www.czsskomtv.edu.sk – CSOS sv. Jozafata Trebisov

CSOŠ sv. Jozafáta TrebišovCSOŠ sv. Jozafáta Trebišov // // život, školy, jozafáta, dhtml, zúčastnili, zamestnancov, slova, slovo, cyril, trebišov, ktoré, projekt, tejto, Žiaci, mohli, študenti, získali, Študenti

URL adresa: http://www.czsskomtv.edu.sk

Doplňujúce informácie o webe:
WINDOWS-1250

 

 

 Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov      Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

Cirkevná stredná odbornáškola sv. JozafátaKomenského 1963/10075 01 Trebišov

Kontakt :   056 / 66 702 11

skola @ czsskomtv.edu.sk

AKTUALITY

     Jesenné zdobenie stola 16.10.2013

Žiaci I.H triedy na odbornom výcviku pri téme - Inventár využívali poškodený inventár a zároveň aj plody jesene na to, aby pripravili krásne jesenné dekorácie na stoly. Touto formou zážitkového učenia spojili príjemné s užitočným, zhodnotili poškodené poháre, taniere, prejavili kreativitu a realizovali svoje nápady. Všetky zhotovené dekorácie zdobia stoly v reštaurácii Mladosť a vytvárajú príjemnú atmosféru jeseňou ladených farieb. Prostredníctvom tejto skúsenosti sa žiaci mohli presvedčiť o tom, že aj jeseň má svoje čaro a ponúka nám plody, listy ako vhodný materiál na spestrenie a výzdobu.

     Barmanský kurz 30. 9. – 4. 10. 2013

Aj tento školský rok sa na našej škole zorganizoval barmanský kurz, ktorý viedol lektor z Asociácie barmanov Slovenska pán Ján Majoroš. Počas kurzu študenti získali mnohé vedomosti z tejto oblasti, vyskúšali si miešanie rôznych druhov nápojov. Na záver absolvovali záverečné barmanské skúšky, na základe ktorých získali Certifikát o absolvovaní barmanského kurzu. Pochvala vedenia školy za preukázanie výborných vedomostí a zručností na záverečných skúškach bola na návrh pána Majoroša udelená študentom Kristíne Maďarovej, Matejovi Barnovi, Jurajovi Baňackému a Damiánovi Jurošovi.

     Projekt KOMPRAX - 24. - 25. 09. 2013

Projekt mládežníckej organizácie IUVENTA, do ktorého sa zapojili študenti našej školy. Študenti vypracovali vlastné projekty, na ktoré im boli poskytnuté finančné príspevky vo výške do 200,- EUR na projekt a následne v mesiaci september zrealizovali naplánované aktivity. Študenti školy, ale aj mladí ľudia z okolia sa mohli zúčastniť a spolupracovať na zaujímavých činnostiach: kreatívne maľovanie izieb, skrášľovanie interiéru prostredníctvom krajčírskych prác, maľovanie na keramiku a vystavovanie hotových vlastných produktov, modelovanie z hliny, tvorba náramkov a kreslenie na tričká, zhotovovanie grilu, rôzne súťaže vo varení a ochutnávaní potravín, rekonštrukcia nábytku, vytvorenie steny slávy, úprava školského ihriska. Mnohí zúčastnení tak nadobudli vedomosti z výroby rôznych produktov a zariadení a tiež si vyskúšali prácu na ich zhotovení, rovnako tak mohli prejaviť svoj talent, kreativitu a nadanie pri maľovaní na rôzne druhy podkladov. Študenti okrem iného tiež získali mnohé skúsenosti s prípravou a následne organizovaním aktivít spojených s finančným zabezpečením a realizáciou projektu, ktorý vypracovali. Veľká vďaka za účasť na tomto zaujímavom programe.

     Vinobranecké slávnosti v Kráľovskom Chlmci 21.09.2013

Na Vinobraneckých slávnostiach sa zúčastnili študenti gastronomických odborov, ich majstri a učitelia. Tentokrát pripravovali miešané nápoje, flambovali palacinky a vytvárali nádherné diela vyrezávaním z ovocia a zeleniny. Veľmi pekne ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

     Prax na Spiši - 6.-7.9.2013

Žiaci II.H odboru HA - Damián Juroš, Damián Ranič, Jozef Magnes, Florián Zselenyák, Denis Tomko-Králo a Martin Zátorský a III.H odboru HA - Roland Danko a Tomáš Podracký sa v rámci svojej odbornej praxe zúčastnili firemného rautu spoločnosti Spiš market. Raut bol realizovaný v nádherných priestoroch hotelovej záhrady Hotela Kapitula v Spišskej Kapitule. Žiaci sa zúčastnili prípravných prác, organizovali pohostenie formou bufetových stolov, ponúkali nápoje a zabezpečovali všetky ostatné činnosti, ktoré s takouto spoločenskou udalosťou súvisia. Medzi pozvanými hosťami na večierku boli aj také osobnosti ako operný spevák Martin Babjak a moderátorka Eňa Vacvalová, s ktorými mali možnosť naši žiaci osobne komunikovať. Napriek tvrdej drine a uboleným nohám si odnášame z tejto udalosti jedine pozitívne dojmy, keďže spolupráca aj komunikácia s majiteľmi a spoluorganizátormi bola na vysokej úrovni a niesla sa v pozitívnom duchu. Po dohode s majiteľom hotela sa tešíme na skorú spoluprácu a ďalšiu zaujímavú akciu, ktorá nás čoskoro čaká...      2. 9. 2013   Slávnostné otvorenie škol. roka

       29. 8. 2013   Chlebom a vínom                   29. 8. 2013   Guľáš 2013 - Dni mesta Trebišov

     Duchovné cvičenia pre zamestnancov CSOŠ sv. Jozafáta

V dňoch 21. - 23. augusta 2013 sa v Centre pre rodinu na Sigorde konali duchovné cvičenia pre zamestnancov CSOŠ sv. Jozafáta. Tohtoročnou témou bol "Život Slova - život kresťana". O. Cyril Jančišin ml., duchovný správca školy, spolu s o. Teodorom Šangrikom predstavili 40 účastníkom týchto duchovných cvičení kresťanský život ako celoživotnú "školu" vo svetle Ježišovho Evanjelia. "Božie Slovo nie je len vzácny text, je to predovšetkým návod na život, preto je potrebné ´rozlúsknuť´ Božie Slovo, ako oriešok zbavený škrupinky, aby sme objavili význam Slova pre náš každodenný život a okúsili sladkosť plodov takéhoto života", povedal o. Cyril. Do programu bol zaradený aj výlet v prírode, šport, či opekačka pri ohni, čo pomohlo stmeliť kolektív zamestnancov i oddýchnuť si. Niektorí učitelia vyjadrili túžbu pokračovať v meditovaní Božieho Slova a v hľadaní aplikácií na vlastný život aj počas školského roka. Preto sa bude pravidelne konať - raz do mesiaca - duchovná obnova, na ktorej o. Cyril predstaví vždy nejaké Slovo, ktoré spoločne môžme žiť doma so svojimi blízkymi, ako aj na pracovisku.

 

 

Kalendář weblight.cz

© 2013   RNDr. Ľudovít  Kordisch, CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov ...


život, školy, jozafáta, dhtml, zúčastnili, zamestnancov, slova, slovo, cyril, trebišov, ktoré, projekt, tejto, Žiaci, mohli, študenti, získali, Študenti