Kategória: Základné školy

Ďalšie podkategórie v kategórii Vzdelávanie a školy:jarna.edupage.org – Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Popradwww.zsvrutocka.sk – Základná škola, Vrútocká 58, 82104 Bratislava – Ružinov

ZŠ Vrútocká 58 – Základná škola Vrútocká 58 v BratislaveZŠ Vrútocká 58 – Základná škola Vrútocká 58 v Bratislave // // školy, škola, žiakov, školský, dokumenty, každý, správa, dlani, srdce, časopis, vrútocká, Školská, Školský, školský rok, Školský časopis


www.zskarloba.roburnet.sk – Základná škola, Karloveská 61, Bratislava

SlovanetSlovanet // Slovanet // slovanet


zshlboka.edupage.org – Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava

Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BratislavaZákladná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava // // akcie, projekty, školy, fotoalbum, testovanie, organizácia, &scaron, Školský, pridané, fotografie, galé, naše, krúžky, úspechy, známky, škola, predmety, heslo, kontakt, hodnotenie, poriadok, školského, rozvoja, koncepcia, Škvp, zvonenie, úradné, písomky, Štatút, prihlasovacie, celoplošné, hodiny, klasifikácia, akcie projekty, galé rie, boli pridané, fotografie viac, pridané fotografie, projekty 2015, projekty 2014, projekty 2016, Škd akcie, projekty 2013, projekty 2017, projekty 2010, projekty 2007, projekty 2006, projekty 2008, projekty 2009, projekty 2011, fotoalbum Škd, projekty 2012, fotoalbum fotoalbum, Školský poriadok, poriadok organizácia, organizácia školského, rozvoja zŠ, koncepcia rozvoja, Štatút školy, školy Škvp, Škvp koncepcia, zvonenie úradné, úradné hodiny, krúžky známky, naše úspechy, úspechy fotoalbum, predmety krúžky, klasifikácia predmety, celoplošné testovanie, písomky dÚ, dÚ hodnotenie, prihlasovacie meno, boli pridané fotografie, pridané fotografie viac, akcie projekty 2012, akcie projekty 2013, akcie projekty 2015, akcie projekty 2011, akcie projekty 2014, akcie projekty 2009, akcie projekty 2006, akcie projekty 2007, akcie projekty 2008, akcie projekty 2016, akcie projekty 2010, akcie projekty 2017, poriadok organizácia školského, zvonenie úradné hodiny, Školský poriadok organizácia, Škvp koncepcia rozvoja, školy Škvp koncepcia, klasifikácia predmety krúžky, predmety krúžky známky, fotoalbum Škd akcie, Škd akcie projekty, fotoalbum fotoalbum Škd, úspechy fotoalbum fotoalbum, naše úspechy fotoalbum, Štatút školy Škvp


www.zsnevadzova.sk – ZŠ Nevädzova, Bratislava

// Základná škola Nevädzová 2, Bratislava - oficiálna web stránka školy // základná škola Nevädzová 2 Bratislava


www.skolaharmonia.sk – Súkromná základná škola Harmónia, Batkova 2, Bratislava – Dúbravka

Centrum vedomého rodičovstva Harmónia, Batkova 2, BratislavaCentrum vedomého rodičovstva Harmónia, Batkova 2, Bratislava // Oficiálna stránka Súkromnej základnej školy Harmónia. Rozvíjame emocionálnu inteligenciu detí, ktorá je založená na schopnosti nebáť sa prejaviť svoje pocity a city, svoju slabosť, na schopnosti vidieť okrem seba aj druhých. // základná škola materská Harmónia súkromná Batkova Bratislava Dúbravka príspevková organizácia integrované vyučovanie netradičné vyučovacie metódy tematické bloky


www.zsjeleniaba.edu.sk – Základná škola, Jelenia 16, Bratislava

zsjeleniabaeduzsjeleniabaedu // //


www.prikrizi.sk – Základná škola Pri kríži

prikrizi.skprikrizi.sk // //


www.zsdrienovaba.edu.sk – ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, BratislavaZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava // // vyučovanie, utorok, pondelok


www.szshaba.edu.sk – Špeciálna Základná škola Hálkova, Bratislava

Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, 831 03 BratislavaŠpeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, 831 03 Bratislava // // školy, žiakov, Školský, zamestnanci, rok 2017, rady školy


