www.upsvar-bb.sk – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

ÚPSVaRÚPSVaR // // oznamy, aktuálne, žiadostí, zamestnanosti, služby, zamestnanie, práce, zoznam, sociálnych, uchádzačov, vecí, rodiny, zákona, schválených, neschválených, zamestnávania, verejného, podporu, chránených, alebo, bystrica, informácia, sociálne, banská, zmena, príspevok, oznámenie, obstarávateľa, profil, občan, miesta, aktuálne oznamy, oznamy viac, 2014 aktuálne, služby zamestnanosti, viac zoznam, zamestnanosti viac, sociálnych vecí, 2013 aktuálne, 2014 služby, neschválených žiadostí, zoznam schválených, 2015 aktuálne, práce sociálnych, profil verejného, viac informácia, verejného obstarávateľa, banská bystrica, viac zmena, aktuálne oznamy viac, 2014 aktuálne oznamy, služby zamestnanosti viac, 2014 služby zamestnanosti, 2013 aktuálne oznamy, viac zoznam schválených, 2015 aktuálne oznamy, práce sociálnych vecí, zamestnanosti viac zoznam, profil verejného obstarávateľa

URL adresa: http://www.upsvar-bb.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Mapa stránok Kontakt English version Preskočiť navigáciu Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti. Občan hľadajúci zamestnanie Sociálne veci a rodina Zamestnávateľ Občan so zdravotným postihnutím Príspevky Občan a Európska únia   Aktuálne oznamy Príspevky - prehľad Tlačivá a výšky príspevkov O úrade Služby zamestnanosti Sociálne veci a rodina Voľné pracovné miesta Európsky sociálny fond Informačno-poradenské stredisko Výberové konania Prístup k informáciám Profil verejného obstarávateľa Zverejňovanie Kontakty Štatistika Vzory žiadostí Užitočné dokumenty Vzory žiadostí Právne predpisy Naše registre Sprostredkovatelia zamestnania za úhradu Agentúry podporovaného zamestnávania Agentúry dočasného zamestnávania Sociálne podniky Chránené dielne a chránené pracoviská Obsah   1 2 Oznamy úradu a novinky Výzvy Priority 2015 30. 03. 2015, Aktuálne oznamy viac Zoznam schválených a neschválených žiadostí v roku 2015 26. 03. 2015, Služby zamestnanosti viac Národný projekt „ Podpora zamestnávanie Uchádzačov o zamestnanie“ – Aktivita č.2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

24. 02. 2015, Aktuálne oznamy viac Národný projekt „ Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie“ – Aktivita č. 1

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní.

24. 02. 2015, Aktuálne oznamy viac Oznámenie

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 310/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o orgánoch štátnej správy“).

14. 01. 2015, Aktuálne oznamy viac Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní - § 51a 13. 01. 2015, Aktuálne oznamy viac RE-PAS – príspevok na rekvalifikáciu pre uchádzačov o zamestnanie

Rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov  o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií s cieľom zvýšiť predpoklady uchádzačovo zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce. Rekvalifikácia na účely RE-PASu je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a  praktických vedomostí, schopností a   zručností vo vybranom vzdelávacom kurze.

27. 10. 2014, Aktuálne oznamy viac Aktivačné centrum 16. 10. 2014, Služby zamestnanosti viac Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk

