www.porada.sk – Stavebné povolenie – rady, skúsenosti

 Stavebné povolenie - rady, skúsenosti Stavebné povolenie - rady, skúsenosti // // Stavebné,povolenie,rady,skúsenosti,pozemku, hranice, plot, nesuhlasila, suseda, kupe, konanie, plotu, stavebne, po, mame, konania, presne, povolenie, vsetky, strany, pozemkov, 20-25cm, posunuli, 10cm, okolo, neviem, dali, stavebny, povedali, hranica, podla, geodetom, urad, hranici, obci, polovica, stavebnemu, oplotenie, pozemok, vsak, povedala, alebo, novom, zamerane, dohodneme, nemienime, kataster, zapisat, dozvedela, geodetkin, znamy, otec, dalo, nesuhlasili

URL adresa: http://www.porada.sk/t101034-stavebne-povolenie-rady-skusenosti.html

Doplňujúce informácie o webe:
"UTF-8

Okruhy Rubriky Porada Zákony Zákonník práce Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o sociálnom poistení Zákon o zdravotnom poistení Obchodný zákonník Živnostenský zákon Daňový poriadok Zákon o účtovníctve Zákon o ochrane os. údajov Stavebný zákon ...ďalšie zákony Dokumenty Školenia Školenia MojeVideoškolenia Kalendár školení Objednávky - eshop DRAK DRAK hlavná stránka Objednávka, Faktúry FOTO Inzercia Účtovníci Firmy Radia x Otázku Pravidlá Spýtajte sa na novú otázku, ak: Potrebujete odpoveď (na diskusiu slúžia Debaty). Ste nenašli odpoveď cez vyhľadávanie Debatu Pravidlá Debaty slúžia na diskusiu. Ak potrebujete radu, pridajte Otázku. Tip Pravidlá a tipy Podeľte sa o rady, tipy a znalosti! Prihlásiť cez Facebook Registrovať Prihlásenie Prihlásenie Zabudnuté heslo Zapamätať? Prihlásiť cez Facebook . Prihlásenie Zapamätať? Zabudli ste heslo? Prihlásiť cez Facebook Registrácia . Paci sa mi to Paci sa mi to Poslať na mail Paci sa mi to 82 Hľadať v debate Stavba Stavebné povolenie Sledovať Stavebné povolenie - rady, skúsenosti 01.02.09 21:24 CIMOM CIMOM CIMOM Členom od: 10.10.08 Príspevky: 1,350 Profil Sukromna sprava Priatelit pracujem v stavebnej agende Ako na stavebnom úrade ? a pod. Skúsim, ale len do časovej a vedomostnej možnosti. CIMOM PS : ak bude otázka, tak prosím formulovať čo najpresnejšie. Naposledy upravil Dav : 01.10.10 at 19:06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1151 ... Usporiadat 02.02.09 15:02 juda17 juda17 juda17 Členom od: 05.11.08 Príspevky: 5 Profil Sukromna sprava Priatelit ahoj, rozhodli sme sa, ze chceme rekonstruovat RD + prístavba kuchyne, nevieme kde mame zacat a cim prv, co k tomu vobec potrebujeme...ak vies a mozes, tak porad.....dakujeme 0 0 Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy! 02.02.09 21:56 CIMOM CIMOM CIMOM Členom od: 10.10.08 Príspevky: 1,350 Profil Sukromna sprava Priatelit pracujem v stavebnej agende K prestavbe RD, ale aj ku každej stavbe treba v jednoduchosti postupovať nasledovne §-fy uvádzam zo stavebného zákona (50/1976): 1. Dať si vypracovať projekt (PD). Pri jednoduchej stavbe (pozri § 139b ods. 1) stačí aj projektant bez okrúhlej pečiatky (pozri § 46 ods. 6 písm. a/). Ak sa nejedná o drobnú stavbu, musí mať okrúhlu pečiatku. 2. K žiadosti o stav. povolenie (SP) si zabezpečiť po vypracovaní PD vyjadrenia dotknutých orgánov. Uvediem to, že k RD sa RUVZ (hygiena) nevyjadruje. K jednoduchej stavbe sa nevyjadruje (OR HaZZ - hasiči). Z hľadiska ochrany ŽP - vôd je dotknutý orgán obec (§ 63 ods. 3 písm. a/ zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách). 