www.zsmierovaba.edu.sk – ZŠ Mierová, Bratislava

Zakladna skola MierovaZakladna skola Mierova // // školy, akcie, Školský, dokumenty, škole, žiakov, hlavná, aktivity, zverejňovanie, našich, združenie, výsledky, ponuka, kontakt, zamestnanci, úspechy, zubár, aktivity školy, našich žiakov, Školský zubár, obč združenie


www.zsvazovova.sk – ZŠ, Vazovova 4, 811 07 Bratislava

Základná školaZákladná škola // // &scaron, ná, zá, &ndash, z&scaron, v&scaron, sú, vý, zú, krá, miesto, na&scaron, ú, prí, častnili, veľmi, žiaci, í, tí, stupňa, pá, vazovova, má, tá, rô, tý, žiakov, ktoré, Žiaci, etký, každý, nav&scaron, dobre, opä, finá, učiteľky, triedy, slovenska, tento, ktorý, zaují, skupiny, ťaže, sklení, poobede, tejto, i&scaron, mohli, program, ďal&scaron, jú, večer, Školský, prá, ró, chví, rastlí, pripravili, michal, spevá, dadykin, znych, krajské, turnaja, prehrali, žiakom, gratulujeme, žiačky, kô, prehadzovanej, oznam, futbale, počí, uká, kolské, ťaží, hrali, možnosť, hneď, spolu, te&scaron, ždeň, dostali, domov, zná, tlelka, absolvovali, projekty, kraja, grö, údajov, vrá, kopec, ktorí, aktualizácia, rá, veľa, prvé, obsadili, minú, doobedie, okresné, gó, ví, spe&scaron, mlynská, vlaku, celé, postú, bukovčana, kalinčiakova, vystú, senec, obrovský, roční, detí, futbal, žitkový, budú, zí, florbal, vanie, čí, nakoniec, žitok, nielen, banky, gramotnosti, aktivity, školy, bratislava, škola, rodičov, učitelia, finančnej, vá, preto, prihlá, chutný, zhodli, porozprá, postup, tyroch, mavé, svojich, posledná, tieto, tohto, prírode, Škola, vybrali, podarilo, bá, knihy, utorok, medickej, naozaj, základná, okolí, ní, pozrieť, ktorá, dzali, zú častnili, &scaron koly, nav&scaron tí, &ndash z&scaron, v&scaron etký, v&scaron etci, sú ťaže, z&scaron vazovova, sme mali, pani učiteľky, rô zne, tí vili, pre ná, krá sne, dadykin &ndash, bert dadykin, &scaron kolské, počí nali, &scaron kô, mgr ró, uč tsv, tsv viac, poobede sme, ró bert, veľmi pá, deň sme, tlelka viac, rô znych, v&scaron etky, tý ždeň, michal tlelka, sú ťaží, &ndash uč, mgr michal, zá pasy, z&scaron kalinčiakova, z&scaron grö, aktualizácia údajov, tejto sú, keď sme, &scaron kole, &scaron kola, mlynská senec, z&scaron mlynská, vystú pili, ú spe&scaron, zaují mavé, že sme, zá žitok, boli sme, tak sme, každý deň, ďal&scaron í, škola vazovova, tý chto, finančnej gramotnosti, krá sny, tá bora, ná &scaron, prírode –, krá snom, ktorý ná, prehadzovanej žiakov, &scaron tyroch, základná škola, &scaron kolu, prí rode, mali možnosť, veľmi dobre, nav&scaron tí vili, michal tlelka viac, mgr michal tlelka, bert dadykin &ndash, mgr ró bert, ró bert dadykin, &ndash z&scaron vazovova, z&scaron mlynská senec, základná škola vazovova


www.zszitavskaba.edu.sk – ZŠ Žitavská, Bratislava

...::: ZŠ Žitavská :::......::: ZŠ Žitavská :::... // // ročník, školy, Žiadosť, informácie, aktivity, stupeň, Školský, poriadok, ročník pre


