www.czsskomtv.edu.sk – CSOS sv. Jozafata Trebisov

CSOŠ sv. Jozafáta TrebišovCSOŠ sv. Jozafáta Trebišov // // školy, ktoré, našej, veľmi, súťaž, žiaci, súťaže, ktorí, žiakov, tento, počas, ktorý, škole, jozafáta, odboru, trebišove, svoje, odborov, tomto, škôl, školského, výcviku, tejto, ročníka, medzi, vďaka, možnosť, odborného, študenti, Žiaci, ktorá, mohli, kategórii, veríme, rôznych, škola, patrí, akadémia, miesto, junior, všetkých, všetci, naše, školu, zručnosti, hotelová, súťaži, našich, zamestnancov, reprezentáciu, opäť, nápojov, žiakom, prácu, každý, meste, csoŠ, prezentovali, rámci, odbornej, novembra, oblasti, uskutočnil, priestoroch, zúčastnili, podujatie, ročník, triedy, učiteľov, svoju, preto, alebo, získali, ktorých, výbornú, výstup, ďakujeme, všetkým, učitelia, našu, najmä, gastro, pripravili, turnaj, veľká, riaditeľ, života, programu, slávnostné, veľa, ruchu, podujatí, podujatia, hotela, rôzne, smržíková, vedomosti, trebišov, jednotlivých, konala, žiačky, vychádzky, práce, gastronómie, autoopravár, reprezentovali, mesta, zeleniny, výroba, nové, život, školskom, metodický, projekt, tabule, kreativitu, spolu, pedagogických, hostinský, vedením, naša, tohto, damián, tiež, mladosť, vianočná, dvoch, svojou, dňoch, ľudí, septembra, tešíme, zaujímavé, aktivity, pretože, juroš, skúsenosti, budeme, kategóriách, budú, absolvovali, časť, cukrár, špeciality, našim, projektu, ktorú, učiteľ, jozef, dobre, nádherné, chráme, tému, pripravovala, zariadení, košiciach, hodinách, polianky, Ľudmila, ďalšie, hostinská, burza, krúžok, ktorým, reštaurácie, prípravu, hostí, predviedli, konalo, turistický, strednej, mnohých, kuchár, školskej, realizáciou, orange, kraja, svojich, súťažiaci, jeden, služby, napriek, duchu, futbalový, mnohí, konal, víťazom, mechanik, keďže, okrem, yorku, zároveň, ďalších, tóthová, varení, učiteľom, cestovného, hodín, pripravovali, vianočnej, majstri, príprave, mesto, určite, moderný, dekorácie, zážitkom, medzinárodná, ovocia, slovenska, vladyka, záverečných, hotelovej, slávnostnej, cirkevnej, Študenti, cirkevných, riaditeľa, záujem, priestor, milan, prítomní, cieľom, roadshow, školstva, potom, následne, tvorba, stredných, informácií, najlepší, presunuli, chutné, však, ešte, aktivít, tretieho, programom, oboch, gréckokatolíckom, rovnako, rankovské, prednášky, moderných, vysokej, skaly, živote, skúškach, rozlúčka, súťažilo, skills, otvorenie, pridáte, záverečné, projekty, anglickom, počasie, domov, záštitou, jazyku, riaditeľom, hosťom, komunikácia, názvom, žiak, družstvá, maturantmi, martin, petra, centra, týmto, vzornú, niečo, skúšky, náš, študentov, žiakmi, uskutočnilo, učebných, postúpili, príprava, vladykom, odborných, čašníkov, kuchárov, máme, slovakia, mnohé, ktorého, záver, časti, prostredníctvom, vína, skúseností, komprax, ktorej, nálada, urobili, podľa, súčasťou, poďakovanie, vidieť, tieto, mäso, všetky, bodov, navštíviť, zážitok, zručnosť, návšteva, manhattanu, kapustnice, prístup, veľké, liturgii, výsledky, svojimi, slovo, odbory, cypre, rodinu, prezentáciu, šalát, cyprus, turnaja, jedlá, samozrejme, zúčastnila, vždy, teraz, zapojili, účasť, vyskúšali, špecialít, exkurzia, výrobky, inventár, dokonca, školský, cirkevná, vianočných, odborná, krúžku, dhtml, predstavili, akcia, celá, naši, liturgiou, emília, jesenné, chuť, chcú, témou, zažiť, umenie, prispeli, magnes, formou, nielen, majsterky, začali, mazolín, herľany, druhov, kávy, zapikan, thlic, blahoželáme, zúčastniť, písomného, miesta, musel, drink, cyril, slova, rozhodne, podporu, súťažiacim, ulici, okolo, praxe, prác, autobusom, prípadoch, potrebné, študentom, vypracovali, klientov, stretli, niesla, semifinálového, vypočuť, kapustnica, vianočný, príjemné, výzdobu, trieda, pavol, bratislave, náročnú, Žiačky, úloh, organizácie, poznatky, vytvorenie, slávnostnú, danubius, tabuľu, budúcnosti, prešova, finále, prevzatá, čašník, prírodnú, období, pláne, herľanoch, peter, najväčší, téma, februára, spoločnosti, príspevky, úlohy, inými, jednotlivé, tentokrát, michaloviec, rokov, chutí, chlebom, somelierov, pracovníkov, podávané, prestávke, Škoda, činnosti, ďalšej, nasledovala, imatrikulácia, zaujímavých, každým, systémom, orenič, metodického, dokázali, informácie, ponuky, gréckokatolíckej, juraja, prvýkrát, krásne, priateľská, majsterka, republiky, košického, capíková, žiačka, sebou, obdivovali, zariadenie, kultúrne, danko, atmosféra, sobotu, októbra, produktov, festivalu, kaderníčky, odbor, súťaží, akciu, grilované, výborný, prospech, kurzu, dochádzku, najviac, športové, zapojilo, osláv, tých, Ďakujeme, pripravené, naozaj, slovami, ostatných, atmosféru, príležitosti, eparchie, prezentácie, krát, akadémie, ochutnať, košickej, ministerstva, skončení, výročie, pokračovali, druhý, ktorými, partila, akcii, variácie, dobré, prajeme, ročníkov, slovenský, vychádzku, roklinu, ráno, dostali, úspechy, preukázali, schopnosť, svojho, pracovného, slová, počuť, vôňa, začala, nových, účesu, zámky, prezentovať, súťažiacich, pekne, svojej, tvorbe, účesovej, celej, kráčalo, ukrajiny, troch, spoluprácu, družstvo, praktickej, týchto, nahliadnuť, sprievodkyňa, turistického, vrátili, cesty, niektorí, pastor, spolupráci, hradu, odbornom, október, taktiež, pripravil, prehliadka, závode, cestu, spoločnosť, úradu, vytvoriť, cestovnom, reštaurácii, milanom, konali, kaderník, projektov, získať, výlet, navštívili, túto, skvelú, výborne, jediným, cassovia, našej školy, odborného výcviku, veríme že, tento rok, našej škole, mali možnosť, hotelová akadémia, radi že, reprezentáciu školy, odboru hotelová, školského roka, veľká vďaka, našu školu, naša škola, metodický deň, Ľudmila smržíková, pod vedením, hostinský hostinská, turistický krúžok, pedagogických zamestnancov, školskom roku, ing Ľudmila, gréckokatolíckom chráme, cirkevných škôl, damián juroš, 2013 2014, tomto školskom, medzinárodná súťaž, autoopravár mechanik, sme veľmi, veľmi radi, futbalový turnaj, vladyka milan, cestovného ruchu, sme radi, new yorku, strednej odbornej, sme mali, svoje zručnosti, učebných odborov, výbornú reprezentáciu, anglickom jazyku, slávnostnej tabule, majsterky odborného, dvoch kategóriách, pod záštitou, pre nás, tento deň, slávnostné otvorenie, oblasti gastronómie, novembra 2013, jozef magnes, rankovské skaly, skills slovakia, tak mohli, tóthová ing, ing dana, gastro junior, dana tóthová, tretieho ročníka, tomto podujatí, roadshow moderný, burza informácií, moderný učiteľ, junior 2014, naši žiaci, rôznych druhov, našich žiakov, vianočná kapustnica, pod názvom, veľmi dobre, nám veľmi, kategórii kuchár, 2014 súťaž, semifinálového kola, sme už, junior skills, vďaka patrí, pridáte ing, slávnostnú tabuľu, • príprava, súťaž pripravovala, tejto súťaži, súťaž gastro, kategóriách –, danubius gastro, cassovia cup, celá akcia, odbornej školy, všetci prítomní, tejto príležitosti, pri tejto, tento krát, hotelovej akadémie, že sme, študenti odboru, predviedli svoje, ministerstva školstva, riaditeľ školy, vianočných špecialít, varení vianočných, reštaurácie mladosť, školskej reštaurácie, iii ročníka, už teraz, školy Žiaci, tí ktorí, výborný prospech, deň pedagogických, zamestnancov cirkevných, školského úradu, cestovnom ruchu, možnosť nahliadnuť, turistického krúžku, vladykom milanom, záverečné skúšky, záverečných skúškach, pracovného života, kaderník cukrár, jozafáta trebišov, pre žiakov, vedením majsterky, ročníka odboru, systémom každý, metodického dňa, školu reprezentovali, reprezentovali žiačky, Škoda auto, školský rok, emília capíková, slovenský raj, odboru hotelová akadémia, ing Ľudmila smržíková, sme veľmi radi, tomto školskom roku, výbornú reprezentáciu školy, majsterky odborného výcviku, roadshow moderný učiteľ, ing dana tóthová, sme mali možnosť, junior skills slovakia, súťaž gastro junior, gastro junior skills, nám veľmi dobre, našu školu reprezentovali, pedagogických zamestnancov cirkevných, deň pedagogických zamestnancov, strednej odbornej školy, pri tejto príležitosti, zamestnancov cirkevných škôl, ročníka odboru hotelová, varení vianočných špecialít, vedením majsterky odborného, pod vedením majsterky, školu reprezentovali žiačky

