www.czsskomtv.edu.sk – CSOS sv. Jozafata Trebisov | Katalóg dedo.sk

www.czsskomtv.edu.sk – CSOS sv. Jozafata Trebisov

CSOŠ sv. Jozafáta TrebišovCSOŠ sv. Jozafáta Trebišov // // žiaci, školy, odboru, ktoré, žiakov, našej, Žiaci, ktorí, počas, rovnako, ktorý, škôl, hotelová, akadémia, škole, mohli, tejto, okrem, všetkých, vedením, mnoho, zamestnancov, tento, praxe, škola, jedál, jozafáta, rôznych, ktorá, učiteľov, najmä, skúsenosti, prípravy, triedy, výcviku, pripravili, riaditeľ, veľmi, odborného, našu, tiež, školskej, trebišove, naša, podujatia, naši, všetkým, trebišov, vladyka, rôzne, príprave, mnohých, ruchu, nápojov, rámci, žiakom, našich, spolu, jedlá, milan, štúdia, svoje, odbornej, školského, vína, tohto, prezentovali, veríme, možnosť, hostia, jednotlivých, zúčastnili, maturitných, zážitkov, aktivít, patrí, odborov, oblasti, konala, školu, úradu, informácie, zážitky, program, súťaže, absolvovali, majsterky, nové, svojimi, navštívili, týchto, tomto, stužiek, ochutnať, cirkevných, všetci, podujatí, ktorú, košiciach, reštaurácie, odbor, následne, ročník, riaditeľa, turnaja, zručnosti, pripravovali, dekorácie, hostinská, služby, prostredníctvom, reprezentovali, zahraničí, cestovnom, duchovné, Žiačky, nových, ďakujeme, poľsku, takéto, štúdium, duchovných, začala, základných, odboroch, capíkovej, hostinský, špeciality, dňoch, naše, ľudí, mladosť, exkurzia, peter, preto, atmosfére, prítomných, súťaž, školských, eparchie, opäť, mesta, jána, tokaj, spoznať, každý, mnohé, akcie, vďaka, svoju, krásne, zeleniny, večera, dhtml, nápoje, poukázal, prezentáciu, meste, krstiteľa, cyril, festivalu, sveta, cestovného, kuchyne, chautur, sezóne, slová, ukrajine, košickej, rzeszów, tradičných, projektov, ktorých, stolovanie, jančišina, spôsobom, liturgiou, troch, centrum, svojím, spoločnosti, priestoroch, strednej, prípravu, cirkevnej, výborné, aktivity, miesto, ministra, získali, priateľskej, podujatie, takúto, dvoch, poznatky, práve, vianočné, cesta, majstrov, cvičení, odborná, výstavy, života, svojou, cvičenia, príhovoroch, eparchiálneho, prípadne, účastníci, Žiakom, odovzdávania, atmosféra, pozitívne, jančišin, múzea, svojom, príhovore, vínom, naďalej, prajeme, chlebom, spoznali, zároveň, taktiež, diskusia, školstva, tentoraz, priebeh, sekcii, uskutočnil, metodický, mesto, partnerom, októbra, samotní, priučili, rokovanie, contract, vlády, global, získať, svojej, budú, reštaurácii, učiteľom, tokajské, našim, častiach, uskutočnila, zákusky, ovocia, hotela, programu, domácich, účastníkov, slávnosť, kultúrne, viedli, husaciny, pripravil, programom, samozrejme, divákov, kreativitu, veľká, príjemnej, nášho, povzbudil, fedcap, práca, povolanie, výbornú, vianočný, alebo, jednotlivé, dôležité, Ďakujeme, variť, príležitosť, chráme, veľký, piesní, orenič, venoval, exkurzie, príležitosti, celebroval, homílii, celého, kávy, gastro, zažili, zaujali, život, vieru, presunuli, csoŠ, prednášku, mikuláša, liturgie, učiteľa, význam, veľké, vyzval, betlehemské, svetlo, odbore, cukrár, torty, učitelia, propagáciu, záujem, barmanský, podľa, naučili, exkurzií, nadstavbového, partnerskej, slovenské, kuchyňu, kapustou, výmennej, časť, spoznávanie, pričinili, Ľvov, skúseností, získavania, návštevníci, sladké, zažiť, gastronomických, vyučovania, dozvedeli, ročníka, svojho, učiteľmi, ukrajiny, svojich, aktivitách, účasť, zahraničnej, vlastných, štúdiu, obsluhe, rovesníkov, ukážky, prezentoval, ukrajinskej, hotelová akadémia, našej školy, odboru hotelová, pod vedením, odborného výcviku, naša škola, vladyka milan, veríme že, našej škole, našu školu, cirkevných škôl, naši žiaci, žiaci odboru, maturitných stužiek, cestovnom ruchu, radi že, hostinský hostinská, sme radi, školského úradu, duchovných cvičení, tento rok, jána krstiteľa, že žiaci, Žiaci odboru, riaditeľ školy, školskej reštaurácie, eparchiálneho školského, 2015 dňa, cestovného ruchu, mali možnosť, košickej eparchie, pri príprave, cyril jančišin, duchovné cvičenia, priateľskej atmosfére, príprave husaciny, žiakov odboru, odboru hostinský, žiaci našej, global contract, reštaurácii mladosť, vedením majsterky, školského roka, odbornej praxe, cirkevnej strednej, strednej odbornej, pre žiakov, žiakov –, peter orenič, milan chautur, tomto podujatí, pri príležitosti, celebroval vladyka, pán riaditeľ, betlehemské svetlo, gastronomických odborov, barmanský kurz, slovenské jedlá, jozafáta trebišov, tohto dňa, pripravili žiaci, základných škôl, počas tohto, tejto triedy, odboru hotelová akadémia, žiaci odboru hotelová, eparchiálneho školského úradu, pod vedením majsterky, odboru hostinský hostinská, žiaci našej školy, počas tohto dňa, cirkevnej strednej odbornej, celebroval vladyka milan, vladyka milan chautur

