Kategória: Súdy a prokuratúra

Ďalšie podkategórie v kategórii Úrady a inštitúcie:cirkevny_sud1.artisys.sk – Cirkevný súd Gréckokat. apošt. exarchátu v Košiciachwww.justice.gov.sk – Adresy a kontakty na súdy v SR, úradné hodinywww.rozhodcovskysud.net – Rozhodcovský súd Slovenskej republiky

Rozhodcovský súd pri IAL SERozhodcovský súd pri IAL SE // // rozhodcovského, služieb, konania, inštitúcie, kontakty, celý, certifikát, predpisy, článek, uznanie, zmluvy, rozhodcovské, Členstvo, našich, rozhodcov, rozhodcovia, osvedčenie, doložka, rozhodcovská, vzory, súdom, doložky, výhody, rozhodcovského konania, celý článek, iso 9001, uznanie dlhu, rozhodcovská doložka


nssr.blox.sk – Najvyšší súd Slovenskej republiky

blox CMS - Redakčný systém a publikačný systémblox CMS - Redakčný systém a publikačný systém // blox CMS - Redakčný systém a publikačný systém // DandiWay, blox, domovská stránka, homepage, internet, intranet, extranet, workflow, portal, develope, information system, high availability, workgroup server, consulting, support, training, compiler, technical computing, scientific computing, high performance, enterprise computing, e-commerce, java, java computing, J2EE, WEB, jdk, obeh dokumentov, spracovanie informacii, informacny system, strategicke planovanie, dynamicky, robustny, skalovatelny, výpočtová technika, informačné technológie, technická podpora, podpora


www.concourt.sk – Ústavný súd Slovenskej republikywww.specialnysud.sk – Špecializovaný súd v Pezinkuwww.arbitraznysud.sk – Arbitrážny súd, rozhodcovský súd, rozhodcovské konanie, mimosúdne riešenie sporov

Arbitrážny súdArbitrážny súd // // alebo, spory, konanie, sporu, konaní, súdom, konania, sporov, arbitrážny, súdmi, súdu, rozhodcovského, arbitrážnym, zákona, možné, rozhodcovskom, medzi, zmluvy, formou, základe, všeobecnými, kontakt, ktoré, vzniku, arbitrážny súd, pred arbitrážnym, arbitrážnym súdom, rozhodcovskom konaní, konanie pred, alebo formou, sporu napr, všeobecnými súdmi, pred arbitrážnym súdom


www.stalyrozhodcovskysud.sk – Stály rozhodcovský súd

Rozhodcovská a mediačnáRozhodcovská a mediačná // Rozhodcovská a mediačná // Rozhodcovská a mediačná


www.rsvb.sk – Rozhodcovský súd v Bratislave

// RSVB rozhoduje majetkové spory v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní a zákonom č. 335/2014 Z. z., o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. // AMCEF, súd, rozhodcovský súd, Bratislava, Andrej Gundel


cirkevny_sud1.artisys.sk – Cirkevný súd Gréckokat. apošt. exarchátu v Košiciachwww.arbitration.sk – Bratislavský rozhodcovský súdwww.obchodnysud.sk – ObchodnýSúd.sk | Súkromný súd pre Vaše zmluvywww.aske.sk – Arbitrážny súd Košicewww.najvyssisud.sk – Najvyšší súd Slovenskej republiky

Legal - JK Management - Management ServicesLegal - JK Management - Management Services // Support Help Page // Support Help Page, Splendid


www.krajskysud.sk – Krajské súdy v Slovenskej republike

IUSTITIA OMNIBUS | Právo, Spory, PoradenstvoIUSTITIA OMNIBUS | Právo, Spory, Poradenstvo // Rozhodcovský súd, Mediačné centrum, Poradenstvo (Právo, Správa pohľadávok, Zakladanie spoločností, Dražby, Konkurz a reštrukturalizácia) // Rozhodcovský súd, Mediačné centrum, Účtovníctvo, Dane a ekonomika, Správa pohľadávok, Zakladanie a správa obch. spoločností, Dobrovoľné dražby, Konkurzy a reštrukturalizácia, Zakladenie s.r.o.