URL adresa: http://www.czsskomtv.edu.sk

Doplňujúce informácie o webe:
WINDOWS-1250

 Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov      Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

AKTUALITY

     Školská reštaurácia MLADOSŤ 2014

Po rekonštrukcii

Srdečne Vás pozývame do školskej reštaurácie Mladosť, ktorá od septembra 2014 poskytuje vynovené, väčšie priestory na konanie rôznych rodinných, firemných osláv a podujatí.

Celú ponuku služieb školskej reštaurácie nájdete na:

http://www.czsskomtv.edu.sk/indexrestikaponukasluz.php

     Vianočná akcia 18. 12. 2014

III. ročník súťaže vo varení vianočných špecialít...

Pred Vianocami 2014 sme opäť zorganizovali veríme, že už tradičné, milé a veľmi zaujímavé podujatie týkajúce sa varenia vianočných pokrmov. Do súťaže vo varení vianočných špecialít sa tento rok zapojilo 13 tímov, sme radi, že z mnohých našich odborov, dokonca aj tých, ktoré s varením nesúvisia. Ďakujeme všetkým tímom za účasť a naozaj vzorový prístup k takejto forme aktivity na škole. Všetky pripravené pokrmy boli výnimočné svojou chuťou, podľa pochvalných slov žiakov, učiteľov, či majstrov. Sprievodnými aktivitami III. ročníka boli opäť športové hry, najmä florbal, volejbal, súťaž vo vianočnej výzdobe triedy, cvičné kaderníctvo, diskusia na tému UFO s odborníkom a vianočná zabíjačka, na ktorú sa mnohí tešili asi najviac, najmä na hody s ňou súvisiace. Úžasná pečienka na cibuľke, grilované rebierka, mäso, všetky tieto jedlá sme mohli vychutnať už dnes. Samozrejme k zabíjačke patria neodmysliteľne aj tlačenka, jaternice, najmä však klobásy, tieto sme si vychutnali všetci po Vianočnej akadémii. Veľká vďaka všetkým zúčastneným za zodpovednú prácu, za profesionálny prístup, majstrom obrovské ďakujeme za ochotu a skvelo odvedenú robotu na všetkých činnostiach súvisiacich so zabíjačkou. Už teraz sa tešíme na rovnako vydarenú akciu v roku 2015. Vianočná akadémia, ktorá sa konala 18.12. bola očakávaná najmä z dôvodu vyhlásenia výsledkov jednotlivých súťaží. Spev a slovo sprevádzané celou akadémiou len dotvorilo čaro očakávania sviatkov, no aj tak chvíľa, keď sa vyhlasovali výsledky jednotlivých súťaží bola pre mnohých najočakávanejšou. Ocenení boli žiaci III.H za I. miesto v súťaži vo varení vianočných špecialít, žiaci V.H za najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu, žiaci I.T za víťazstvo vo florbalovom turnaji, mnohí žiaci za výborný prospech a dochádzku, za účinkovanie v kultúrnych programoch školy, za aktívnu účasť na rôznych medzinárodných súťažiach, či za výbornú prácu a zručnosť počas barmanského kurzu. Všetkým bolo vyjadrené slovami pána riaditeľa veľké poďakovanie a veríme, že i milá pozornosť potešila. Nech ste všetci tí, ktorí ste v tento deň boli vyzvaní na pódium vzorom pre ostatných, ktorí Vás veríme, budú nasledovať.