URL adresa: http://www.czsskomtv.edu.sk

Doplňujúce informácie o webe:
WINDOWS-1250

 Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Trebišov      Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

AKTUALITY

     DANUBIUS GASTRO - Bratislava   30. 01. 2016

Mnoho inšpirácii a nápadov, mnoho chuťových a kultúrnych zážitkov sme zažili počas posledného januárového víkendu v Incheba Expo Aréne v Bratislave na výstave Danubius Gastro. Okrem tejto výstavy boli súčasťou mnohé sprievodné podujatia, ktoré nás rovnako očarili a zaujali. Výstavy sa zúčastnili okrem zamestnancov školy aj žiaci, ktorí počas štúdia dosahujú výborné výsledky a rovnako sa zúčastňujú mnohých mimoškolských aktivít. Už cesta do Bratislavy naznačila, že sa stretla partička veselých ľudí. Nikto nedovolil šoférovi čo i len pomyslieť na únavu, spievalo sa, diskutovalo a smialo celou cestou. Na výstave nás najviac zaujímala oblasť baristická, teda príprava nápojov z kávy, stroje a pomôcky k tomu určené. Rovnako aj celoslovenská súťaž baristov, ktorá na tomto podujatí vrcholila po rôznych školských, krajských kolách. Veríme, že už čoskoro sa aj náš zástupca školy zúčastní tejto mimoriadne zaujímavej a prestížnej súťaže, ktorá otvára priestor na výborné uplatnenie v pracovnom živote. Na veľtrhu cestovného ruchu sme mohli spoznať mnoho destinácií celého sveta, no najmä prezentáciu regiónov Slovenska. Každý svojím spôsobom zaujal a rovnako inšpiroval na exkurzie, zájazdy, či výlety pre našich žiakov. Po krátkej prechádzke cez Dunaj a korzom hlavného mesta sme navštívili v skutku vynikajúcu reštauráciu, kde sme zažili gurmánske zážitky, no najmä perfektne organizovaný servis. Veríme, že mnoho z videného, zažitého počas tejto výstavy pretavíme do formy, ktorá nás posunie opäť ďalej a správnym smerom. Rovnako veríme, že aj takto motivujeme žiakov k výborným študijným výsledkom a zapájaniu sa do mimoškolských aktivít, pretože ich radi takýmto spôsobom, návštevou rôznych tematických podujatí, odmeníme.