3. Môžu byť aj ďalšie dotknuté orgány, podľa umiestnenia stavby, napr. Obvodný lesný úrad pri stavbe v ochrannom pásme lesa (50 m) podľa § 60 ods. 2 písm.c) a d) zákona č. 326/2005 o lesoch; obvodný pozemkový úrad podľ zákona č. 220/2004 pri vyňatí pozemku z pôdneho fondu atď. 4. Ďalej treba požiadať o vyjadrenie príslušných správcov verejných sietí (voda, elektrika, plyn, telekomunikácie - ST). Určite tých, na ktorých sa stavba napája, alebou zmenou sa môže meniť. Ďalej tých správcov, ktorých sa stavbou môže zasiahnuť do sietí v ich správe, napr. aj ORANGE, T-Mobile, ale aj káblová televízia a pod. UPOZORŇUJEM na to, že poškodenie telekomunikačného vedenia môže byť posúdené ako trestný čin - zákon 610/2003 o elktronických komunikáciách v spojení s trestným zákonom. 5. Uvedené stačí k tomu, aby sa dala podať žiadosť o SP. K žiadosti sa prikladá 2 x PD, správny poplatok (položka č. 60 v prílohe k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). 6. Ak by napr. stavba alebo nadstavba bola v blízkosti susednej stavby s obytnými miestnosťami, môže stavebný úrad požadovať predloženie svetelnotechnickej štúdie na presvetlenie obytných miestností (aj na povoľovanú stavbu). 7. V žiadosti musí byť uvedené, či sa bude stavba uskutočňovať svojpomocne, alebo dodávateľsky. Dodávateľ môže byť vybratý aj po vydaní SP, teda nemusí byť známy v čase stavebného konania. V takom prípade musí stavebný úrad dať podmienku, oznámiť zhotoviteľa dodatočne (pozri § 66 ods. 3 písm. H). Pri svojpomocnom uskutočňovaní stavby musí byť zabezpečené odborné vedenie stavby stavebným dozorom (pozri § 44 ods. 1). V § 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. je presne uvedené čo sa dáva k žiadosti o SP a čo má žiadosť obsahovať. Ja som sa pokúsil dať taký hlavný výcuc. NA VEDOMIE : Stavebnému povoleniu predchádza vydanie územného rozhodnutia. Podľa § 39a ods. 4 SZ stavebný úrad spojí úz. konanie so stavebným pri jednoduchej a drobnej stavbe, jej nadstavbe alebo prístavbe. Ešte je aj jedna možnosť, treba si pozrieť tento §. Prečo to uvádzam. Stavebný úrad SPOJÍ a nie môže spojiť. T.j. ak by stavebný úrad chcel vydať územné samostatne, tak koná v rozpore so zákonom. DODATOK !!! : K žiadosti sa nikdy nemusí dokladať stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti. Stavebný úrad to nemôže vyžadovať, ale určite to niekde pýtajú. Konajú protizákonne. Môžu to požadovať, iba ak by ste stavbou zasiahli na susedný pozemok, teda aj prípojkou. Vteda ale nemusí pýtať vyjadrenie suseda, ale doklad o inom práve podľa § 139 ods. 1 SZ. Dodávam, že stavebný úrad nemôže požadovať súhlas suseda s povolením stavby ani v tom prípade, ak budete na výstavbu potrebovať ísť na jeho pozemok (napr. lešenie). Ak sa so susedom nedohodnete, môže sa na stavebnom úrade podať žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (§ 135). Takéto rozhodnutie je prvostupňové, možno sa proti nemu odvolať, ale pri jeho kvalitnom (vecnom) a procesnom zvládnutí je na "svete" možnosť za podmienok