Zoznam chránených dielní a chránených pracovísk v okrese Banská Bystrica

15. 10. 2014, Zverejňovanie viac Prevádzkové náklady - §60 - za 3.Q 2014 25. 09. 2014, Aktuálne oznamy viac Maximálna výška mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.7.2014 30. 06. 2014, Aktuálne oznamy viac Plán vykonávania opatrení na rok 2015 pre územný obvod Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 30. 06. 2014, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac Pomocník SK ISCO-08 24. 06. 2014, Aktuálne oznamy viac Zmena pri uplatňovaní nároku na dávku v nezamestnanosti od 01.04.2014 08. 04. 2014, Aktuálne oznamy viac Finančná pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch 02. 04. 2014, Aktuálne oznamy viac Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti v zmysle § 44 ods.2 03. 03. 2014, Profil verejného obstarávateľa viac Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. 27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac Zoznam schválených a neschválených žiadostí - § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. 27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. 27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac Zoznam schválených a neschválených žiadostí - § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. 27. 02. 2014, Služby zamestnanosti viac Dĺžka štúdia u vysokoškolákov sa nesleduje a tí, ktorým zanikol nárok na prídavok z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia si môžu opätovne požiadať o prídavok 18. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac Vzdelávanie a príprava uchádzačov o zamestnanie pre trh práce 14. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac Oznamovacia povinnosť rodičov 06. 02. 2014, Aktuálne oznamy viac Zoznam schválených a neschválených žiadostí § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. 31. 01. 2014, Služby zamestnanosti viac Informácia o zadaní zákaziek na dodanie tovaru, služby, uskutočnenia stavebných prác

v súlade s ustanovením § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

11. 12. 2013, Profil verejného obstarávateľa viac Zoznam žiadostí posudzovaných hodnotiacou komisiou NP XXI/A 01. 12. 2013, Služby zamestnanosti viac Usmernenie – náhradné plnenie povinného podielu

Usmernenie – náhradné plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za kalendárny rok 2013

23. 07. 2013, Aktuálne oznamy viac Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z 23. 07. 2013, Aktuálne oznamy viac Schválené priority 24. 06. 2013, Odbor sociálnych vecí a rodiny viac Zmena pri preukazovaní dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzačov o zamestnanie od 01.05.2013 30. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac Zmena maximálnej výšky mzdy alebo odmeny uchádzača o zamestnanie za vykonávanie zárobkovej činnosti od 1.5.2013 17. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac Poučenie o právach a povinnostiach UoZ

Poučenie o právach a povinnostiach občana, ktorý si podal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

04. 04. 2013, Aktuálne oznamy viac Oznam - príspevok na dochádzku za prácou 29. 03. 2013, Aktuálne oznamy viac Všetky novinky späť Tlačiť   Vyhľadávanie Úradné hodiny Pondelok: 8:00-12:00 13:00-15:00 Utorok: 8:00-12:00 13:00-15:00 Streda: 8:00-12:00 13:00-17:00 Štvrtok: nestránkový deň Piatok: 8:00-12:00   V nestránkový deň(štvrtok) v čase od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. sú podania prijímané v podateľni úradu Zaujímavé linky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Európsky sociálny fond Sociálna poisťovňa Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Národná rada Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica   Skúsenosti a postrehy

Zasielajte nám vaše námety, skúsenosti a podnety na zlepšenie našej práce

Správca obsahu   |   Technický prevádzkovateľ   |   Vyhlásenie o prístupnosti

Copyright © Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyGeneruje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.

  ...

oznamy, aktuálne, žiadostí, zamestnanosti, služby, zamestnanie, práce, zoznam, sociálnych, uchádzačov, vecí, rodiny, zákona, schválených, neschválených, zamestnávania, verejného, podporu, chránených, alebo, bystrica, informácia, sociálne, banská, zmena, príspevok, oznámenie, obstarávateľa, profil, občan, miesta, aktuálne oznamy, oznamy viac, 2014 aktuálne, služby zamestnanosti, viac zoznam, zamestnanosti viac, sociálnych vecí, 2013 aktuálne, 2014 služby, neschválených žiadostí, zoznam schválených, 2015 aktuálne, práce sociálnych, profil verejného, viac informácia, verejného obstarávateľa, banská bystrica, viac zmena, aktuálne oznamy viac, 2014 aktuálne oznamy, služby zamestnanosti viac, 2014 služby zamestnanosti, 2013 aktuálne oznamy, viac zoznam schválených, 2015 aktuálne oznamy, práce sociálnych vecí, zamestnanosti viac zoznam, profil verejného obstarávateľa