     Deň učiteľov Košickej eparchie   29. 01. 2016

Dňa 29. 1. 2016 na sviatok patrónov cirkevných škôl a školských zariadení Troch svätých svätiteľov, veľkých veľkňazov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho sa pri príležitosti Dňa učiteľov konala archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur za účasti učiteľov všetkých cirkevných škôl košickej eparchie. V homílii vladyka Milan poukázal na príkladný život troch spomínaných svätiteľov, na ich horúcu lásku k Bohu a k blížnemu, pevnú vieru, význam pre Cirkev, na ich veľké cnosti a vyzval tak všetkých milovať Krista ako Boha, udržať si status učiteľa a to trpezlivosťou, odbornosťou, ponúkaním dobra. Len tak si môže učiteľ zadovážiť autoritu a tým zvýšiť spoločenské postavenie učiteľa v dnešnej spoločnosti. Po ukončení slávnostnej liturgie sa všetci presunuli do školskej reštaurácie Mladosť na CSOŠ sv. Jozafáta, kde si vypočuli prednášku Ing. Mikuláša Hučka o islame. Venoval sa jeho podstate a poukázal na postavenie ženy v tomto náboženstve. Po prednáške sa zúčastneným pedagógom prihovoril riaditeľ Eparchiálneho školského úradu o. Peter Orenič, ktorý svojimi slovami povzbudil učiteľov do ich ďalšej pedagogickej činnosti. Po obede nasledovala posviacka zborovne majstrov odborného výcviku. V závere vladyka Milan vyzval k modlitbe za dar učiteľstva.

     FEDCAP - Barmanská súťaž   26. 01. 2016

FedCap 2016 – takýto názov nesie školské kolo barmanskej súťaže, ktorá sa konala druhý rok na pôde Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta, Trebišov. Barmanstvo nie je len práca za barom, ale toto povolanie musí byť aj koníčkom, záľubou pre barmana, a práve toto nám 26.01.2016 v konferenčnej miestnosti ukázalo 12 súťažiacich. Bolo vidieť, že miešanie nápojov je pre nich nie len akousi prácou, ale aj ich koníček, že ich to baví. Práve preto rozhodovanie komisie, ktorá bola zložená z dvoch učiteľov Ing. Tirpaková a Mgr. Fedák a jedného hosťa – nášho absolventa hotelovej akadémie Bc. Mariána Rokytu, bolo veľmi ťažké. Súťaž sa o začiatku niesla v priateľskej a príjemnej atmosfére, spojenej s modernou hudbou a samozrejme aj s podporou spolužiakov, ktorí v úlohe divákov fandili svojím favoritom. FedCap 2016 mal týchto víťazov: Na 3. mieste sa umiestnili žiaci Roman Varguška a Dominik Sabó, na 2. mieste sa umiestnil minuloročný víťaz Peter Kováč a 1. miesto prevzal po bratovi mladší Marek Kováč. Cenu za sympatiu, kreativitu si prebrala žiačka Lívia Šoltesová. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, svojimi kreatívnymi nápadmi a príkladným prístupom dokazovali svoje barmanské majstrovstvo. Okrem školy venoval cenu dosúťaže Spektro Bar – Trebišov, za to im patrí rovnako naše poďakovanie. Za výbornú organizáciu a rovnako vytvorenie vynikajúcej atmosféry pre súťažiacich aj pre žiakov – divákov patrí naše uznanie a vďaka Mgr. Fedákovi a Bc. Capíkovej. Pevne veríme, že skvelý dojem z tejto súťaže vytvára dobré predpoklady na jej pokračovanie v ďalších rokoch.

     Vianočný čas   22. 12. 2015

Posledný deň pred prázdninami, naplnení vianočnou atmosférou, sme sa stretli v chráme, aby sme sv. liturgiou začali prípravy na Božie narodenie. Po jej ukončení nám naši žiaci pod vedením Mgr. Jakabovej predstavili vianočnú scénku s názvom "Bonifác". Veľmi milo prekvapili svojimi hereckými výkonmi, za ktoré zožali veľký potlesk. Stálicou na školských podujatiach je školská kapela, ktorá pod vedením o. Jančišina svojím spevom obohatila sv. liturgiu, ale i vianočný program. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie učiteľského zboru, ktorý zaspieval zopár vianočných piesní a kolied. Po príhovoroch a prianiach p. riaditeľa RNDr. Partilu a o. Jančišina sme sa odobrali do našich domovov sláviť najkrajšie sviatky v roku.

     Vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie   21. 12. 2015

Výnimočné podujatie plné úžasnej atmosféry, lákavých vôni a skvelých dojmov. Takúto skvelú príležitosť vianočne sa naladiť mali naši žiaci dňa 21.12.2015, kedy sa konali vianočné tvorivé dielne a športové zápolenie. Žiaci súťažili vo varení vianočnej kapustnice, grilovaní rôznych špecialít, ale aj vo varení jedla v novej súťaži GASTRO CUP TREBIŠOV, ktorej 0-tý ročník sa konal rovnako v tento nádherný deň. Žiaci, ktorí nevarili mohli pozerať filmy, hrať počítačové a spoločenské hry, vytvárať rôzne vianočné dekorácie, upravovať účes a učiť sa správne líčiť, či variť vianočný punč, alebo sa započúvať do prednášky o vesmíre. Rovnako sa mohli zúčastniť žiackého turnaja vo futsale. Obrovským lákadlom pre všetkých nás bolo grilované prasiatko, ktoré nám pripravovali naši majstri odborného výcviku - Mgr. Martin Hrubovský a Bc. Peter Baňacký. Ich dokonale odvedená práca grilmajstrov slávila úspech, všetkým hotové jedlo veľmi chutilo. Jednotlivé súťažné tímy po uvarení jedál čakali na príchod hodnotiacej komisie zloženej zo žiakov, učiteľov a majstrov, ktorá okrem hotových jedál hodnotila aj vianočné dekorácie, a výzdobu v triedach. Potom sa už netrpezlivo čakalo na vyhlásenie víťazov v mnohých kategóriách. Víťazným tímom a odmeneným žiakom osobne blahoželal pán riaditeľ a tiež riaditeľ školského úradu Košickej eparchie. Ako uviedli vo svojích príhovoroch nebolo dôležité kto vyhral, pretože víťazom v tento deň sa stali všetci, ktorí sa aktívne zúčastnili rôznych činností, súťaží. Ďakujeme všetkým za príkladný a zodpovedný prístup, za kreativitu, rôzne nápady a veríme, že takto skvelé podujatia pripravíme spoločne aj v budúcom období.

     Betlehemské svetlo na našej škole   21. 12. 2015

21.12.2015 nám trebišovskí skauti priniesli na školu betlehemské svetlo. Pán riaditeľ ním zapálil sviecu a betlehemské svetlo tak žiari vo vstupnom vestibule školy v týchto dňoch a rovnako aj počas celého obdobia vianočných sviatkov.

     Mikuláš vo Vojenskom útvare v Trebišove   04. 12. 2015

„Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch, anjelici všetkým deťom, robia účty zo zásluh.“ Týmito slovami sa začala Mikulášska besiedka pre deti vojakov Vojenského útvaru 1101 v Trebišove, ktorú si pripravili žiaci I. a II. ročníka študijného odboru Hotelová akadémia CSOŠ sv. Jozafáta pod vedením p. učiteľky Martiny Jakabovej a o. Cyrila Jančišina, ktorý nás hudobne sprevádzal celým programom. Žiarivé očká detičiek prezrádzali radosť z návštevy sv. Mikuláša, ktorý im spolu so svojimi pomocníkmi krátkym programom priblížil niečo zo svojho života, a tak ako je to o ňom už známe, podelil sa s nimi so svojou bohatou nádielkou.