uvedených v rozhodnutí vstúpiť na susedný pozemok. Samozrejme, že aj tak môže byť prekážka, sused nemusí súhlasiť (fyzicky nepustí nikoho). Potom je už len ísť spôsobom nariadenia výkonu rozhodnutia, ale to už idem do extrému. Toľko v krátkosti. Ak pomôže, tak OK. CIMOM Naposledy upravil CIMOM : 09.02.09 at 17:55 Dôvod: oprava §139 na § 139b 5 0 03.02.09 15:31 juda17 juda17 juda17 Členom od: 05.11.08 Príspevky: 5 Profil Sukromna sprava Priatelit dakujem Ti.. 0 0 03.02.09 22:45 wegamizi wegamizi wegamizi Členom od: 04.12.08 Príspevky: 1,168 Profil Sukromna sprava Priatelit Prosim radu. Pozemok XY dostal v roku 2002 povolenie na vyrub stromov po nadobudnuti stavebneho povolenia. Potom ten majitel ho rozdelil na 5 casti, kde na troch povolenu cinnost dokoncil a dalsie dva pozemky predal, z toho jeden mne. Plati povolenie na vyrub aj pre mna v sucasnosti, alebo musim vybavit nove. Docitala som sa v zakone, ked sa zacalo s pracami, povolenie plati neobmedzene. Plati to aj v tomto pripade? Vopred dakujem 0 0 03.02.09 23:14 marjankaj marjankaj marjankaj Členom od: 13.03.06 Príspevky: 11,300 Profil Sukromna sprava Priatelit I am a man sam sebe prenajimateľom skús poradiť v tejto téme. 0 0 04.02.09 10:27 CIMOM CIMOM CIMOM Členom od: 10.10.08 Príspevky: 1,350 Profil Sukromna sprava Priatelit pracujem v stavebnej agende wegamizi Prosim radu. Pozemok XY dostal v roku 2002 povolenie na vyrub stromov po nadobudnuti stavebneho povolenia. Potom ten majitel ho rozdelil na 5 casti, kde na troch povolenu cinnost dokoncil a dalsie dva pozemky predal, z toho jeden mne. Plati povolenie na vyrub aj pre mna v sucasnosti, alebo musim vybavit nove. Docitala som sa v zakone, ked sa zacalo s pracami, povolenie plati neobmedzene. Plati to aj v tomto pripade? Vopred dakujem Povolenie na výrub stromov sa dáva podľa zákona č. 543/2002 Z.z. Ak nie je v rozhodnutí vyslovene uvedené (čo asi nie je) dokedy sa majú dreviny vyrúbať, tak sa môžu vyrúbať aj teraz, pri dodržaní podmienok v rozhodnutí, t.j. mimo vegetačného obdobia. Zákon neuvádza platnosť rozhodnutia, ako napr. stavebný (§ 67), že ak sa nezačalo (nevyrúbalo) tak rozhodnutie stráca platnosť. Mám vedomosti o tom, že ministerstvo ŽP usmerňuje orgány štátnej správy tak, že platnosť by mala byť najviac 9 rokov, ale t.č. sa jedná len o usmerňovanie bez právnej sily. Jednoducho pri doržaní rozhodnutia o výrube môžete vyrúbať dreviny aj dnes. CIMOM 0 0 04.02.09 16:31 wegamizi wegamizi wegamizi Členom od: 04.12.08 Príspevky: 1,168 Profil Sukromna sprava Priatelit Velmi pekne dakujem za odpoved, tieto info mi nevedeli, alebo nechceli povedat u nas na stavebnom, tak si mi pomohol a spravne ma nasmeroval dalej. DAKUJEM 0 0 04.02.09 16:52 wegamizi wegamizi wegamizi Členom od: 04.12.08 Príspevky: 1,168 Profil Sukromna sprava Priatelit Este ta poprosim jednu vec. Ked je pozemok definovany " zastavane plochy a nadvoria " a su tam stromy, koho poziadat o vyrub? 0 0 04.02.09 17:16 wagner wagner wagner Členom od: 23.01.07 Príspevky: 6,526 Profil Sukromna sprava Priatelit Obecný úrad. Dajú tlačivo, kde treba doložiť LV a zaplatiť poplatok. Ale pokiaľ sú to ovocné stromy, na tie netreba súhlas. 