zstbiliska.edupage.org – Základná škola Tbiliská 4, Bratislava

Základná školaZákladná škola // // &scaron, ná, vý, na&scaron, zá, sú, žiaci, v&scaron, ú, roční, prí, í, &ndash, rodičia, žiakov, zú, Žiaci, prá, ktoré, &bdquo, vá, z&scaron, rá, krá, veľmi, ktorá, má, mú, tý, tbiliská, tí, ktorý, častnili, papiera, budú, pá, etký, ktorí, nav&scaron, kategó, ťaže, milí, exkurzia, spe&scaron, uká, dozvedeli, miesto, žení, té, nový, rô, prvé, kolský, zí, tvrtok, ví, informá, februá, tento, priestoroch, rie&scaron, stupňa, triedy, predná, uskutočnilo, deťom, detí, vyskú, alebo, zaují, kultú, poĽsko, mohli, vô, počas, piatok, kô, interaktí, kolské, mieste, slovenska, ľudí, tú, najlep&scaron, prostredia, druhé, rodičov, kladnej, školy, pri&scaron, vzdelá, medzi, marca, aprí, Ďakujeme, žiakom, obozná, rače, organizá, fotogalé, stredu, svojich, učiteliek, rodný, zozná, spolu, bodov, č&scaron, vybrali, okresné, dňoch, histó, životné, troch, verí, vrá, strá, priamo, majú, poobede, januá, možnosť, podľa, pondelok, bratislavy, Ľudoví, tejto, najmä, vodá, pripravili, lá, súťaž, dô, roveň, predstavenia, račianskej, informácie, krajské, porozprá, zvlá, papier, i&scaron, hodiná, chovy, cií, čase, mesta, pí, exkurziu, predstavenie, hlavný, života, ťažilo, vedení, engie, expozí, čí, já, bá, vedomosti, okresné, bratislava, prírode, absolvovali, program, trieda, veľký, prezreli, svoje, časti, svojimi, začiatku, exkurzie, pô, vlastný, hodí, mô, tiež, jú, stala, ný, olympiády, dejepisnej, pamä, formou, septembra, umiestnila, svetový, reprezentovali, videli, ctvom, rozprá, návšteva, kolá, olympiá, autobus, srdečne, centre, plá, ťaž, sprá, pracovní, kní, oblasti, ďakujeme, jemný, penzió, večer, pozití, časť, prvej, potom, dieťa, lep&scaron, roz&scaron, e&scaron, voda&ldquo, cvičenie, nielen, plné, sí, pripomenuli, ktorom, predmety, združenie, centra, siedmeho, vytvorili, žitkov, sveta, školského, dá, najú, časom, skali, bratislave, tbiliská, ročník, maksí, Školská, kladné, prostrední, skú, sauer, krí, vy&scaron, spoznali, sihoť, dopoludnie, vytvoriť, areá, ceste, tomto, sledky, modry, malé, á, kolskom, ocenili, lorem, problematike, hlavne, prevencie, drogovej, koncert, drogá, ipsum, ajú, blí, použí, kamará, predstavili, znych, fusion, vďaka, gymná, potrebné, gratulujeme, va&scaron, pružincovej, vä, vanie, nasledujú, projektu, ďal&scaron, rači, krú, venuje, slovinskej, pomoc, dobre, mladí, gradi&scaron, naprí, zistili, martin, riá, aurelium, aký, pomá, zvä, nemecké, rneho, blahoželá, každý, konalo, marec, decembra, vyhlá, ulici, tvarnej, čerpacej, stanice, nachá, sanie, skončila, aké, kontakt, učivo, svojho, dzali, cieľom, uskutočnil, veľa, celé, pú, priestory, zaví, sebou, voľno, učiteľov, vyhodnotenie, ťažiaci, svoju, praxi, potleskom, stá, kú, finančnej, Školský, cesta, život, našej, počet, spô, sobom, fyziky, situá, fyziká, lnych, kladný, astronó, projekty, knižkovej, Školy, začí, oddý, čakal, vychá, dvere, doline, projekt, domov, žili, kolskej, slá, prostredie, pre&scaron, ktorú, bratislavský, dherný, historické, zažili, mavé, spoločnosti, starý, učiteľky, chví, spomí, otá, vislosti, sekundy, chlapci, ostrov, literá, opravený, času, medziná, stavu, klá, borne, smeho, ktorej, základná, častnilo, ô, predviedli, jemné, republiky, škola, životom, stali, časťou, né, stretnutie, prestá, budeme, tomá, slovenský, pochodu, jednotlivý, treťom, slovensku, divadelné, &scaron koly, &scaron