     Deň otvorených dverí   03. 12. 2015

Aj tento rok sme otvorili brány školy pre tých, ktorí sa zaujímajú o dianie na našej škole, prípadne chceli by vedieť viac o štúdium na nej. Počas celého dňa nás navštívilo mnoho žiakov základných škôl so svojimi učiteľmi, prípadne rodičmi. Žiaci základných škôl v meste Trebišov a tiež z okolitých dedín sa počas tohto dňa dozvedeli o možnostiach štúdia v jednotlivých odboroch na našej škole, videli rôzne formy praktického a teoretického vyučovania. Všetci návštevníci mohli ochutnať pripravené jedlá, sladké cukrovinky, či nápoje a najmä mohli zažiť atmosféru štúdia na našej škole. Počas tohto dňa na škole prebiehala medzinárodná výmena odbornej praxe žiakov gastronomických odborov v rámci spoločného projektu našej školy a družobných škôl z Poľska a Ukrajiny. Žiaci zo zahraničia pod vedením majstrov odbornej výchovy pripravovali a ponúkali svoje národné špeciality. Rovnako učili svojich rovesníkov z našej školy variť jedlá a nápoje a predviedli ukážky ich stolovania. Odbor Hostinský, hostinská sa prezentoval prípravou slávnostnej tabule a ukážkami praktického vyučovania v obsluhe a v kuchyni školskej reštaurácie Mladosť. Žiaci odboru Hotelová akadémia informovali o ich štúdiu, najmä však o aktivitách, ktorých sa zúčastnili v rámci jednotlivých projektov – účasť na odbornej stáži v hoteloch v Budapešti, v Poľsku, v Nemecku, na Ukrajine, na rôznych tematických akciách na Slovensku a v zahraničí, na dlhodobej zahraničnej praxi. Pútavou prezentáciu vlastných zážitkov zo získavania skúseností a zručností mnohých poslucháčov naozaj zaujali. Počas tohto dňa vyvrcholil aj barmanský kurz, do ktorého sa môžu zapojiť všetci žiaci gastronomických odborov. Žiaci, ktorí boli účastní na tohtoročnom kurze absolvovali pred komisiou záverečné skúšky. Pripravili rôzne druhy nápojov podľa zásad a pravidiel, ktoré sa naučili počas predchádzajúcich dní. Absolventi barmanského kurzu z minulého roku pripravovali nápoje rôznej chute a farieb pre návštevníkov. Záujem o takúto ochutnávku bol značný a naši barmani sa museli poriadne obracať. Vôňu kávy a zaujímavú propagáciu nápojov z nej pripravili žiaci baristického krúžku, rôzne druhy nápojov z kávy mohli ochutnať najmä dospelí hostia. Ukážku slávnostných tabúľ s rôznou tematikou pripravili žiaci odboru hotelová akadémia. Pripravili slávnostné stolovanie s ukážkou zemplínskych zvykov a tradícií, ale aj stolovanie pre dvoch na deň sv. Valentína, ďalej ázijske stolovanie, alebo stolovanie na Cypre. Nový odbor v našej ponuke Škola podnikania sa prezentoval cez našu víziu založenia cvičnej firmy v oblasti cateringu. Žiaci sa dozvedeli viac o štúdiu v tomto odbore, o predmetoch a rôznych aktivitách, ktoré im pomôžu pri založení a vedení vlastných firiem. Žiaci odboru Cukrár pripravili krásne torty a sladké potešenie vo forme zákuskov, ktoré sa tiež dali ochutnať. Učitelia a žiaci technických odborov – Autoopravár-mechanik, Strojný mechanik, Strojárska výroba a nadstavbových odborov s nimi súvisiacimi ukázali spôsoby interaktívnej výučby, prípadne výučby prostredníctvom rôznych modelov. V školských dielňach si návštevníci mohli pozrieť praktické vyučovanie v rámci týchto odborov. Odbor Výroba konfekcie sa okrem ukážok práce so šijacími strojmi prezentoval aj hotovými výrobkami, zaujímavými vecami z látky. Informácie o štúdiu v odbore Služby v cestovnom ruchu sprostredkovali žiaci tohto odboru prostredníctvom svojich zážitkov, ktoré prežili počas mnohých exkurzií a podujatí, ktoré sami zorganizovali. Rovnako tak pridali aj zážitky z dlhodobej zahraničnej praxe, ktorú tiež absolvovali. Žiaci odboru Kaderník a nadstavbového odboru Vlasová kozmetika informovali o štúdium, absolvovaní rôznych súťaží a projektov, do ktorých boli zapojení. V školskej telocvični sa počas dňa športovalo, žiaci hrali rôzne hry, s rozličnými tradičnými ale aj modernými cvičebnými pomôckami. Hostia tiež mohli nahliadnuť aj do školskej posilňovne. V školskej kaplnke sa prezentovali rôzne duchovné aktivity pre žiakov a zamestnancov našej školy. Tento deň bol pre nás výnimočný, mohli sme ukázať našu školu z rôznych pohľadov a teší nás skutočnosť, že záujem o spoznávanie našej školy stále rastie. Všetkým účastníkom ďakujeme za návštevu našej školy a veríme, že na jej chodbách, či v jej priestoroch sa s mnohými budeme ešte stretávať. Za organizáciu, prípravu prezentácii, ochutnávok jedál a nápojov, cukroviniek, všetkým zainteresovaným, ktorí sa nemalou mierou pričinili o výbornú propagáciu našej školy ďakujeme.