     Výročie školy 12. - 13. 11. 2014

90. výročie založenia školy a 10. výročie vzniku cirkevnej školy si v uplynulých dňoch pripomenuli na Cirkevnej strednej odbornej škole svätého Jozafáta v Trebišove. Dvojdňové oslavy sa začali 12. novembra, vo sviatok sv. Jozafáta, patróna školy archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan košický eparcha. Po jej skončení posvätil novopostavený vstupný pavilón školy. Oslavy pokračovali aj na druhý deň slávnostným galaprogramom. S hudobnými a tanečnými číslami sa v ňom predstavili žiaci školy. Žiaci spievali v školskej kapele známe a chytľavé piesne, tancovali latinské tance, spievali ľudovky a tiež predviedli odvážne akrobatické výkony. Riaditeľ školy RNDr. Slavomír Partila privítal prítomných hostí medzi, ktorými boli zástupcovia ministerstva školstva, košickej eparchie, predstavitelia mesta i hostia zo škôl v meste ako aj z družobných škôl z ukrajinského mesta Ľvov a poľského Rzeszowa. Prítomní sa potom oboznámili s bohatou históriou školy, jej úspechmi a projektmi, do ktorých bola škola zapojená aj tými, na ktorých sa stále podieľa. V krátkych šotoch potom vystúpili absolventi školy, ktorí sú v súčasnosti úšpesní v odboroch, ktoré vyštudovali. Následne na pódium prišli bývalí zamestnanci, ktorým riaditeľ školy pri tejto príležitosti poďakoval za ich záslužnú prácu a ocenil ich darmi. Po skončení programu na pozvaných hostí čakala slávnostná recepcia v priestoroch zrekonštruovanej školskej reštaurácie Mladosť. Zvyšok večera sa niesol v znamení skvelej zábavy, spevu a tanca. Všetci prítomní si z osláv okrúhleho jubilea Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta odnášali nezabudnuteľný zážitok a spomienky na príjemnú atmosféru osláv.

     Burza informácií 11. 11. 2014

Ani tento rok sa nezaobišiel bez prezentácie stredných škôl na podujatí Burza informácií, ktoré sa konalo už po šiestykrát. Burza sa konala 11. novembra, tento-krát v priestoroch Strednej odbornej školy v Trebišove. Žiaci deviateho ročníka základných škôl v meste a okolí tak mohli vidieť, vyskúšať, ochutnať a informovať sa o štúdiu na strednej škole. Aj tento rok naša škola mala veľkorysý priestor na prezentáciu našich mnohých odborov. Žiaci Hotelovej akadémie predviedli svoje zručnosti vo vyrezávaní ovocia a zeleniny, odbor Hostinský/hostinská sa prezentoval v prestieraní slávnostnej jesennej tabule. Naše kaderníčky ukázali svoje zručnosti pri vytváraní účesov a automechanici pri práci so špecializovaným prístrojom na diagnostikovanie poruchy automobilu. Veľmi chutné dobroty a torty pripravili študenti odboru cukrár. Naše strojárske odbory sa prezentovali svojimi hotovými výrobkami. Sme radi, že aj tento rok mali deviataci v značnej miere záujem o informácie týkajúce sa štúdia na našej škole. Tešíme sa, že sme ich dokázali našou prezentáciou širokej ponuky odborov opäť zaujať.

Mgr. Fedák

     Metodický deň 07. 11. 2014

V piatok 7. novembra sa uskutočnil metodický deň pedagogických zamestnancov cirkevných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach na našej škole. Účasť bola odporúčaná, prvýkrát sa na ňom zúčastnila aj Cirkevná základná škola sv. Juraja v Trebišove. Každý pedagóg obdržal od EŠÚ v Košiciach prihlasovacie heslo, ktorým sa prihlásil na vybranú prednášku v rámci ponuky programu metodického dňa. Metodický deň sa začal archijerejskou sv. liturgiou v gréckokatolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie. Celebroval vladyka Milan Chautur. Spolucelebrovali duchovní správcovia škôl, dekan a protobresbyter farnosti o. Seman, riaditeľ EŠÚ v Košiciach – o. Orenič a ostatní prítomní kňazi. Po liturgii nasledovala spoločná prednáška v chráme na tému Zasvätené osoby a ich misia pri rozvoji školstva. Úlohy sa zhostil o. Metod Lukačik, CSsR z kláštora redemptoristov v Michalovciach. V priestoroch školy sa učitelia rozdelili do 6 sekcií podľa tém, ktoré si pripravili: 1. Ako sa nenechať manipulovať médiami – o. Hospodár 2. Ako sa nedostať do vplyvu zla – o. Petričko 3. Zvládanie žiaka a rodiča s agresívnym správaním – p. Wágnerová 4. Aktuálna trestnoprávna problematika mládeže a právna ochrana učiteľa – D. Petričko; právnik na OS v Košiciach 5. Pohybová aktivita a zdravá výživa – M. Chautur, učiteľ CSOŠ sv. Jozafáta v Trebišove 6. Psychohygiena – Jozef Ihnacík – psychológ Veríme, že metodický deň splnil svoj cieľ a bol prínosom do ďalšej pedagogickej činnosti.

