www.dieta.sk – Časopis Dieťa | Katalóg dedo.sk

www.dieta.sk – Časopis Dieťa

Časopis DieťaČasopis Dieťa // // &euro, dieťa, časopisu, čísla, predplatné, čísel

URL adresa: http://www.dieta.sk

Doplňujúce informácie o webe:
"UTF-8

PREDPLAŤTE SI DIEŤA Objednajte si časopis Dieťa a získajte zvýhodnené predplatné!Pri objednávke celoročného predplatného – 12 čísel Dieťaťa zaplatítelen za 10 čísel a 2 čísla časopisu získate grátis. Alebo si objednajte polročné predplatné a my vám pošleme 6 čísel časopisu,pričom vy zaplatíte len za 5 čísel. Mesačník Dieťa si môžete objednať: vyplnením a zaslaním objednávky priamo tu na stránke v spoločnosti LK Permanent, ktorá zabezpečuje distribúciu predplatného časopisu Dieťa. http://www.predplatne.sk/index.php?section=polozka&id=47 Cena časopisu vo voľnom predaji v roku 2015 je 1,80 €. Objednávka mesačníka DIEŤA Objednávateľ (platiteľ) meno a priezvisko * ulica * mesto * psč * email * telefón (nepovinné) Obdarovaný (vypĺňajte, ak chcete predplatné podarovať) meno a priezvisko ulica mesto psč email telefón OBJEDNÁVAM SI: * Celý ročník 2015 18 € Celý ročník 2014 18 € Ročné predplatné 18 € od čísla Polročné predplatné 9 € od čísla Jednotlivé čísla ročníka 2015 (1.80 €/výtlačok v roku 2015) Jednotlivé čísla ročníka 2014 (1.80 €/výtlačok v roku 2014) Spôsob platby: * šekom (v prvom zaslanom výtlačku Dieťaťa nájdete aj šek na úhradu) bezhotovostným prevodom (mailom vám zašleme faktúru) KONTAKT Redakcia mesačníka Dieťa Vydavateľ: SOLLERTIA, s. r. o. Adresa redakcie: Redakcia časopisu Dieťa, P. O. Box 29, 850 07 Bratislava 57 Šéfredaktorka: Ing. Renáta Krausová e-mail: krausova@dieta.sk tel. č.: 02/63 81 28 89 Zástupkyňa šéfredaktorky: Mgr. Monika Bothová e-mail: bothova@dieta.sk tel. č.: 02/63 81 03 35 Vaše príspevky môžete zasielať aj na e-mail: sollertia@dieta.sk V prípade vášho záujmu o inzerciu v mesačníku Dieťa píšte na e-mail: sollertia@dieta.sk alebo volajte na tel.: 02/63 81 28 89. Reg. č. MK SR EV 4627/12 Print: ISSN 1335-0919 Internet: ISSN 1336-2739

© 2013 Sollertia s.r.o. Všetky práva vyhradené.

...

&euro, dieťa, časopisu, čísla, predplatné, čísel