     Výmenná odborná prax žiakov – Ľvov Ukrajina   24. - 27. 11. 2015

Ďalšia časť výmennej odbornej praxe sa konala v partnerskej škole na Ukrajine v meste Ľvov. Žiačky odboru Hotelová akadémia Monika Perháčová a Natália Svítilová pod vedením majsteriek odborného výcviku Bc.Capíkovej, Bc.Nagyovej a Bc.Polanskej pripravili opäť slovenské jedlá, ktoré ochutnali hostia školskej reštaurácie. Žiačky a majsterky, sprevádzali aj Mgr. Danko, zástupca riaditeľa a pán Holinďák, ktorý všetkých bezpečne dopravil do Ľvova aj späť na Slovensko. Počas štyroch dní prezentovali našu kuchyňu opäť zemplínskymi „holubkami“ a langošmi, ale aj zabíjačkovou špecialitou – mäsom s kyslou kapustou. Jedlá pomáhali variť aj žiaci z hosťujúcej ukrajinskej školy a tak sa naučili postupom prípravy a servírovania našich špecialít. Naše žiačky a majsterky sa priučili postupom prípravy tradičných ukrajinských jedál. Okrem odovzdávania a získavania skúsenosti z varenia mohli naši spoznať aj zaujímavosti a atrakcie Ľvova, navštívili kaviarne, čokolatériu, zoznámili sa s kultúrou a zvykmi Ukrajiny. Žiačky rovnako ako počas výmennej praxe v Poľsku spoznali mnoho nových rovesníkov, nadviazali nové priateľstvá. Aj túto výmennú odbornú prax hodnotíme pozitívne, všetci jej účastníci sa z nej vrátili plní zážitkov a mnohých poznatkov. Veríme, že tento projekt bude naďalej pokračovať a rozvíjať.

     Odovzdávanie maturitných stužiek - Nadstavbové štúdium   18. 11. 2015


žiaci, školy, odboru, ktoré, žiakov, našej, Žiaci, ktorí, počas, rovnako, ktorý, škôl, hotelová, akadémia, škole, mohli, tejto, okrem, všetkých, vedením, mnoho, zamestnancov, tento, praxe, škola, jedál, jozafáta, rôznych, ktorá, učiteľov, najmä, skúsenosti, prípravy, triedy, výcviku, pripravili, riaditeľ, veľmi, odborného, našu, tiež, školskej, trebišove, naša, podujatia, naši, všetkým, trebišov, vladyka, rôzne, príprave, mnohých, ruchu, nápojov, rámci, žiakom, našich, spolu, jedlá, milan, štúdia, svoje, odbornej, školského, vína, tohto, prezentovali, veríme, možnosť, hostia, jednotlivých, zúčastnili, maturitných, zážitkov, aktivít, patrí, odborov, oblasti, konala, školu, úradu, informácie, zážitky, program, súťaže, absolvovali, majsterky, nové, svojimi, navštívili, týchto, tomto, stužiek, ochutnať, cirkevných, všetci, podujatí, ktorú, košiciach, reštaurácie, odbor, následne, ročník, riaditeľa, turnaja, zručnosti, pripravovali, dekorácie, hostinská, služby, prostredníctvom, reprezentovali, zahraničí, cestovnom, duchovné, Žiačky, nových, ďakujeme, poľsku, takéto, štúdium, duchovných, začala, základných, odboroch, capíkovej, hostinský, špeciality, dňoch, naše, ľudí, mladosť, exkurzia, peter, preto, atmosfére, prítomných, súťaž, školských, eparchie, opäť, mesta, jána, tokaj, spoznať, každý, mnohé, akcie, vďaka, svoju, krásne, zeleniny, večera, dhtml, nápoje, poukázal, prezentáciu, meste, krstiteľa, cyril, festivalu, sveta, cestovného, kuchyne, chautur, sezóne, slová, ukrajine, košickej, rzeszów, tradičných, projektov, ktorých, stolovanie, jančišina, spôsobom, liturgiou, troch, centrum, svojím, spoločnosti, priestoroch, strednej, prípravu, cirkevnej, výborné, aktivity, miesto, ministra, získali, priateľskej, podujatie, takúto, dvoch, poznatky, práve, vianočné, cesta, majstrov, cvičení, odborná, výstavy, života, svojou, cvičenia, príhovoroch, eparchiálneho, prípadne, účastníci, Žiakom, odovzdávania, atmosféra, pozitívne, jančišin, múzea, svojom, príhovore, vínom, naďalej, prajeme, chlebom, spoznali, zároveň, taktiež, diskusia, školstva, tentoraz, priebeh, sekcii, uskutočnil, metodický, mesto, partnerom, októbra, samotní, priučili, rokovanie, contract, vlády, global, získať, svojej, budú, reštaurácii, učiteľom, tokajské, našim, častiach, uskutočnila, zákusky, ovocia, hotela, programu, domácich, účastníkov, slávnosť, kultúrne, viedli, husaciny, pripravil, programom, samozrejme, divákov, kreativitu, veľká, príjemnej, nášho, povzbudil, fedcap, práca, povolanie, výbornú, vianočný, alebo, jednotlivé, dôležité, Ďakujeme, variť, príležitosť, chráme, veľký, piesní, orenič, venoval, exkurzie, príležitosti, celebroval, homílii, celého, kávy, gastro, zažili, zaujali, život, vieru, presunuli, csoŠ, prednášku, mikuláša, liturgie, učiteľa, význam, veľké, vyzval, betlehemské, svetlo, odbore, cukrár, torty, učitelia, propagáciu, záujem, barmanský, podľa, naučili, exkurzií, nadstavbového, partnerskej, slovenské, kuchyňu, kapustou, výmennej, časť, spoznávanie, pričinili, Ľvov, skúseností, získavania, návštevníci, sladké, zažiť, gastronomických, vyučovania, dozvedeli, ročníka, svojho, učiteľmi, ukrajiny, svojich, aktivitách, účasť, zahraničnej, vlastných, štúdiu, obsluhe, rovesníkov, ukážky, prezentoval, ukrajinskej, hotelová akadémia, našej školy, odboru hotelová, pod vedením, odborného výcviku, naša škola, vladyka milan, veríme že, našej škole, našu školu, cirkevných škôl, naši žiaci, žiaci odboru, maturitných stužiek, cestovnom ruchu, radi že, hostinský hostinská, sme radi, školského úradu, duchovných cvičení, tento rok, jána krstiteľa, že žiaci, Žiaci odboru, riaditeľ školy, školskej reštaurácie, eparchiálneho školského, 2015 dňa, cestovného ruchu, mali možnosť, košickej eparchie, pri príprave, cyril jančišin, duchovné cvičenia, priateľskej atmosfére, príprave husaciny, žiakov odboru, odboru hostinský, žiaci našej, global contract, reštaurácii mladosť, vedením majsterky, školského roka, odbornej praxe, cirkevnej strednej, strednej odbornej, pre žiakov, žiakov –, peter orenič, milan chautur, tomto podujatí, pri príležitosti, celebroval vladyka, pán riaditeľ, betlehemské svetlo, gastronomických odborov, barmanský kurz, slovenské jedlá, jozafáta trebišov, tohto dňa, pripravili žiaci, základných škôl, počas tohto, tejto triedy, odboru hotelová akadémia, žiaci odboru hotelová, eparchiálneho školského úradu, pod vedením majsterky, odboru hostinský hostinská, žiaci našej školy, počas tohto dňa, cirkevnej strednej odbornej, celebroval vladyka milan, vladyka milan chautur