     Imatrikulácia 06. 11. 2014

Vo štvrtok 6. 11. 2014 sa v školskej reštaurácií Mladosť uskutočnila imatrikulácia prvákov hotelovej akadémie. Na tento deň sa tešili hlavne žiaci tretieho ročníka, ktorí si vzali „do parády" mladších spolužiakov. Tretiaci pred imatrikuláciou urobili „make-up“ všetkým prvákov. Potom pokračovali programom, ktorý pozostával z rôznych zaujímavých disciplín. Imatrikulácia je slávnostné uvedenie do cechu študentského. Jej súčasťou bol aj imatrikulačný sľub, ktorým sa prváci zaväzujú „riadiť“. Po zložení imatrikulačného sľubu sa študenti zabávali na diskotéke. Dúfame, že prváci na svoju imatrikuláciu budú dlho a v dobrom spomínať .

MVDr. Zajacová

     Futbalový turnaj učiteľov 29. 10. 2014

Dňa 29.10.2014 sa uskutočnil na našej škole futbalový turnaj učiteľov, na ktorom sa zúčastnilo päť mužstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Mužstvo, ktoré získalo najviac bodov zvíťazilo. Výherná listina:

1. miesto - Gymnázium Ľ Štúra Michalovce

2. miesto - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov A

3. miesto - ZŠ sv. Juraja Trebišov

4. miesto - Cirkevná škola sv. Moniky a sv. Mikuláša Prešov

5. miesto - CSOŠ sv. Jozafáta Trebišov B.

Videli sme krásne góly a prežili sme nádherné športové popoludnie, dobrá nálada a priateľská atmosféra trvala aj počas posedenia pri chutnom guľáši.

Mgr. M. Danko

     Veľké Trakany 25. 10. 2014

V sobotu 25. októbra 2014 sa vo Veľkých Trakanoch, okres Trebišov, uskutočnil IV. ročník Svätomartinského festivalu - Husacie hody a jarmok domácich produktov. Organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Súčasťou podujatia bola aj súťaž v príprave husaciny, ktorú v poobedňajších hodinách vyhodnotil pozvaný hosť z Maďarskej republiky - šéfkuchár Benke László. Ďalšími súčasťami festivalu boli rôzne výstavy tvorivých dielní, ukážky ľudových tradícií, jarmok, zábavné programy pre deti a pod. Našu školu na tomto podujatí reprezentovalo 8 žiakov odboru Hotelová akadémia, a to v samotnej súťaži, ukážkami a ochutnávkou miešaných nápojov, ako aj ukážkami carvingu (dekoratívne vyrezávanie z ovocia a zeleniny). Do súťaže v príprave husaciny sa zapojili naši žiaci tretieho ročníka odboru Hotelová akadémia (Damian Juroš, Jozef Magnes), ktorí si svojou husacou špecialitou „DELIKATESA Z HUSACÍCH PŔS“ vyslúžili cenu víťaza. Dôraz sa kládol nielen na chuť pripravovanej špeciality, ale aj na kreativitu a estetiku servírovania pripravovanej špeciality. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Ukážkou a ochutnávkou miešaných nápojov, ktoré mali medzi návštevníkmi veľký úspech, našu školu reprezentovali žiačky tretieho ročníka odboru Hotelová akadémia (Gabriela Hrišenková, Jaroslava Katonová, Bianka Vargaeštoková), ktoré pripravovala a viedla majsterka odborného výcviku Bc. Emília Capíková. Ukážky carvingu (dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny) predvádzali žiačky odboru Hotelová akadémia (Nikola Hudáková, Diana Habaľová, žiačky piateho ročníka a Gréta Balogohová, žiačka tretieho ročníka) pod vedením majsterky odborného výcviku Heleny Dubjakovej. Účastníci festivalu ako aj návštevníci obdivovali umenie a fantáziu žiačok, ktoré z jabĺčok vyrezávali labute, kyticu kvetov zo zeleniny, košíček z tekvice a iné oku lahodiace vyrezávané ovocné a zeleninové dekorácie, ktoré si zároveň mohli zobrať so sebou. Za úspešnú reprezentáciu, samotnú účasť a propagáciu našej školy na tomto podujatí patrí žiakom, majsterkám odborného výcviku, učiteľom, všetkým zúčastneným, ktorí akoukoľvek formou prispeli k vydarenej akcii veľké a úprimné ĎAKUJEME.