0 0 04.02.09 18:58 wegamizi wegamizi wegamizi Členom od: 04.12.08 Príspevky: 1,168 Profil Sukromna sprava Priatelit Aj ked je tych stromov cca 300 ks? 0 0 04.02.09 19:38 CIMOM CIMOM CIMOM Členom od: 10.10.08 Príspevky: 1,350 Profil Sukromna sprava Priatelit pracujem v stavebnej agende wegamizi Este ta poprosim jednu vec. Ked je pozemok definovany " zastavane plochy a nadvoria " a su tam stromy, koho poziadat o vyrub? Výrub stromov spadá pod obce, ako prenesený výkon štátnej správe. CIMOM 0 0 04.02.09 20:35 CIMOM CIMOM CIMOM Členom od: 10.10.08 Príspevky: 1,350 Profil Sukromna sprava Priatelit pracujem v stavebnej agende wegamizi Prosim radu. Pozemok XY dostal v roku 2002 povolenie na vyrub stromov po nadobudnuti stavebneho povolenia. Potom ten majitel ho rozdelil na 5 casti, kde na troch povolenu cinnost dokoncil a dalsie dva pozemky predal, z toho jeden mne. Plati povolenie na vyrub aj pre mna v sucasnosti, alebo musim vybavit nove. Docitala som sa v zakone, ked sa zacalo s pracami, povolenie plati neobmedzene. Plati to aj v tomto pripade? Vopred dakujem Pre výrub stromov skúste tu : Metodické usmernenie k postupu v konaní o umiestnení a povoľovaní stavieb z hľadiska potreby výrubu stromov - http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index...d=1302&lang=sk CIMOM 0 0 05.02.09 01:27 wegamizi wegamizi wegamizi Členom od: 04.12.08 Príspevky: 1,168 Profil Sukromna sprava Priatelit Dakujem za material. V nasom UK sme mali vsetky kladne stanoviska, ale CHKO, neviem preco, ked je pozemok zastavane plochy a nadvoria, nam dalo zamietave stanovisko. Teraz je to na KSU, neviem, co dalej. Nechapem, ako stavebna parcela moze byt zaujmom ochranarov, ked aj vo VZN je pozemok na zastavanie. Niekde je chyba a nevieme sa z toho vymotat. Je vobec nejaka moznost? 0 0 05.02.09 13:50 wagner wagner wagner Členom od: 23.01.07 Príspevky: 6,526 Profil Sukromna sprava Priatelit Prečítaj si pozorne stanovisko k výrubu drevín. Pozemok zastavané plochy a nádvoria vzniknúť mohol, ale v dôsledku zmenu legislatívy sa mohol dostať do CHKO, kde pre výstavbu platia obmedzujúce ustanovenia. Tie stromy sú na celom pozemku? Nedá sa stavať tak, že by tam tie stromy ostali? Mňa by skôr zaujímalo, či uvedený pozemok bol vždy CHKO, alebo sa tam dostal na základe zmeny zákona. Pokiaľ sa tam dostal rozšírením CHKO, tak bolo určite verejné pripomienkovanie k rozšíreniu územia, na ktoré mali byť vlastníci pozvaní a to buď písomne, alebo verejnou vyhláškou. V rámci pripomienkového konania sa dali dohodnúť určité podmienky výstavby. V tejto chvíli je ťažko radiť, keď nevieme ako sa pozemok do CHKO dostal. Toť stanovisko: Z hľadiska záujmu ochrany drevín orgán ochrany prírody môže vo vyjadrení po identifikácii územia upozorniť, že v danom území rastú dreviny, ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, pričom o možnosti výrubu drevín a podmienkach výrubu rozhoduje príslušný orgán ochrany prírody až následne rozhodnutím, vydaným v správnom konaní na základe žiadosti navrhovateľa v intenciách tretej hlavy zákona o ochrane prírody krajiny. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že celý povoľovací proces významne urýchľuje, ak navrhovateľ predloží stavebnému úradu s návrhom na vydanie územného rozhodnutia už aj vyjadrenie orgánu ochrany prírody a právoplatné rozhodnutie orgánu ochrany prírody o výrube drevín, ak sa vyžaduje. 0 0 05.02.09 14:50 wegamizi wegamizi wegamizi Členom od: 04.12.08 Príspevky: 1,168 Profil Sukromna sprava Priatelit Zarazajuce pre mna je ale to, ze povodny majitel v roku 2002 dostal na ten isty pozemok suhlas na vyrub drevin, ktory nedokoncil, ale ja mam problem. Rastie tam jelsa lepkava a je to chranene uzemie miestneho vyznamu. Myslim si, ze ochranari sa chcu realizovat tam, kde nemusia a kde vlastne uz v roku 2002, ako som spominala, kladne stanovisko dali. Inac, vsetko je situovane v priemyselnom parku asi 100 m od mojho pozemku je betonarka, kde denne prejde aj 100 - 150 domiesavacov, to im ale zbytocne hovorim. Kto zo statnej spravy by mi dal rozhodujuce stanovisko, ktore by sa respektovalo? 0 0 05.02.09 16:09 CIMOM CIMOM CIMOM Členom od: 10.10.08 Príspevky: 1,350 Profil Sukromna sprava Priatelit pracujem v stavebnej agende Skúsim sa opýtať ja. Možno sa mýlim, ak áno opravte ma. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení upravuje postup pri výrube drevín. Bavíme sa o klasickom CHKO, teda nie o národnom parku. CHKO by malo byť podľa § 13 tohoto zákona "Druhý stupeň ochrany". V tomto ustanovení je uvedené, "čo a za akých možností, povinností a pod.". V § 47 je uvedené čo podlieha povoleniu na výrub. V § 81 a § 82 je upravený postup v konaní o výrube, účastníci konania , lehoty a pod. Vie mi niekto povedať, kde je uvedené, že mám mať vyjadrenie príslušnej CHKO, aj keď môj pozemok je v CHKO? Buď som to prehliadol, alebo to tam nie je. Tvrdím, že nie, aspoň zatiaľ. Ak to tam nie je, tak neviem prečo by sa mal dokladať súhlas príslušnej CHKO k výrubu drevín, najmä na súkromnom pozemku (zákon pri iných prípadoch rozoznáva verejné zelene, cintoríny a súkromné pozemky). Díky za odpoveď, ale zatiaľ tvrdím, že požadovať vyjadrenie CHKO je nad rámec zákonných povinností žiadateľa o výrub. Upozorňujem, že moje tvrdenie je len pre druhý stupeň ochrany, teda pre CHKO. CIMOM Naposledy upravil CIMOM : 05.02.09 at 20:39 0 0 06.02.09 10:22 wegamizi wegamizi wegamizi Členom od: 04.12.08 Príspevky: 1,168 Profil Sukromna sprava Priatelit Neviem, ci je to spravne pochopene z mojej strany, ale §9 cit. zakona hovori o vyjadreniach organu ochrany prirody ako dotknutych organov v bode m). Neviem, ci aj nie bod b) ? 0 0 06.02.09 11:37 CIMOM CIMOM CIMOM Členom od: 10.10.08 Príspevky: 1,350 Profil Sukromna sprava Priatelit pracujem v stavebnej agende wegamizi Neviem, ci je to spravne pochopene z mojej strany, ale §9 cit. zakona hovori o vyjadreniach organu ochrany prirody ako dotknutych organov v bode m). Neviem, ci aj nie bod b) ? § 9 určite nie. Zatiaľ ma nik nepresvedčil o opaku, aj keď si to zisťujem, vravia mi že áno, ale nevedia podľa čoho. Takže ??? Zistím! CIMOM 0 0 06.02.09 13:34 CIMOM CIMOM CIMOM Členom od: 10.10.08 Príspevky: 1,350 Profil Sukromna sprava Priatelit pracujem v stavebnej agende wagner Prečítaj si pozorne stanovisko k výrubu drevín. Pozemok zastavané plochy a nádvoria vzniknú...