www.genpro.gov.sk – Generálna prokuratúra

Generálna prokuratúraGenerálna prokuratúra // // trestnej, rozhodol, poškodených, konaní, trestnom, účasť, nepripúšťa, zločin, podvodu, 2016najvyšší, republiky, obvineného, proti, slovenskej, prokurátor, služba, konanie, štátna, 2017výberové, obvinenej, prokuratúry, pokračovací, odborný, porušovania, 2017najvyšší, stála, prokuratúra, bratislava, trestný, majetku, generálny, radca, referent, ročník, maďarska, neznámemu, trestného, generálna, prečin, 2015najvyšší, generálnej, turnaja, páchateľovipre, obzvlášť, štátny, dočasná, správy, vedúci, prokurátorov, obvinenému, právnických, register, všetky, krajín, vyšehradskej, dňoch, písm, poriadku, 2016generálny, podľa, pozvanie, zákona, generálnych, šachového, vojtech, prokurátora, súdnictvo, netrestný, dozor, generálneho, návšteve, medzinárodného, cesta, spolupráci, organizuje, Českej, novembra, ladislava, informácie, nevyplatenia, odstupného, 2014najvyšší, cudzieho, správe, hlavný, nepripustení, oddelenia, závažný, povinnosti, trnavská, zobraziť, futbale, účasti, športovej, aréna, halovom, milana, článku, názvom, dokumenty, komisia, práva, kontakty, štátu, trestnej veci, trestnom konaní, účasť poškodených, rozhodol že, nepripúšťa účasť, podvodu rozhodol, 2016najvyšší súd, zločin podvodu, veci obvineného, že nepripúšťa, veci proti, 2017výberové konanie, štátna služba, slovenskej republiky, pokračovací zločin, stála štátna, poškodených nepripúšťa, pre pokračovací, konaní účasť, 2017najvyšší súd, odborný referent, konanie odborný, pre trestný, prokurátor slovenskej, trestný čin, generálny prokurátor, pre zločin, veci obvinenej, dočasná štátna, radca vedúci, pre prečin, generálna prokuratúra, proti obvinenému, generálnej prokuratúry, prokuratúry slovenskej, 2015najvyšší súd, proti neznámemu, neznámemu páchateľovipre, referent dočasná, hant aréna, hale hant, halovom futbale, aréna trnavská, futbale pre, športovej hale, netrestný dozor, zobraziť všetky, prokurátorov krajín, medzinárodného šachového, krajín vyšehradskej, generálneho prokurátora, ročník medzinárodného, judr vojtech, 2016generálny prokurátor, trestného poriadku, generálnych prokurátorov, Českej republiky, trnavská cesta, prečin porušovania, nepripustení účasti, účasti poškodených, páchateľovipre zločin, proti obvinenej, konanie hlavný, oddelenia stála, prokuratúra slovenskej, informácie pre, štátny radca, vedúci oddelenia, konaní nepripúšťa, obzvlášť závažný, cudzieho majetku, čin podvodu, nevyplatenia mzdy, odstupného rozhodol, správe cudzieho, pri správe, závažný zločin, zločin porušovania, porušovania povinnosti, povinnosti pri, 2014najvyšší súd, nepripúšťa účasť poškodených, trestnej veci obvineného, zločin podvodu rozhodol, že nepripúšťa účasť, trestnej veci proti, pre pokračovací zločin, pokračovací zločin podvodu, konaní účasť poškodených, účasť poškodených nepripúšťa, stála štátna služba, trestnom konaní účasť, 2017výberové konanie odborný, konanie odborný referent, pre trestný čin, referent dočasná štátna, dočasná štátna služba, odborný referent dočasná, trestnej veci obvinenej, generálnej prokuratúry slovenskej, veci proti neznámemu, proti neznámemu páchateľovipre, veci proti obvinenému, prokurátor slovenskej republiky, správe cudzieho majetku, prokuratúry slovenskej republiky, trestný čin podvodu, generálny prokurátor slovenskej, ročník medzinárodného šachového, prokurátorov krajín vyšehradskej, generálnych prokurátorov krajín, hant aréna trnavská, hale hant aréna, športovej hale hant, 2016generálny prokurátor slovenskej, aréna trnavská cesta, veci proti obvinenej, radca vedúci oddelenia, štátny radca vedúci, neznámemu páchateľovipre zločin, nepripustení účasti poškodených, pre zločin podvodu, 2017výberové konanie hlavný, vedúci oddelenia stála, páchateľovipre zločin podvodu, generálna prokuratúra slovenskej, konaní nepripúšťa účasť, obzvlášť závažný zločin, trestnom konaní nepripúšťa, oddelenia stála štátna, prokuratúra slovenskej republiky, pre prečin porušovania, pri správe cudzieho