kole, zú častnili, v&scaron etký, sú ťaže, milí rodičia, nav&scaron tí, ú spe&scaron, vá žení, z&scaron tbiliská, žení rodičia, &scaron tvrtok, v&scaron etci, &scaron kolský, &scaron kola, ná &scaron, vyskú &scaron, predná &scaron, v&scaron etko, kategó rii, &scaron kolu, obozná mili, tí vili, zá kladnej, kladnej &scaron, &scaron kolské, zber papiera, fotogalé ria, vrá tili, rá mci, pani učiteliek, rô zne, ná v&scaron, &scaron kô, v&scaron etky, mali možnosť, pod vedení, rodičia deti, deň vody, sú ťažilo, vý chovy, informá cie, zozná mili, vô bec, kolský rok, okresné kolo, &scaron ali, mú zeu, na&scaron ich, zvlá dli, pre žiakov, vý sledky, organizá cie, &scaron ať, &bdquo voda&ldquo, začiatku školského, školského roka, zá roveň, roční kov, krá sne, siedmeho roční, najlep&scaron í, prí jemný, prostrední ctvom, ná zvom, zá žitkov, &scaron kolskom, kolo dejepisnej, svetový deň, zá kladné, sú ťaž, okresné kolo, tí viť, mú zeum, zí skali, pí sanie, má rio, zí skal, rio sauer, rô znych, rneho domu, kultú rneho, žiakov na&scaron, marca 2017, gradi&scaron nik, &scaron ajú, spe&scaron ný, mci projektu, Žiaci siedmeho, lorem ipsum, Čin Čin, vedy aurelium, kategó riá, krajské kolo, tvarnej vý, vý tvarnej, nachá dza, vä č&scaron, vzdelá vanie, naprí klad, zá pis, čerpacej stanice, informá cií, boli sú, rii maksí, pri&scaron iel, prí rodný, sú ťažiaci, ťažiaci ktorí, kole tbiliská, prí jemné, &scaron kolskej, ktorí zí, častnili exkurzie, &scaron kolá, spô sobom, zá kladný, fyziká lnych, škola tbiliská, prí rode, knižkovej doline, vý let, oddý chli, že ste, ô smeho, histó riou, vnu vý, interaktí vnu, ná dherný, tento rok, vý stavu, expozí cia, ostrov sihoť, mú zea, &scaron á, pani učiteľky, strá vili, 2017 žiaci, treťom mieste, sú časťou, zú častnilo, tomá &scaron, základná škola, zaují mavé, v&scaron tevu, vý borne, &scaron tú, vá žení rodičia, zá kladnej &scaron, nav&scaron tí vili, kladnej &scaron kole, nav&scaron tí viť, začiatku školského roka, milí rodičia deti, tvarnej vý chovy, vý tvarnej vý, kultú rneho domu, svetový deň vody, ú spe&scaron ný, Žiaci siedmeho roční, predná &scaron ajú, vnu vý stavu, ná v&scaron tevu, ktorí zí skali, ťažiaci ktorí zí, boli sú ťažiaci, základná škola tbiliská, zú častnili exkurzie, &scaron kole tbiliská, sú ťažiaci ktorí


www.zsjesenskeho.sk – ZŠ Jesenského, Bratislavavdp.sk – Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov

// //


www.skolakalina.sk – ZŠ Kalina

ZŠ s MŠ KalinaZŠ s MŠ Kalina // //


www.zsbenba.edu.sk – Základná škola Beňovského 1 Bratislava – Dúbravka

Základná škola Beňovského 1 Bratislava - DúbravkaZákladná škola Beňovského 1 Bratislava - Dúbravka // //


www.montessori.sk – Montessori

Montessori | Škôlka a základná školaMontessori | Škôlka a základná škola // // montessori, škola, školy, školou, súkromná, základnej, základná, materskou, ročník, priestor, mohla, septembri, náš, deťom, základná škola, základnej školy, materskou školou, súkromná základná, priestor pre, náš tím, súkromná základná škola


www.umeleckaskola.sk – Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5

Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5 // // odbor, školy, prokofievova, škola, umeleckých, umelecká, štúdiu, súkromná, tanečný, výtvarný, kontakt, szuŠ, základná, umelecká škola, základná umelecká, súkromná základná, výtvarný odbor, tanečný odbor, základná umelecká škola, súkromná základná umelecká