnosť, rôznych, Žiaci, škola, odborného, študenti, veríme, ktorá, všetkých, kategórii, zručnosti, akadémia, opäť, miesto, patrí, našich, nápojov, každý, ktorých, zamestnancov, naše, súťaži, všetci, hotelová, školu, reprezentáciu, žiakom, junior, veľká, rôzne, podujatie, zúčastnili, učiteľov, rámci, prácu, všetkým, csoŠ, meste, oblasti, novembra, triedy, najmä, priestoroch, ročník, odbornej, uskutočnil, prezentovali, svoju, našu, ďakujeme, turnaj, programu, výbornú, učitelia, alebo, vedomosti, pripravili, získali, gastro, výstup, preto, riaditeľ, slávnostné, trebišov, podujatí, absolvovali, komprax, aktivity, budú, konala, podujatia, jednotlivých, vedením, hotela, smržíková, veľa, mnohých, ruchu, života, pedagogických, metodický, školskom, dvoch, gastronómie, výroba, život, skúsenosti, zaujímavé, damián, tiež, zeleniny, naša, nové, vychádzky, hostinský, tabule, spolu, septembra, mladosť, vianočná, dňoch, dobre, tešíme, žiačky, svojou, ľudí, reprezentovali, projekty, tohto, kreativitu, ďalších, projekt, práce, mesta, autoopravár, jozef, pretože, špeciality, chráme, konalo, ďalšie, burza, učiteľ, juroš, ktorým, prípravu, polianky, projektu, kategóriách, cukrár, zariadení, Ľudmila, kuchár, nádherné, hodinách, časť, budeme, našim, krúžok, pripravovala, turistický, hostinská, košiciach, ktorú, predviedli, aktivít, tému, strednej, mnohí, keďže, tentokrát, hostí, reštaurácie, rovnako, však, majstri, služby, záverečných, svojich, riaditeľa, programom, naši, tretieho, realizáciou, jeden, zúčastnila, roadshow, varení, gréckokatolíckom, orange, najlepší, zároveň, dekorácie, cieľom, ešte, žiakmi, okrem, kraja, cestovného, zážitkom, pripravovali, hodín, určite, presunuli, skúseností, futbalový, yorku, vianočnej, cirkevných, príprave, mesto, oboch, víťazom, hotelovej, duchu, priestor, konal, medzinárodná, ovocia, milan, slávnostnej, študentov, mechanik, stredných, školstva, následne, potom, prítomní, moderný, školskej, Študenti, informácií, súťažiaci, vladyka, tvorba, zapojili, záujem, cirkevnej, učiteľom, prednášky, tóthová, napriek, slovenska, chutné, cypre, žiak, týmto, prostredníctvom, exkurzia, kuchárov, čašníkov, komunikácia, akcia, petra, krúžku, martin, vianočných, odborných, mnohé, vína, špecialít, skills, moderných, uskutočnilo, slovakia, celá, dokonca, domov, časti, pridáte, maturantmi, vysokej, spoluprácu, náš, vzornú, jednotlivé, záver, októbra, október, centra, dhtml, odborná, príprava, súťažilo, počasie, záštitou, družstvá, riaditeľom, živote, vladykom, projektov, záverečné, otvorenie, najviac, ktorého, máme, názvom, skúšky, učebných, rozlúčka, ktorej, skúškach, manhattanu, postúpili, skaly, rankovské, niečo, anglickom, kurzu, zručnosť, účasť, súčasťou, urobili, poďakovanie, navštíviť, veľké, nálada, zažiť, samozrejme, jedlá, magnes, teraz, slovo, výrobky, výsledky, liturgii, návšteva, prezentáciu, predstavili, liturgiou, turnaja, vidieť, cyprus, zážitok, začali, odbory, kapustnice, barmanský, chcú, poznatky, blahoželáme, svojimi, témou, nielen, bodov, chuť, prístup, formou, rodinu, umenie, podľa, cirkevná, prispeli, jesenné, hosťom, vyskúšali, inventár, šalát, jazyku, školský, emília, všetky, vždy, majsterky, mäso, tieto, čašník, cyril, peter, slávnostnú, slova, tabuľu, vianočný, príjemné, semifinálového, prác, pláne, trieda, zúčastniť, musel, výzdobu, drink, prešova, študentom, vytvorenie, pekne, pracovníkov, svojej, súťažiacich, podávané, chlebom, chutí, príspevky, michaloviec, okolo, prevzatá, potrebné, somelierov, cassovia, inými, úlohy, kapustnica, prípadoch, stretli, praxe, ulici, úloh, najväčší, prestávke, Žiačky, niesla, februára, herľanoch, bratislave, danubius, finále, druhov, kávy, prírodnú, pavol, thlic, vypracovali, vypočuť, mazolín, zapikan, súťažiacim, rokov, budúcnosti, podporu, autobusom, náročnú, klientov, období, organizácie, herľany, rozhodne, téma, miesta, spoločnosti, písomného, obdivovali, dokázali, informácie, kaderníčky, ponuky, gréckokatolíckej, juraja, prvýkrát, odbor, akadémie, príležitosti, eparchie, košickej, atmosféru, prezentácie, ochutnať, krát, metodického, orenič, danko, atmosféra, priateľská, sobotu, festivalu, kultúrne, produktov, krásne, každým, ďalšej, nasledovala, činnosti, imatrikulácia, systémom, zaujímavých, ministerstva, ktorými, tých, zapojilo, zorganizovali, Ďakujeme, naozaj, športové, pripravené, pomoc, zručností, prvé, osláv, prispieť, realizovali, praktické, telocvične, grilované, akciu, výročie, účastníkom, skupina, skončení, pokračovali, partila, druhý, duchovní, mikuláš, výborný, súťaží, prospech, dochádzku, ostatných, slovami, zariadenie, košického, slová, počuť, pracovného, úspechy, dostali, prajeme, ročníkov, svojho, preukázali, kaderník, milanom, reštaurácii, konali, týchto, schopnosť, praktickej, dobré, slovenský, účesovej, družstvo, troch, tvorbe, zámky, nových, účesu, ukrajiny, celej, ráno, vychádzku, roklinu, vôňa, kráčalo, začala, úradu, vytvoriť, pripravil, Škoda, taktiež, závode, prehliadka, spolupráci, hradu, odbornom, variácie, majsterka, republiky, capíková, žiačka, akcii, sebou, turistického, sprievodkyňa, skvelú, túto, výlet, jediným, výborne, cestovnom, získať, navštívili, spoločnosť, vrátili, nahliadnuť, cesty, pastor, cestu, niektorí, prezentovať, našej školy, odborného výcviku, veríme že, našej škole, tento rok, hotelová akadémia, radi že, mali možnosť, reprezentáciu školy, veľká vďaka, odboru hotelová, školského roka, našu školu, metodický deň, naša škola, turistický krúžok, hostinský hostinská, pedagogických zamestnancov, pod vedením, školskom roku, sme radi, ing Ľudmila, Ľudmila smržíková, autoopravár mechanik, medzinárodná súťaž, tomto školskom, futbalový turnaj, veľmi radi, 2013 2014, damián juroš, svoje zručnosti, sme veľmi, gréckokatolíckom chráme, cirkevných škôl, strednej odbornej, vladyka milan, sme mali, cestovného ruchu, new yorku, oblasti gastronómie, majsterky odborného, jozef magnes, novembra 2013, barmanský kurz, dvoch kategóriách, slávnostné otvorenie, slávnostnej tabule, pod záštitou, anglickom jazyku, tento deň, pre nás, naši žiaci, roadshow moderný, junior 2014, tóthová ing, dana tóthová, rankovské skaly, burza informácií, tak mohli, skills slovakia, tomto podujatí, ing dana, učebných odborov, výbornú reprezentáciu, moderný učiteľ, gastro junior, tretieho ročníka, rôznych druhov, vianočná kapustnica, našich žiakov, pod názvom, nám veľmi, veľmi dobre, kategóriách –, junior skills, semifinálového kola, 2014 súťaž, sme už, súťaž gastro, pridáte ing, slávnostnú tabuľu, • príprava, tejto súťaži, kategórii kuchár, súťaž pripravovala, vďaka patrí, danubius gastro, cassovia cup, pre žiakov, tejto príležitosti, pri tejto, ministerstva školstva, riaditeľ školy, všetci prítomní, odbornej školy, študenti odboru, predviedli svoje, hotelovej akadémie, tento krát, školy Žiaci, tí ktorí, tak aby, programu komprax, reštaurácie mladosť, školskej reštaurácie, varení vianočných, vianočných špecialít, výborný prospech, už teraz, iii ročníka, že sme, deň pedagogických, cestovnom ruchu, možnosť nahliadnuť, turistického krúžku, celá akcia, školského úradu, vladykom milanom, záverečných skúškach, pracovného života, kaderník cukrár, záverečné skúšky, jozafáta trebišov, Škoda auto, ročníka odboru, systémom každý, metodického dňa, zamestnancov cirkevných, vedením majsterky, školu reprezentovali, školský rok, emília capíková, reprezentovali žiačky, slovenský raj, odboru hotelová akadémia, ing Ľudmila smržíková, sme veľmi radi, tomto školskom roku, výbornú reprezentáciu školy, majsterky odborného výcviku, roadshow moderný učiteľ, ing dana tóthová, sme mali možnosť, junior skills slovakia, súťaž gastro junior, gastro junior skills, nám veľmi dobre, našu školu reprezentovali, pedagogických zamestnancov cirkevných, deň pedagogických zamestnancov, strednej odbornej školy, pri tejto príležitosti, zamestnancov cirkevných škôl, ročníka odboru hotelová, varení vianočných špecialít, vedením majsterky odborného, pod vedením majsterky, školu reprezentovali žiačky