www.genpro.gov.sk – Kontakty a úradné hodiny na Generálnej prokuratúre

Generálna prokuratúraGenerálna prokuratúra // // trestnej, rozhodol, poškodených, konaní, trestnom, účasť, nepripúšťa, zločin, podvodu, 2016najvyšší, republiky, obvineného, proti, slovenskej, prokurátor, služba, konanie, štátna, 2017výberové, obvinenej, prokuratúry, pokračovací, odborný, porušovania, 2017najvyšší, stála, prokuratúra, bratislava, trestný, majetku, generálny, radca, referent, ročník, maďarska, neznámemu, trestného, generálna, prečin, 2015najvyšší, generálnej, turnaja, páchateľovipre, obzvlášť, štátny, dočasná, správy, vedúci, prokurátorov, obvinenému, právnických, register, všetky, krajín, vyšehradskej, dňoch, písm, poriadku, 2016generálny, podľa, pozvanie, zákona, generálnych, šachového, vojtech, prokurátora, súdnictvo, netrestný, dozor, generálneho, návšteve, medzinárodného, cesta, spolupráci, organizuje, Českej, novembra, ladislava, informácie, nevyplatenia, odstupného, 2014najvyšší, cudzieho, správe, hlavný, nepripustení, oddelenia, závažný, povinnosti, trnavská, zobraziť, futbale, účasti, športovej, aréna, halovom, milana, článku, názvom, dokumenty, komisia, práva, kontakty, štátu, trestnej veci, trestnom konaní, účasť poškodených, rozhodol že, nepripúšťa účasť, podvodu rozhodol, 2016najvyšší súd, zločin podvodu, veci obvineného, že nepripúšťa, veci proti, 2017výberové konanie, štátna služba, slovenskej republiky, pokračovací zločin, stála štátna, poškodených nepripúšťa, pre pokračovací, konaní účasť, 2017najvyšší súd, odborný referent, konanie odborný, pre trestný, prokurátor slovenskej, trestný čin, generálny prokurátor, pre zločin, veci obvinenej, dočasná štátna, radca vedúci, pre prečin, generálna prokuratúra, proti obvinenému, generálnej prokuratúry, prokuratúry slovenskej, 2015najvyšší súd, proti neznámemu, neznámemu páchateľovipre, referent dočasná, hant aréna, hale hant, halovom futbale, aréna trnavská, futbale pre, športovej hale, netrestný dozor, zobraziť všetky, prokurátorov krajín, medzinárodného šachového, krajín vyšehradskej, generálneho prokurátora, ročník medzinárodného, judr vojtech, 2016generálny prokurátor, trestného poriadku, generálnych prokurátorov, Českej republiky, trnavská cesta, prečin porušovania, nepripustení účasti, účasti poškodených, páchateľovipre zločin, proti obvinenej, konanie hlavný, oddelenia stála, prokuratúra slovenskej, informácie pre, štátny radca, vedúci oddelenia, konaní nepripúšťa, obzvlášť závažný, cudzieho majetku, čin podvodu, nevyplatenia mzdy, odstupného rozhodol, správe cudzieho, pri správe, závažný zločin, zločin porušovania, porušovania povinnosti, povinnosti pri, 2014najvyšší súd, nepripúšťa účasť poškodených, trestnej veci obvineného, zločin podvodu rozhodol, že nepripúšťa účasť, trestnej veci proti, pre pokračovací zločin, pokračovací zločin podvodu, konaní účasť poškodených, účasť poškodených nepripúšťa, stála štátna služba, trestnom konaní účasť, 2017výberové konanie odborný, konanie odborný referent, pre trestný čin, referent dočasná štátna, dočasná štátna služba, odborný referent dočasná, trestnej veci obvinenej, generálnej prokuratúry slovenskej, veci proti neznámemu, proti neznámemu páchateľovipre, veci proti obvinenému, prokurátor slovenskej republiky, správe cudzieho majetku, prokuratúry slovenskej republiky, trestný čin podvodu, generálny prokurátor slovenskej, ročník medzinárodného šachového, prokurátorov krajín vyšehradskej, generálnych prokurátorov krajín, hant aréna trnavská, hale hant aréna, športovej hale hant, 2016generálny prokurátor slovenskej, aréna trnavská cesta, veci proti obvinenej, radca vedúci oddelenia, štátny radca vedúci, neznámemu páchateľovipre zločin, nepripustení účasti poškodených, pre zločin podvodu, 2017výberové konanie hlavný, vedúci oddelenia stála, páchateľovipre zločin podvodu, generálna prokuratúra slovenskej, konaní nepripúšťa účasť, obzvlášť závažný zločin, trestnom konaní nepripúšťa, oddelenia stála štátna, prokuratúra slovenskej republiky, pre prečin porušovania, pri správe cudzieho


www.generalnaprokuratura.sk – Generálna prokuratúra SR