Ing. D. Tóthová

     Jesenné variácie október 2014

Tak ako každoročne aj tento školský rok žiaci I.H triedy pripravovali na odbornom výcviku jesenné dekorácie. Predviedli tak svoje zručnosti a nápaditosť. Žiaci sa naučili, ako využiť poškodený inventár na stredisku a mali možnosť preukázať svoju tvorivosť. Taktiež si vyskúšali prácu a kooperáciu v skupinách. Keďže jeseň ponúka veľa plodov, rôznofarebnosť a pestrosť, vytvorené dekorácie použili na skrášlenie nielen interiéru triedy, ale aj učebne odborného výcviku a svojich domovov.

     Praha a Mladá Boleslav 08. 10. 2014 - 10. 10. 2014

EXKURZIA ŠKODA AUTO, a. s. MLADÁ BOLESLAV

Každý učiteľ i majster sa snaží vyučovanie zatraktívniť tak, aby preberané témy boli pre žiaka čím viac zaujímavejšie. Zodpovedná a aj zložitá úloha, zvládnutá na výbornú, pripadla kolegovi Mgr. Michalovi Dankovi – pripravil a zorganizoval pre žiakov učebného odboru autoopravár-mechanik exkurziu v závode Škoda Auto, a. s. v Mladej Boleslavi. Cesta na opačný koniec Českej republiky je dlhá, preto sa celá akcia uskutočnila formou dvoj-dňového výletu. Prvý deň sme strávili v Prahe. Prehliadka pražského hradu, Staromestského námestia a orloja, Malostranského námestia a Karlovho mosta, ktorá bola pripravená v spolupráci s vedúcimi turistického krúžku, skončila na Václavskom námestí. Mnohí z nás boli v Prahe prvýkrát a bol to pre nás obrovský zážitok. Druhý deň bol venovaný exkurzii. Začali sme prehliadkou múzea, ktoré patrí k závodu. Sprievodkyňa nás podrobne oboznámila s históriou výroby áut, zaujali nás mnohé vystavované typy áut vyrábané v tomto podniku – od najstarších, cez športové, po najnovšie modely. Nasledovala exkurzia v samotnom závode. Mali sme možnosť nahliadnuť do montážnej haly, videli sme výrobu karosérií, lisovňu, montáž prevodovky a motora. Všetko bolo sprevádzané veľmi dobrým a vecne podaným výkladom sprievodkyne. Po štyroch hodinách sme všetci z podniku Škoda auto, a. s. odchádzali plní zaujímavých poznatkov a nezabudnuteľných dojmov. Domov sme sa vrátili v skorých ranných hodinách. Napriek únave z dlhej cesty každý žiak aj dospelý hodnotil celú akciu ako veľmi vydarenú. Na jej uskutočnenie sponzorsky prispeli p. Hajaš a p. Pastor, za čo im ď...


