Kategória: Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Ďalšie podkategórie v kategórii Úrady a inštitúcie:ec.europa.eu – Európska komisiaec.europa.eu – Európska komisiaeuropskaunia.sk – Európska únia

EuropskauniaEuropskaunia // // európskej, krajiny, euractiv, európske, diskusiu, zobraziť, investičných, republika, spolu, Česká, slovensko, bánk, príspevok, politika, orgány, symboly, informácie, inštitúcie, európska, partneri, únie, európsky, posledný, Česká republika, zobraziť diskusiu, 2017 zobraziť, posledný príspevok, 2017 zobraziť diskusiu


www.ecb.int – ECB: The European Central Bank – Európska centrálna banka

Základné informácie o ECBZákladné informácie o ECB // Základné informácie o ECB // statistics, monetary, stanoviská, policy, súvisiace, financial, payments, fáza, economic, payment, securities, rámec, markets, ú, rates, research, market, menová, publications, rezervy, banking, european, plánovania, euró, devízové, papers, november, balance, collateral, interest, money, decisions, politika, bankovky, target2, základné, dohľad, exchange, release, central, štatistika, mince, stability, press, konania, releases, contacts, marketable, assets, transparentnosť, peňazí, Štatistika, vzťahy, liquidity, informácie, operations, ochrana, stabilita, services, external, eurosystem, update, media, bankoviek, eligible, governance, webcasts, accounts, council, instruments, legal, international, systems, features, activity, indicators, developments, európskej, finančná, zmluva, právny, vzdelávacie, obstarávanie, európska, centrálnych, macroeconomic, bánk, záležitosti, na&scaron, politiky, national, medzinárodné, report, operácie, archív, dohľadu, materiály, únia, história, programme, bulletin, centrá, Úloha, structure, pricing, centov, diversity, analysis, eurosystému, guvernérov, eligibility, prvky, vacancies, credit, spolupráca, reserves, finance, corporations, survey, retail, groups, working, zmluvám, národných, platobné, banknotes, statistical, výberového, výstavby, príslušné, eurobankoviek, prechod, podvodom, podľa, všetky, predchádzanie, trhov, activities, devízy, finančných, výberové, pripojené, architektúra, speeches, conferences, level, links, infrastructure, štruktúra, group, ecb’s, discover, zodpovednosť, výroba, budova, interviews, emisia, riadenie, governing, návšteva, eurosysté, €uro, labour, supervision, function, organizácia, eurozó, reserve, contact, calendars, video, banka, price, cultural, bankový, issues, target, foreign, paper, investment, insurance, implementation, consultations, hlavná, banks, corporation, institutions, weekly, operation, traineeship, Úlohy, ochranné, convergence, settlement, coins, inflation, funds, short, platobný, value, public, stanoviská ecb, súvisiace stanoviská, monetary policy, euro area, 2016 2015, 2017 2016, 2009 2008, 2011 2010, 2010 2009, 2013 2012, 2014 2013, 2008 2007, 2012 2011, 2006 2005, 2007 2006, 2005 2004, 2015 2014, 2001 2000, 2002 2001, 2003 2002, 2004 2003, 2000 1999, ssp release, marketable assets, 1999 1998, plánovania fáza, devízové rezervy, the euro, 1997 emi, interest rates, menová politika, základné informácie, právny rámec, auto update, financial markets, predchádzanie podvodom, press releases, policy decisions, and monetary, výberového konania, centrálnych bánk, financial stability, fáza plánovania, date 2017, about the, governing council, the ecb’s, main features, public consultations, ochranné prvky, ecb escb, retail payments, the ecb, you can, štruktúra ecb, economic and, money market, short term, payments and, exchange rates, ecb monetary, platobný styk, banking supervision, emi 1996, 1996 emi, vzdelávacie materiály, návšteva ecb, hlavná budova, days hlavná, cultural days, emi 1995, 1995 emi, bankový dohľad, finančná stabilita, markets financial, monetary developments, ecb 1997, emi ecb, emi 1994, 1994 emi, 1998 emi, statistics euro, 2017 2016 2015, 2010 2009 2008, 2011 2010 2009, 2009 2008 2007, 2008 2007 2006, 2006 2005 2004, 2012 2011 2010, 2007 2006 2005, 2013 2012 2011, 2016 2015 2014, 2015 2014 2013, 2014 2013 2012, 2002 2001 2000, 2004 2003 2002, 2003 2002 2001, 2005 2004 2003, 2001 2000 1999, 2000 1999 1998, date 2017 2016, monetary policy decisions, the euro area, statistics euro area, ecb monetary policy, days hlavná budova, cultural days hlavná


www.euractiv.sk – Európska únia – portál o EÚ

EurActiv.sk | Európska únia v slovenskom kontexteEurActiv.sk | Európska únia v slovenskom kontexte // EurActiv.sk | Európska únia v slovenskom kontexte | EÚ, spravodajstvo, eurofondy, pracovné ponuky, slovenské predsedníctvo // EurActiv, Euroactiv, Európska únia, EÚ


www.radaeuropy.sk – Rady Európywww.europskaunia.cz – Portál o EU