cimom, wegamizi, sukromna, profil, priatelit, Členom, príspevky, sprava, pozemok, ochrany, povolenie, alebo, prírody, zákon, stanovisko, môže, úrad, stavebný, dostal, drevín, plati, výrub, zákona, vyrub, stromov, dakujem, agende, stavebnej, pracujem, výrubu, neviem, uvedené, žiadosti, stromy, podľa, wagner, vyjadrenie, pozemku, stavby, treba, orgánu, rozhodnutia, nemusí, tejto, juda17, stavba, určite, výrube, orgán, stavbe, otázku, plochy, ochrane, nemôže, porada, pozemky, dreviny, tomto, majitel, konaní, rozhodnutie, rubriky, potom, súhlas, požadovať, debaty, pozri, písm, nevieme, základe, územia, ktoré, konania, musí, mohol, žiadosť, hľadiska, ktorých, vyrúbať, podlieha, platnosť, teraz, pripade, krajiny, štátnej, súhlasu, marjankaj, rozhoduje, vopred, zastavane, neobmedzene, zatiaľ, pokiaľ, annamari, rámci, zmenu, zaujímalo, jednoducho, spravne, verejné, nadvoria, rokov, rozhodnutí, jednoduchej, projekt, upravil, naposledy, projektant, môžu, územného, vydanie, stavebnému, možnosti, stavebnom, diskusiu, odpoveď, pravidlá, ďalšie, slúžia, prihlásiť, stavebné, prihlásenie, facebook, výstavbu, samozrejme, sucasnosti, jeden, predal, dalsie, musim, vybavit, zacalo, zakone, docitala, dokoncil, cinnost, stavebneho, nadobudnuti, prosim, povolenia, rozdelil, povolenu, troch, casti, pracami, profil sukromna, sukromna sprava, sprava priatelit, cimom cimom, wegamizi wegamizi, ochrany prírody, stavebnej agende, stavebný úrad, priatelit pracujem, 350 profil, cimom Členom, 168 profil, wegamizi Členom, orgánu ochrany, výrubu drevín, roku 2002, pre mna, agende wegamizi, wagner wagner, tie stromy, tam dostal, juda17 juda17, uvedené čo, orgán ochrany, docitala som, zakone ked, pracami povolenie, nove docitala, musim vybavit, výrube drevín, alebo musim, povolenie plati, vybavit nove, tomto pripade, tak že, zastavane plochy, sucasnosti alebo, výrub stromov, ochrane prírody, neobmedzene plati, pripade vopred, vopred dakujem, plati neobmedzene, cinnost dokoncil, 2002 povolenie, radu pozemok, vyrub stromov, nadobudnuti stavebneho, stavebneho povolenia, prosim radu, územného rozhodnutia, stavebné povolenie, cez facebook, naposledy upravil, môže byť, vydanie územného, povolenia potom, potom ten, pozemky predal, dva pozemky, toho jeden, jeden mne, mne plati, dalsie dva, prihlásiť cez, ten majitel, casti kde, troch povolenu, povolenu cinnost, plati povolenie, sukromna sprava priatelit, profil sukromna sprava, cimom cimom cimom, sprava priatelit pracujem, cimom cimom Členom, 350 profil sukromna, wegamizi wegamizi Členom, 168 profil sukromna, wegamizi wegamizi wegamizi, orgánu ochrany prírody, stavebnej agende wegamizi, orgán ochrany prírody, vybavit nove docitala, pracami povolenie plati, povolenie plati neobmedzene, tomto pripade vopred, musim vybavit nove, pripade vopred dakujem, plati neobmedzene plati, troch povolenu cinnost, nadobudnuti stavebneho povolenia, roku 2002 povolenie, prosim radu pozemok, vydanie územného rozhodnutia, stavebneho povolenia potom, povolenu cinnost dokoncil, sucasnosti alebo musim, mne plati povolenie, dva pozemky predal, alebo musim vybavit