školy, ktoré, našej, veľmi, súťaž, žiaci, súťaže, ktorí, žiakov, tento, počas, ktorý, škole, jozafáta, odboru, trebišove, svoje, odborov, tomto, škôl, školského, výcviku, tejto, ročníka, medzi, vďaka, možnosť, odborného, študenti, Žiaci, ktorá, mohli, kategórii, veríme, rôznych, škola, patrí, akadémia, miesto, junior, všetkých, všetci, naše, školu, zručnosti, hotelová, súťaži, našich, zamestnancov, reprezentáciu, opäť, nápojov, žiakom, prácu, každý, meste, csoŠ, prezentovali, rámci, odbornej, novembra, oblasti, uskutočnil, priestoroch, zúčastnili, podujatie, ročník, triedy, učiteľov, svoju, preto, alebo, získali, ktorých, výbornú, výstup, ďakujeme, všetkým, učitelia, našu, najmä, gastro, pripravili, turnaj, veľká, riaditeľ, života, programu, slávnostné, veľa, ruchu, podujatí, podujatia, hotela, rôzne, smržíková, vedomosti, trebišov, jednotlivých, konala, žiačky, vychádzky, práce, gastronómie, autoopravár, reprezentovali, mesta, zeleniny, výroba, nové, život, školskom, metodický, projekt, tabule, kreativitu, spolu, pedagogických, hostinský, vedením, naša, tohto, damián, tiež, mladosť, vianočná, dvoch, svojou, dňoch, ľudí, septembra, tešíme, zaujímavé, aktivity, pretože, juroš, skúsenosti, budeme, kategóriách, budú, absolvovali, časť, cukrár, špeciality, našim, projektu, ktorú, učiteľ, jozef, dobre, nádherné, chráme, tému, pripravovala, zariadení, košiciach, hodinách, polianky, Ľudmila, ďalšie, hostinská, burza, krúžok, ktorým, reštaurácie, prípravu, hostí, predviedli, konalo, turistický, strednej, mnohých, kuchár, školskej, realizáciou, orange, kraja, svojich, súťažiaci, jeden, služby, napriek, duchu, futbalový, mnohí, konal, víťazom, mechanik, keďže, okrem, yorku, zároveň, ďalších, tóthová, varení, učiteľom, cestovného, hodín, pripravovali, vianočnej, majstri, príprave, mesto, určite, moderný, dekorácie, zážitkom, medzinárodná, ovocia, slovenska, vladyka, záverečných, hotelovej, slávnostnej, cirkevnej, Študenti, cirkevných, riaditeľa, záujem, priestor, milan, prítomní, cieľom, roadshow, školstva, potom, následne, tvorba, stredných, informácií, najlepší, presunuli, chutné, však, ešte, aktivít, tretieho, programom, oboch, gréckokatolíckom, rovnako, rankovské, prednášky, moderných, vysokej, skaly, živote, skúškach, rozlúčka, súťažilo, skills, otvorenie, pridáte, záverečné, projekty, anglickom, počasie, domov, záštitou, jazyku, riaditeľom, hosťom, komunikácia, názvom, žiak, družstvá, maturantmi, martin, petra, centra, týmto, vzornú, niečo, skúšky, náš, študentov, žiakmi, uskutočnilo, učebných, postúpili, príprava, vladykom, odborných, čašníkov, kuchárov, máme, slovakia, mnohé, ktorého, záver, časti, prostredníctvom, vína, skúseností, komprax, ktorej, nálada, urobili, podľa, súčasťou, poďakovanie, vidieť, tieto, mäso, všetky, bodov, navštíviť, zážitok, zručnosť, návšteva, manhattanu, kapustnice, prístup, veľké, liturgii, výsledky, svojimi, slovo, odbory, cypre, rodinu, prezentáciu, šalát, cyprus, turnaja, jedlá, samozrejme, zúčastnila, vždy, teraz, zapojili, účasť, vyskúšali, špecialít, exkurzia, výrobky, inventár, dokonca, školský, cirkevná, vianočných, odborná, krúžku, dhtml, predstavili, akcia, celá, naši, liturgiou, emília, jesenné, chuť, chcú, témou, zažiť, umenie, prispeli, magnes, formou, nielen, majsterky, začali, mazolín, herľany, druhov, kávy, zapikan, thlic, blahoželáme, zúčastniť, písomného, miesta, musel, drink, cyril, slova, rozhodne, podporu, súťažiacim, ulici, okolo, praxe, prác, autobusom, prípadoch, potrebné, študentom, vypracovali, klientov, stretli, niesla, semifinálového, vypočuť, kapustnica, vianočný, príjemné, výzdobu, trieda, pavol, bratislave, náročnú, Žiačky, úloh, organizácie, poznatky, vytvorenie, slávnostnú, danubius, tabuľu, budúcnosti, prešova, finále, prevzatá, čašník, prírodnú, období, pláne, herľanoch, peter, najväčší, téma, februára, spoločnosti, príspevky, úlohy, inými, jednotlivé, tentokrát, michaloviec, rokov, chutí, chlebom, somelierov, pracovníkov, podávané, prestávke, Škoda, činnosti, ďalšej, nasledovala, imatrikulácia, zaujímavých, každým, systémom, orenič, metodického, dokázali, informácie, ponuky, gréckokatolíckej, juraja, prvýkrát, krásne, priateľská, majsterka, republiky, košického, capíková, žiačka, sebou, obdivovali, zariadenie, kultúrne, danko, atmosféra, sobotu, októbra, produktov, festivalu, kaderníčky, odbor, súťaží, akciu, grilované, výborný, prospech, kurzu, dochádzku, najviac, športové, zapojilo, osláv, tých, Ďakujeme, pripravené, naozaj, slovami, ostatných, atmosféru, príležitosti, eparchie, prezentácie, krát, akadémie, ochutnať, košickej, ministerstva, skončení, výročie, pokračovali, druhý, ktorými, partila, akcii, variácie, dobré, prajeme, ročníkov, slovenský, vychádzku, roklinu, ráno, dostali, úspechy, preukázali, schopnosť, svojho, pracovného, slová, počuť, vôňa, začala, nových, účesu, zámky, prezentovať, súťažiacich, pekne, svojej, tvorbe, účesovej, celej, kráčalo, ukrajiny, troch, spoluprácu, družstvo, praktickej, týchto, nahliadnuť, sprievodkyňa, turistického, vrátili, cesty, niektorí, pastor, spolupráci, hradu, odbornom, október, taktiež, pripravil, prehliadka, závode, cestu, spoločnosť, úradu, vytvoriť, cestovnom, reštaurácii, milanom, konali, kaderník, projektov, získať, výlet, navštívili, túto, skvelú, výborne, jediným, cassovia, našej školy, odborného výcviku, veríme že, tento rok, našej škole, mali možnosť, hotelová akadémia, radi že, reprezentáciu školy, odboru hotelová, školského roka, veľká vďaka, našu školu, naša škola, metodický deň, Ľudmila smržíková, pod vedením, hostinský hostinská, turistický krúžok, pedagogických zamestnancov, školskom roku, ing Ľudmila, gréckokatolíckom chráme, cirkevných škôl, damián juroš, 2013 2014, tomto školskom, medzinárodná súťaž, autoopravár mechanik, sme veľmi, veľmi radi, futbalový turnaj, vladyka milan, cestovného ruchu, sme radi, new yorku, strednej odbornej, sme mali, svoje zručnosti, učebných odborov, výbornú reprezentáciu, anglickom jazyku, slávnostnej tabule, majsterky odborného, dvoch kategóriách, pod záštitou, pre nás, tento deň, slávnostné otvorenie, oblasti gastronómie, novembra 2013, jozef magnes, rankovské skaly, skills slovakia, tak mohli, tóthová ing, ing dana, gastro junior, dana tóthová, tretieho ročníka, tomto podujatí, roadshow moderný, burza informácií, moderný učiteľ, junior 2014, naši žiaci, rôznych druhov, našich žiakov, vianočná kapustnica, pod názvom, veľmi dobre, nám veľmi, kategórii kuchár, 2014 súťaž, semifinálového kola, sme už, junior skills, vďaka patrí, pridáte ing, slávnostnú tabuľu, • príprava, súťaž pripravovala, tejto súťaži, súťaž gastro, kategóriách –, danubius gastro, cassovia cup, celá akcia, odbornej školy, všetci prítomní, tejto príležitosti, pri tejto, tento krát, hotelovej akadémie, že sme, študenti odboru, predviedli svoje, ministerstva školstva, riaditeľ školy, vianočných špecialít, varení vianočných, reštaurácie mladosť, školskej reštaurácie, iii ročníka, už teraz, školy Žiaci, tí ktorí, výborný prospech, deň pedagogických, zamestnancov cirkevných, školského úradu, cestovnom ruchu, možnosť nahliadnuť, turistického krúžku, vladykom milanom, záverečné skúšky, záverečných skúškach, pracovného života, kaderník cukrár, jozafáta trebišov, pre žiakov, vedením majsterky, ročníka odboru, systémom každý, metodického dňa, školu reprezentovali, reprezentovali žiačky, Škoda auto, školský rok, emília capíková, slovenský raj, odboru hotelová akadémia, ing Ľudmila smržíková, sme veľmi radi, tomto školskom roku, výbornú reprezentáciu školy, majsterky odborného výcviku, roadshow moderný učiteľ, ing dana tóthová, sme mali možnosť, junior skills slovakia, súťaž gastro junior, gastro junior skills, nám veľmi dobre, našu školu reprezentovali, pedagogických zamestnancov cirkevných, deň pedagogických zamestnancov, strednej odbornej školy, pri tejto príležitosti, zamestnancov cirkevných škôl, ročníka odboru hotelová, varení vianočných špecialít, vedením majsterky odborného, pod vedením majsterky, školu reprezentovali žiačky